k 686"Found" 686/686 ¡ (0, 0) #1: ¡
161
  (0, 1) #1:
155
  (0, 2) #1:
145
m (0, 3) #1: m
109
Ì (0, 4) #1: Ì
204
à (0, 5) #1: Ã
195
  (0, 6) #1:
158
l (0, 7) #1: l
108
  (0, 8) #1:
135
R (0, 9) #1: R
82
ï (0, 10) #1: ï
239
- (0, 11) #1: -
45
  (0, 12) #1:
15
7 (0, 13) #1: 7
55
q (0, 14) #1: q
113
5 (0, 15) #1: 5
53
° (0, 16) #1: °
176
å (0, 17) #1: å
229
  (0, 18) #1:
154
" (0, 19) #1: "
34
( (0, 20) #1: (
40
® (0, 21) #1: ®
174
ò (0, 22) #1: ò
242
. (0, 23) #1: .
46
? (0, 24) #1: ?
63
» (0, 25) #1: »
187
Á (0, 26) #1: Á
193
  (0, 27) #1:
17
h (0, 28) #1: h
104
ü (0, 29) #1: ü
252
  (0, 30) #1:
9
Æ (0, 31) #1: Æ
198
S (0, 32) #1: S
83
ó (0, 33) #1: ó
243
~ (0, 34) #1: ~
126
  (0, 35) #1:
31
l (0, 36) #1: l
108
[ (0, 37) #1: [
91
  (0, 38) #1:
155
7 (0, 39) #1: 7
55
Ô (0, 40) #1: Ô
212
  (0, 41) #1:
29
  (0, 42) #1:
20
  (0, 43) #1:
128
[ (0, 44) #1: [
91
  (0, 45) #1:
29
Ð (0, 46) #1: Ð
208
1 (0, 47) #1: 1
49
Î (0, 48) #1: Î
206
  (0, 49) #1:
142
* (0, 50) #1: *
42
N (0, 51) #1: N
78
  (0, 52) #1:
4
x (0, 53) #1: x
120
J (0, 54) #1: J
74
  (0, 55) #1:
155
ç (0, 56) #1: ç
231
& (0, 57) #1: &
38
] (0, 58) #1: ]
93
  (0, 59) #1:
135
û (0, 60) #1: û
251
Ö (0, 61) #1: Ö
214
6 (0, 62) #1: 6
54
} (0, 63) #1: }
125
  (0, 64) #1:
19
° (0, 65) #1: °
176
¨ (0, 66) #1: ¨
168
  (0, 67) #1:
145
6 (0, 68) #1: 6
54
ß (0, 69) #1: ß
223
¬ (0, 70) #1: ¬
172
  (0, 71) #1:
153
D (0, 72) #1: D
68
´ (0, 73) #1: ´
180
  (0, 74) #1:
140
r (0, 75) #1: r
114
î (0, 76) #1: î
238
¼ (0, 77) #1: ¼
188
Ù (0, 78) #1: Ù
217
y (0, 79) #1: y
121
ª (0, 80) #1: ª
170
  (0, 81) #1:
173
¿ (0, 82) #1: ¿
191
, (0, 83) #1: ,
44
' (0, 84) #1: '
39
£ (0, 85) #1: £
163
? (0, 86) #1: ?
63
5 (0, 87) #1: 5
53
ä (0, 88) #1: ä
228
À (0, 89) #1: À
192
2 (0, 90) #1: 2
50
  (0, 91) #1:
142
Ì (0, 92) #1: Ì
204
P (0, 93) #1: P
80
g (0, 94) #1: g
103
è (0, 95) #1: è
232
r (0, 96) #1: r
114
G (0, 97) #1: G
71
Å (0, 98) #1: Å
197
É (0, 99) #1: É
201
{ (0, 100) #1: {
123
  (0, 101) #1:
148
  (0, 102) #1:
153
é (0, 103) #1: é
233
  (0, 104) #1:
11
Ó (0, 105) #1: Ó
211
" (0, 106) #1: "
34
v (0, 107) #1: v
118
ÿ (0, 108) #1: ÿ
255
S (0, 109) #1: S
83
Ò (0, 110) #1: Ò
210
T (0, 111) #1: T
84
h (0, 112) #1: h
104
> (0, 113) #1: >
62
E (0, 114) #1: E
69
* (0, 115) #1: *
42
2 (0, 116) #1: 2
50
  (0, 117) #1:
15
K (0, 118) #1: K
75
~ (0, 119) #1: ~
126
F (0, 120) #1: F
70
þ (0, 121) #1: þ
254
k (0, 122) #1: k
107
Ä (0, 123) #1: Ä
196
+ (0, 124) #1: +
43
ù (0, 125) #1: ù
249
ç (0, 126) #1: ç
231
¥ (0, 127) #1: ¥
165
8 (0, 128) #1: 8
56
  (0, 129) #1:
3
  (0, 130) #1:
20
  (0, 131) #1:
143
  (0, 132) #1:
17
  (0, 133) #1:
21
  (0, 134) #1:
21
y (0, 135) #1: y
121
4 (0, 136) #1: 4
52
  (0, 137) #1:
137
î (0, 138) #1: î
238
! (0, 139) #1: !
33
  (0, 140) #1:
25
¬ (0, 141) #1: ¬
172
+ (0, 142) #1: +
43
À (0, 143) #1: À
192
  (0, 144) #1:
133
¨ (0, 145) #1: ¨
168
  (0, 146) #1:
23
H (0, 147) #1: H
72
v (0, 148) #1: v
118
# (0, 149) #1: #
35
Ô (0, 150) #1: Ô
212
E (0, 151) #1: E
69
  (0, 152) #1:
157
^ (0, 153) #1: ^
94
§ (0, 154) #1: §
167
é (0, 155) #1: é
233
º (0, 156) #1: º
186
à (0, 157) #1: à
224
5 (0, 158) #1: 5
53
ø (0, 159) #1: ø
248
ì (0, 160) #1: ì
236
  (0, 161) #1:
26
b (0, 162) #1: b
98
  (0, 163) #1:
26
  (0, 164) #1:
31
à (0, 165) #1: à
224
  (0, 166) #1:
4
9 (0, 167) #1: 9
57
  (0, 168) #1:
21
& (0, 169) #1: &
38
  (0, 170) #1:
0
Á (0, 171) #1: Á
193
  (0, 172) #1:
154
¨ (0, 173) #1: ¨
168
: (0, 174) #1: :
58
Ô (0, 175) #1: Ô
212
' (0, 176) #1: '
39
  (0, 177) #1:
132
8 (0, 178) #1: 8
56
° (0, 179) #1: °
176
* (0, 180) #1: *
42
Ç (0, 181) #1: Ç
199
  (0, 182) #1:
9
á (0, 183) #1: á
225
ª (0, 184) #1: ª
170
e (0, 185) #1: e
101
v (0, 186) #1: v
118
  (0, 187) #1:
21
^ (0, 188) #1: ^
94
P (0, 189) #1: P
80
¾ (0, 190) #1: ¾
190
w (0, 191) #1: w
119
e (0, 192) #1: e
101
ß (0, 193) #1: ß
223
ô (0, 194) #1: ô
244
} (0, 195) #1: }
125
u (0, 196) #1: u
117
  (0, 197) #1:
148
( (0, 198) #1: (
40
ò (0, 199) #1: ò
242
Ü (0, 200) #1: Ü
220
º (0, 201) #1: º
186
  (0, 202) #1:
17
  (0, 203) #1:
139
_ (0, 204) #1: _
95
ð (0, 205) #1: ð
240
h (0, 206) #1: h
104
  (0, 207) #1:
7
  (0, 208) #1:
147
  (0, 209) #1:
130
  (0, 210) #1:
146
Z (0, 211) #1: Z
90
  (0, 212) #1:
19
I (0, 213) #1: I
73
ë (0, 214) #1: ë
235
Ö (0, 215) #1: Ö
214
  (0, 216) #1:
28
  (0, 217) #1:
24
  (0, 218) #1:
147
b (0, 219) #1: b
98
& (0, 220) #1: &
38
Õ (0, 221) #1: Õ
213
¥ (0, 222) #1: ¥
165
  (0, 223) #1:
146
È (0, 224) #1: È
200
· (0, 225) #1: ·
183
  (0, 226) #1:
150
G (0, 227) #1: G
71
å (0, 228) #1: å
229
à (0, 229) #1: à
224
á (0, 230) #1: á
225
C (0, 231) #1: C
67
B (0, 232) #1: B
66
/ (0, 233) #1: /
47
  (0, 234) #1:
19
U (0, 235) #1: U
85
Û (0, 236) #1: Û
219
¹ (0, 237) #1: ¹
185
· (0, 238) #1: ·
183
q (0, 239) #1: q
113
  (0, 240) #1:
5
  (0, 241) #1:
25
I (0, 242) #1: I
73
  (0, 243) #1:
144
, (0, 244) #1: ,
44
5 (0, 245) #1: 5
53
  (0, 246) #1:
138
  (0, 247) #1:
17
¹ (0, 248) #1: ¹
185
7 (0, 249) #1: 7
55
- (0, 250) #1: -
45
c (0, 251) #1: c
99
  (0, 252) #1:
9
(0, 253) #1:
10
5 (0, 254) #1: 5
53
  (0, 255) #1:
18
ç (0, 256) #1: ç
231
£ (0, 257) #1: £
163
M (0, 258) #1: M
77
o (0, 259) #1: o
111
/ (0, 260) #1: /
47
| (0, 261) #1: |
124
  (0, 262) #1:
151
Ð (0, 263) #1: Ð
208
ÿ (0, 264) #1: ÿ
255
  (0, 265) #1:
132
_ (0, 266) #1: _
95
õ (0, 267) #1: õ
245
y (0, 268) #1: y
121
  (0, 269) #1:
138
G (0, 270) #1: G
71
  (0, 271) #1:
3
k (0, 272) #1: k
107
ø (0, 273) #1: ø
248
x (0, 274) #1: x
120
  (0, 275) #1:
129
A (0, 276) #1: A
65
U (0, 277) #1: U
85
  (0, 278) #1:
20
Ô (0, 279) #1: Ô
212
m (0, 280) #1: m
109
  (0, 281) #1:
151
  (0, 282) #1:
145
Ó (0, 283) #1: Ó
211
ÿ (0, 284) #1: ÿ
255
Ç (0, 285) #1: Ç
199
¹ (0, 286) #1: ¹
185
~ (0, 287) #1: ~
126
  (0, 288) #1:
128
´ (0, 289) #1: ´
180
  (0, 290) #1:
18
  (0, 291) #1:
7
  (0, 292) #1:
25
× (0, 293) #1: ×
215
Æ (0, 294) #1: Æ
198
  (0, 295) #1:
32
  (0, 296) #1:
141
³ (0, 297) #1: ³
179
ó (0, 298) #1: ó
243
  (0, 299) #1:
15
. (0, 300) #1: .
46
7 (0, 301) #1: 7
55
i (0, 302) #1: i
105
× (0, 303) #1: ×
215
  (0, 304) #1:
128
7 (0, 305) #1: 7
55
) (0, 306) #1: )
41
[ (0, 307) #1: [
91
  (0, 308) #1:
27
N (0, 309) #1: N
78
é (0, 310) #1: é
233
! (0, 311) #1: !
33
· (0, 312) #1: ·
183
± (0, 313) #1: ±
177
þ (0, 314) #1: þ
254
  (0, 315) #1:
7
  (0, 316) #1:
14
  (0, 317) #1:
150
  (0, 318) #1:
29
  (0, 319) #1:
157
Ç (0, 320) #1: Ç
199
& (0, 321) #1: &
38
¨ (0, 322) #1: ¨
168
³ (0, 323) #1: ³
179
ÿ (0, 324) #1: ÿ
255
º (0, 325) #1: º
186
ñ (0, 326) #1: ñ
241
V (0, 327) #1: V
86
m (0, 328) #1: m
109
S (0, 329) #1: S
83
5 (0, 330) #1: 5
53
½ (0, 331) #1: ½
189
A (0, 332) #1: A
65
æ (0, 333) #1: æ
230
Ð (0, 334) #1: Ð
208
e (0, 335) #1: e
101
Õ (0, 336) #1: Õ
213
q (0, 337) #1: q
113
> (0, 338) #1: >
62
ü (0, 339) #1: ü
252
l (0, 340) #1: l
108
© (0, 341) #1: ©
169
´ (0, 342) #1: ´
180
Ñ (0, 343) #1: Ñ
209
  (0, 344) #1:
28
µ (0, 345) #1: µ
181
  (0, 346) #1:
5
ú (0, 347) #1: ú
250
< (0, 348) #1: <
60
@ (0, 349) #1: @
64
  (0, 350) #1:
136
  (0, 351) #1:
135
W (0, 352) #1: W
87
V (0, 353) #1: V
86
V (0, 354) #1: V
86
  (0, 355) #1:
29
(0, 356) #1: ¶
182
  (0, 357) #1:
146
B (0, 358) #1: B
66
á (0, 359) #1: á
225
ù (0, 360) #1: ù
249
  (0, 361) #1:
130
x (0, 362) #1: x
120
& (0, 363) #1: &
38
  (0, 364) #1:
139
ä (0, 365) #1: ä
228
V (0, 366) #1: V
86
  (0, 367) #1:
153
y (0, 368) #1: y
121
î (0, 369) #1: î
238
  (0, 370) #1:
8
ª (0, 371) #1: ª
170
í (0, 372) #1: í
237
  (0, 373) #1:
157
ï (0, 374) #1: ï
239
E (0, 375) #1: E
69
  (0, 376) #1:
160
  (0, 377) #1:
140
ê (0, 378) #1: ê
234
À (0, 379) #1: À
192
 (0, 380) #1: Â
194
b (0, 381) #1: b
98
Ü (0, 382) #1: Ü
220
Å (0, 383) #1: Å
197
Ó (0, 384) #1: Ó
211
¤ (0, 385) #1: ¤
164
Ö (0, 386) #1: Ö
214
  (0, 387) #1:
8
© (0, 388) #1: ©
169
F (0, 389) #1: F
70
& (0, 390) #1: &
38
Ä (0, 391) #1: Ä
196
´ (0, 392) #1: ´
180
§ (0, 393) #1: §
167
(0, 394) #1:
13
Þ (0, 395) #1: Þ
222
¹ (0, 396) #1: ¹
185
  (0, 397) #1:
147
µ (0, 398) #1: µ
181
< (0, 399) #1: <
60
w (0, 400) #1: w
119
(0, 401) #1: ¶
182
  (0, 402) #1:
12
/ (0, 403) #1: /
47
± (0, 404) #1: ±
177
Ø (0, 405) #1: Ø
216
  (0, 406) #1:
141
Æ (0, 407) #1: Æ
198
~ (0, 408) #1: ~
126
¼ (0, 409) #1: ¼
188
  (0, 410) #1:
151
8 (0, 411) #1: 8
56
ö (0, 412) #1: ö
246
  (0, 413) #1:
12
. (0, 414) #1: .
46
£ (0, 415) #1: £
163
  (0, 416) #1:
134
" (0, 417) #1: "
34
[ (0, 418) #1: [
91
= (0, 419) #1: =
61
  (0, 420) #1:
24
ö (0, 421) #1: ö
246
£ (0, 422) #1: £
163
ü (0, 423) #1: ü
252
Þ (0, 424) #1: Þ
222
S (0, 425) #1: S
83
5 (0, 426) #1: 5
53
  (0, 427) #1:
12
6 (0, 428) #1: 6
54
Ø (0, 429) #1: Ø
216
û (0, 430) #1: û
251
{ (0, 431) #1: {
123
@ (0, 432) #1: @
64
Ò (0, 433) #1: Ò
210
ÿ (0, 434) #1: ÿ
255
  (0, 435) #1:
7
[ (0, 436) #1: [
91
7 (0, 437) #1: 7
55
Ø (0, 438) #1: Ø
216
ï (0, 439) #1: ï
239
H (0, 440) #1: H
72
. (0, 441) #1: .
46
ï (0, 442) #1: ï
239
= (0, 443) #1: =
61
  (0, 444) #1:
8
  (0, 445) #1:
151
c (0, 446) #1: c
99
x (0, 447) #1: x
120
  (0, 448) #1:
17
Õ (0, 449) #1: Õ
213
½ (0, 450) #1: ½
189
O (0, 451) #1: O
79
  (0, 452) #1:
159
ª (0, 453) #1: ª
170
¬ (0, 454) #1: ¬
172
  (0, 455) #1:
143
³ (0, 456) #1: ³
179
  (0, 457) #1:
141
x (0, 458) #1: x
120
Ä (0, 459) #1: Ä
196
  (0, 460) #1:
26
  (0, 461) #1:
128
  (0, 462) #1:
26
2 (0, 463) #1: 2
50
W (0, 464) #1: W
87
D (0, 465) #1: D
68
(0, 466) #1:
13
Ó (0, 467) #1: Ó
211
  (0, 468) #1:
6
  (0, 469) #1:
20
É (0, 470) #1: É
201
  (0, 471) #1:
1
  (0, 472) #1:
24
ë (0, 473) #1: ë
235
  (0, 474) #1:
20
Ô (0, 475) #1: Ô
212
l (0, 476) #1: l
108
  (0, 477) #1:
156
~ (0, 478) #1: ~
126
z (0, 479) #1: z
122
2 (0, 480) #1: 2
50
  (0, 481) #1:
142
Ç (0, 482) #1: Ç
199
= (0, 483) #1: =
61
[ (0, 484) #1: [
91
9 (0, 485) #1: 9
57
  (0, 486) #1:
129
  (0, 487) #1:
20
G (0, 488) #1: G
71
æ (0, 489) #1: æ
230
: (0, 490) #1: :
58
F (0, 491) #1: F
70
4 (0, 492) #1: 4
52
È (0, 493) #1: È
200
c (0, 494) #1: c
99
d (0, 495) #1: d
100
7 (0, 496) #1: 7
55
× (0, 497) #1: ×
215
  (0, 498) #1:
136
, (0, 499) #1: ,
44
© (0, 500) #1: ©
169
ø (0, 501) #1: ø
248
  (0, 502) #1:
23
í (0, 503) #1: í
237
Ú (0, 504) #1: Ú
218
a (0, 505) #1: a
97
ß (0, 506) #1: ß
223
D (0, 507) #1: D
68
® (0, 508) #1: ®
174
h (0, 509) #1: h
104
± (0, 510) #1: ±
177
  (0, 511) #1:
2
g (0, 512) #1: g
103
(0, 513) #1:
13
L (0, 514) #1: L
76
  (0, 515) #1:
148
Í (0, 516) #1: Í
205
< (0, 517) #1: <
60
\ (0, 518) #1: \
92
  (0, 519) #1:
147
Þ (0, 520) #1: Þ
222
÷ (0, 521) #1: ÷
247
m (0, 522) #1: m
109
(0, 523) #1:
10
© (0, 524) #1: ©
169
+ (0, 525) #1: +
43
` (0, 526) #1: `
96
ô (0, 527) #1: ô
244
h (0, 528) #1: h
104
G (0, 529) #1: G
71
ô (0, 530) #1: ô
244
  (0, 531) #1:
139
s (0, 532) #1: s
115
+ (0, 533) #1: +
43
³ (0, 534) #1: ³
179
ã (0, 535) #1: ã
227
5 (0, 536) #1: 5
53
C (0, 537) #1: C
67
  (0, 538) #1:
130
  (0, 539) #1:
160
B (0, 540) #1: B
66
e (0, 541) #1: e
101
ü (0, 542) #1: ü
252
` (0, 543) #1: `
96
b (0, 544) #1: b
98
$ (0, 545) #1: $
36
c (0, 546) #1: c
99
Á (0, 547) #1: Á
193
ù (0, 548) #1: ù
249
  (0, 549) #1:
11
4 (0, 550) #1: 4
52
´ (0, 551) #1: ´
180
  (0, 552) #1:
141
¿ (0, 553) #1: ¿
191
ð (0, 554) #1: ð
240
  (0, 555) #1:
151
Û (0, 556) #1: Û
219
  (0, 557) #1:
143
2 (0, 558) #1: 2
50
! (0, 559) #1: !
33
  (0, 560) #1:
143
Õ (0, 561) #1: Õ
213
1 (0, 562) #1: 1
49
® (0, 563) #1: ®
174
è (0, 564) #1: è
232
" (0, 565) #1: "
34
¹ (0, 566) #1: ¹
185
ô (0, 567) #1: ô
244
Ö (0, 568) #1: Ö
214
æ (0, 569) #1: æ
230
© (0, 570) #1: ©
169
Ô (0, 571) #1: Ô
212
Ò (0, 572) #1: Ò
210
§ (0, 573) #1: §
167
  (0, 574) #1:
0
) (0, 575) #1: )
41
¹ (0, 576) #1: ¹
185
3 (0, 577) #1: 3
51
6 (0, 578) #1: 6
54
/ (0, 579) #1: /
47
' (0, 580) #1: '
39
M (0, 581) #1: M
77
  (0, 582) #1:
27
¢ (0, 583) #1: ¢
162
  (0, 584) #1:
152
y (0, 585) #1: y
121
ò (0, 586) #1: ò
242
ø (0, 587) #1: ø
248
ö (0, 588) #1: ö
246
(0, 589) #1:
10
ý (0, 590) #1: ý
253
  (0, 591) #1:
127
  (0, 592) #1:
31
[ (0, 593) #1: [
91
m (0, 594) #1: m
109
B (0, 595) #1: B
66
< (0, 596) #1: <
60
J (0, 597) #1: J
74
Y (0, 598) #1: Y
89
  (0, 599) #1:
158
  (0, 600) #1:
28
Æ (0, 601) #1: Æ
198
  (0, 602) #1:
4
¥ (0, 603) #1: ¥
165
D (0, 604) #1: D
68
  (0, 605) #1:
2
  (0, 606) #1:
158
Ú (0, 607) #1: Ú
218
³ (0, 608) #1: ³
179
h (0, 609) #1: h
104
Ê (0, 610) #1: Ê
202
0 (0, 611) #1: 0
48
  (0, 612) #1:
127
  (0, 613) #1:
137
¡ (0, 614) #1: ¡
161
Ö (0, 615) #1: Ö
214
µ (0, 616) #1: µ
181
- (0, 617) #1: -
45
· (0, 618) #1: ·
183
_ (0, 619) #1: _
95
* (0, 620) #1: *
42
  (0, 621) #1:
148
C (0, 622) #1: C
67
" (0, 623) #1: "
34
£ (0, 624) #1: £
163
Û (0, 625) #1: Û
219
: (0, 626) #1: :
58
1 (0, 627) #1: 1
49
  (0, 628) #1:
19
½ (0, 629) #1: ½
189
Ù (0, 630) #1: Ù
217
\ (0, 631) #1: \
92
# (0, 632) #1: #
35
[ (0, 633) #1: [
91
¨ (0, 634) #1: ¨
168
æ (0, 635) #1: æ
230
  (0, 636) #1:
130
X (0, 637) #1: X
88
Ë (0, 638) #1: Ë
203
Þ (0, 639) #1: Þ
222
) (0, 640) #1: )
41
Æ (0, 641) #1: Æ
198
\ (0, 642) #1: \
92
è (0, 643) #1: è
232
  (0, 644) #1:
144
  (0, 645) #1:
26
¾ (0, 646) #1: ¾
190
ú (0, 647) #1: ú
250
b (0, 648) #1: b
98
H (0, 649) #1: H
72
Ü (0, 650) #1: Ü
220
  (0, 651) #1:
14
è (0, 652) #1: è
232
ô (0, 653) #1: ô
244
  (0, 654) #1:
139
K (0, 655) #1: K
75
Q (0, 656) #1: Q
81
  (0, 657) #1:
30
¹ (0, 658) #1: ¹
185
  (0, 659) #1:
24
£ (0, 660) #1: £
163
v (0, 661) #1: v
118
  (0, 662) #1:
147
o (0, 663) #1: o
111
] (0, 664) #1: ]
93
Ì (0, 665) #1: Ì
204
$ (0, 666) #1: $
36
¤ (0, 667) #1: ¤
164
ò (0, 668) #1: ò
242
0 (0, 669) #1: 0
48
7 (0, 670) #1: 7
55
< (0, 671) #1: <
60
? (0, 672) #1: ?
63
t (0, 673) #1: t
116
¿ (0, 674) #1: ¿
191
y (0, 675) #1: y
121
Ó (0, 676) #1: Ó
211
  (0, 677) #1:
12
' (0, 678) #1: '
39
Z (0, 679) #1: Z
90
Y (0, 680) #1: Y
89
µ (0, 681) #1: µ
181
  (0, 682) #1:
156
  (0, 683) #1:
24
A (0, 684) #1: A
65
· (0, 685) #1: ·
183

0../assignment/team03/message3_a.txt.enc 513Found 513/513 M (0, 0) #1: M
77
Crypted: 236 = 0xEC
o (0, 1) #1: o
111
Crypted: 244 = 0xF4
s (0, 2) #1: s
115
Crypted: 226 = 0xE2
c (0, 3) #1: c
99
Crypted: 14 = 0xE
o (0, 4) #1: o
111
Crypted: 163 = 0xA3
w (0, 5) #1: w
119
Crypted: 180 = 0xB4
  (0, 6) #1:
32
Crypted: 190 = 0xBE

Same than message(s): 2, 5
i (0, 7) #1: i
105
Crypted: 5 = 0x5
s (0, 8) #1: s
115
Crypted: 244 = 0xF4
  (0, 9) #1:
32
Crypted: 114 = 0x72
t (0, 10) #1: t
116
Crypted: 155 = 0x9B
h (0, 11) #1: h
104
Crypted: 69 = 0x45
e (0, 12) #1: e
101
Crypted: 106 = 0x6A
  (0, 13) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17
c (0, 14) #1: c
99
Crypted: 18 = 0x12
a (0, 15) #1: a
97
Crypted: 84 = 0x54
p (0, 16) #1: p
112
Crypted: 192 = 0xC0
i (0, 17) #1: i
105
Crypted: 140 = 0x8C
t (0, 18) #1: t
116
Crypted: 238 = 0xEE
a (0, 19) #1: a
97
Crypted: 67 = 0x43
l (0, 20) #1: l
108
Crypted: 68 = 0x44
  (0, 21) #1:
32
Crypted: 142 = 0x8E
o (0, 22) #1: o
111
Crypted: 157 = 0x9D
f (0, 23) #1: f
102
Crypted: 72 = 0x48
  (0, 24) #1:
32
Crypted: 31 = 0x1F
R (0, 25) #1: R
82
Crypted: 233 = 0xE9
u (0, 26) #1: u
117
Crypted: 180 = 0xB4
s (0, 27) #1: s
115
Crypted: 98 = 0x62
s (0, 28) #1: s
115
Crypted: 27 = 0x1B
i (0, 29) #1: i
105
Crypted: 149 = 0x95
a (0, 30) #1: a
97
Crypted: 104 = 0x68
. (0, 31) #1: .
46
Crypted: 232 = 0xE8
  (0, 32) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
I (0, 33) #1: I
73
Crypted: 186 = 0xBA
t (0, 34) #1: t
116
Crypted: 10 = 0xA
  (0, 35) #1:
32
Crypted: 63 = 0x3F
i (0, 36) #1: i
105
Crypted: 5 = 0x5
s (0, 37) #1: s
115
Crypted: 40 = 0x28
  (0, 38) #1:
32
Crypted: 187 = 0xBB
t (0, 39) #1: t
116
Crypted: 67 = 0x43
h (0, 40) #1: h
104
Crypted: 188 = 0xBC
e (0, 41) #1: e
101
Crypted: 120 = 0x78
  (0, 42) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34

Same than message(s): 4, 6
b (0, 43) #1: b
98
Crypted: 226 = 0xE2
i (0, 44) #1: i
105
Crypted: 50 = 0x32
g (0, 45) #1: g
103
Crypted: 122 = 0x7A
g (0, 46) #1: g
103
Crypted: 183 = 0xB7
e (0, 47) #1: e
101
Crypted: 84 = 0x54
s (0, 48) #1: s
115
Crypted: 189 = 0xBD
t (0, 49) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA

Same than message(s): 8, 4
  (0, 50) #1:
32
Crypted: 10 = 0xA
c (0, 51) #1: c
99
Crypted: 45 = 0x2D

Same than message(s): 9, 4
i (0, 52) #1: i
105
Crypted: 109 = 0x6D
t (0, 53) #1: t
116
Crypted: 12 = 0xC

Same than message(s): 1, 2, 3
y (0, 54) #1: y
121
Crypted: 51 = 0x33
  (0, 55) #1:
32
Crypted: 187 = 0xBB
o (0, 56) #1: o
111
Crypted: 136 = 0x88
f (0, 57) #1: f
102
Crypted: 64 = 0x40
  (0, 58) #1:
32
Crypted: 125 = 0x7D

Same than message(s): 3, 4
t (0, 59) #1: t
116
Crypted: 243 = 0xF3
h (0, 60) #1: h
104
Crypted: 147 = 0x93
e (0, 61) #1: e
101
Crypted: 179 = 0xB3
  (0, 62) #1:
32
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 3, 5
R (0, 63) #1: R
82
Crypted: 47 = 0x2F
u (0, 64) #1: u
117
Crypted: 102 = 0x66
s (0, 65) #1: s
115
Crypted: 195 = 0xC3
s (0, 66) #1: s
115
Crypted: 219 = 0xDB
i (0, 67) #1: i
105
Crypted: 248 = 0xF8
a (0, 68) #1: a
97
Crypted: 87 = 0x57
n (0, 69) #1: n
110
Crypted: 177 = 0xB1
  (0, 70) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C

Same than message(s): 2, 3, 5
F (0, 71) #1: F
70
Crypted: 223 = 0xDF
e (0, 72) #1: e
101
Crypted: 33 = 0x21
d (0, 73) #1: d
100
Crypted: 208 = 0xD0
e (0, 74) #1: e
101
Crypted: 233 = 0xE9
r (0, 75) #1: r
114
Crypted: 0 = 0x0
a (0, 76) #1: a
97
Crypted: 143 = 0x8F
t (0, 77) #1: t
116
Crypted: 200 = 0xC8
i (0, 78) #1: i
105
Crypted: 176 = 0xB0
o (0, 79) #1: o
111
Crypted: 22 = 0x16
n (0, 80) #1: n
110
Crypted: 196 = 0xC4
. (0, 81) #1: .
46
Crypted: 131 = 0x83
(0, 82) #1:
10
Crypted: 181 = 0xB5
M (0, 83) #1: M
77
Crypted: 97 = 0x61
o (0, 84) #1: o
111
Crypted: 72 = 0x48
s (0, 85) #1: s
115
Crypted: 208 = 0xD0
c (0, 86) #1: c
99
Crypted: 92 = 0x5C
o (0, 87) #1: o
111
Crypted: 90 = 0x5A
w (0, 88) #1: w
119
Crypted: 147 = 0x93
  (0, 89) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0
i (0, 90) #1: i
105
Crypted: 91 = 0x5B
s (0, 91) #1: s
115
Crypted: 253 = 0xFD
  (0, 92) #1:
32
Crypted: 236 = 0xEC
s (0, 93) #1: s
115
Crypted: 35 = 0x23
t (0, 94) #1: t
116
Crypted: 19 = 0x13
a (0, 95) #1: a
97
Crypted: 137 = 0x89
n (0, 96) #1: n
110
Crypted: 28 = 0x1C
d (0, 97) #1: d
100
Crypted: 35 = 0x23
i (0, 98) #1: i
105
Crypted: 172 = 0xAC
n (0, 99) #1: n
110
Crypted: 167 = 0xA7
g (0, 100) #1: g
103
Crypted: 28 = 0x1C
  (0, 101) #1:
32
Crypted: 180 = 0xB4
o (0, 102) #1: o
111
Crypted: 246 = 0xF6
n (0, 103) #1: n
110
Crypted: 135 = 0x87
  (0, 104) #1:
32
Crypted: 43 = 0x2B
t (0, 105) #1: t
116
Crypted: 167 = 0xA7
h (0, 106) #1: h
104
Crypted: 74 = 0x4A
e (0, 107) #1: e
101
Crypted: 19 = 0x13

Same than message(s): 2, 4
  (0, 108) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 3, 5
M (0, 109) #1: M
77
Crypted: 30 = 0x1E
o (0, 110) #1: o
111
Crypted: 189 = 0xBD
s (0, 111) #1: s
115
Crypted: 39 = 0x27
c (0, 112) #1: c
99
Crypted: 11 = 0xB
o (0, 113) #1: o
111
Crypted: 81 = 0x51
w (0, 114) #1: w
119
Crypted: 50 = 0x32
  (0, 115) #1:
32
Crypted: 10 = 0xA
r (0, 116) #1: r
114
Crypted: 64 = 0x40
i (0, 117) #1: i
105
Crypted: 102 = 0x66
v (0, 118) #1: v
118
Crypted: 61 = 0x3D
e (0, 119) #1: e
101
Crypted: 27 = 0x1B
r (0, 120) #1: r
114
Crypted: 52 = 0x34
. (0, 121) #1: .
46
Crypted: 208 = 0xD0
  (0, 122) #1:
32
Crypted: 75 = 0x4B
T (0, 123) #1: T
84
Crypted: 144 = 0x90
h (0, 124) #1: h
104
Crypted: 67 = 0x43
e (0, 125) #1: e
101
Crypted: 156 = 0x9C
  (0, 126) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7

Same than message(s): 8, 1
c (0, 127) #1: c
99
Crypted: 198 = 0xC6
i (0, 128) #1: i
105
Crypted: 81 = 0x51
t (0, 129) #1: t
116
Crypted: 119 = 0x77
y (0, 130) #1: y
121
Crypted: 109 = 0x6D
  (0, 131) #1:
32
Crypted: 175 = 0xAF
i (0, 132) #1: i
105
Crypted: 120 = 0x78
s (0, 133) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
  (0, 134) #1:
32
Crypted: 53 = 0x35
s (0, 135) #1: s
115
Crypted: 10 = 0xA
i (0, 136) #1: i
105
Crypted: 93 = 0x5D
t (0, 137) #1: t
116
Crypted: 253 = 0xFD

Same than message(s): 8, 1
u (0, 138) #1: u
117
Crypted: 155 = 0x9B
a (0, 139) #1: a
97
Crypted: 64 = 0x40

Same than message(s): 1, 4
t (0, 140) #1: t
116
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 1, 4
e (0, 141) #1: e
101
Crypted: 201 = 0xC9
d (0, 142) #1: d
100
Crypted: 79 = 0x4F
  (0, 143) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0

Same than message(s): 9, 4, 6
i (0, 144) #1: i
105
Crypted: 236 = 0xEC
n (0, 145) #1: n
110
Crypted: 198 = 0xC6
  (0, 146) #1:
32
Crypted: 55 = 0x37
t (0, 147) #1: t
116
Crypted: 60 = 0x3C
h (0, 148) #1: h
104
Crypted: 30 = 0x1E
e (0, 149) #1: e
101
Crypted: 70 = 0x46

Same than message(s): 3, 6
  (0, 150) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
W (0, 151) #1: W
87
Crypted: 18 = 0x12
e (0, 152) #1: e
101
Crypted: 248 = 0xF8
s (0, 153) #1: s
115
Crypted: 45 = 0x2D
t (0, 154) #1: t
116
Crypted: 211 = 0xD3
  (0, 155) #1:
32
Crypted: 201 = 0xC9
o (0, 156) #1: o
111
Crypted: 213 = 0xD5
f (0, 157) #1: f
102
Crypted: 134 = 0x86
  (0, 158) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
R (0, 159) #1: R
82
Crypted: 170 = 0xAA
u (0, 160) #1: u
117
Crypted: 153 = 0x99
s (0, 161) #1: s
115
Crypted: 105 = 0x69
s (0, 162) #1: s
115
Crypted: 17 = 0x11
i (0, 163) #1: i
105
Crypted: 115 = 0x73
a (0, 164) #1: a
97
Crypted: 126 = 0x7E
. (0, 165) #1: .
46
Crypted: 206 = 0xCE
(0, 166) #1:
10
Crypted: 14 = 0xE
I (0, 167) #1: I
73
Crypted: 112 = 0x70
t (0, 168) #1: t
116
Crypted: 97 = 0x61
  (0, 169) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
i (0, 170) #1: i
105
Crypted: 105 = 0x69
s (0, 171) #1: s
115
Crypted: 178 = 0xB2
  (0, 172) #1:
32
Crypted: 186 = 0xBA
m (0, 173) #1: m
109
Crypted: 197 = 0xC5
o (0, 174) #1: o
111
Crypted: 85 = 0x55
r (0, 175) #1: r
114
Crypted: 166 = 0xA6
e (0, 176) #1: e
101
Crypted: 66 = 0x42
  (0, 177) #1:
32
Crypted: 164 = 0xA4
t (0, 178) #1: t
116
Crypted: 76 = 0x4C
h (0, 179) #1: h
104
Crypted: 216 = 0xD8
a (0, 180) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B

Same than message(s): 8, 4, 6
n (0, 181) #1: n
110
Crypted: 169 = 0xA9
  (0, 182) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29
2 (0, 183) #1: 2
50
Crypted: 211 = 0xD3
. (0, 184) #1: .
46
Crypted: 132 = 0x84
5 (0, 185) #1: 5
53
Crypted: 80 = 0x50
  (0, 186) #1:
32
Crypted: 86 = 0x56

Same than message(s): 1, 4, 5
s (0, 187) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
q (0, 188) #1: q
113
Crypted: 47 = 0x2F
u (0, 189) #1: u
117
Crypted: 37 = 0x25
a (0, 190) #1: a
97
Crypted: 223 = 0xDF
r (0, 191) #1: r
114
Crypted: 5 = 0x5
e (0, 192) #1: e
101
Crypted: 0 = 0x0
  (0, 193) #1:
32
Crypted: 255 = 0xFF
k (0, 194) #1: k
107
Crypted: 159 = 0x9F
i (0, 195) #1: i
105
Crypted: 20 = 0x14
l (0, 196) #1: l
108
Crypted: 25 = 0x19
o (0, 197) #1: o
111
Crypted: 251 = 0xFB
m (0, 198) #1: m
109
Crypted: 69 = 0x45
e (0, 199) #1: e
101
Crypted: 151 = 0x97
t (0, 200) #1: t
116
Crypted: 168 = 0xA8
e (0, 201) #1: e
101
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 1, 4
r (0, 202) #1: r
114
Crypted: 99 = 0x63
s (0, 203) #1: s
115
Crypted: 248 = 0xF8
, (0, 204) #1: ,
44
Crypted: 115 = 0x73
  (0, 205) #1:
32
Crypted: 208 = 0xD0

Same than message(s): 8, 7
m (0, 206) #1: m
109
Crypted: 5 = 0x5
o (0, 207) #1: o
111
Crypted: 104 = 0x68
r (0, 208) #1: r
114
Crypted: 225 = 0xE1
e (0, 209) #1: e
101
Crypted: 231 = 0xE7
  (0, 210) #1:
32
Crypted: 178 = 0xB2
t (0, 211) #1: t
116
Crypted: 46 = 0x2E

Same than message(s): 3, 5
h (0, 212) #1: h
104
Crypted: 123 = 0x7B
a (0, 213) #1: a
97
Crypted: 40 = 0x28
n (0, 214) #1: n
110
Crypted: 133 = 0x85
  (0, 215) #1:
32
Crypted: 246 = 0xF6

Same than message(s): 8, 5
1 (0, 216) #1: 1
49
Crypted: 45 = 0x2D
5 (0, 217) #1: 5
53
Crypted: 45 = 0x2D
  (0, 218) #1:
32
Crypted: 179 = 0xB3
m (0, 219) #1: m
109
Crypted: 15 = 0xF
i (0, 220) #1: i
105
Crypted: 79 = 0x4F
l (0, 221) #1: l
108
Crypted: 185 = 0xB9
l (0, 222) #1: l
108
Crypted: 201 = 0xC9
i (0, 223) #1: i
105
Crypted: 251 = 0xFB
o (0, 224) #1: o
111
Crypted: 167 = 0xA7
n (0, 225) #1: n
110
Crypted: 217 = 0xD9
  (0, 226) #1:
32
Crypted: 182 = 0xB6
p (0, 227) #1: p
112
Crypted: 55 = 0x37
e (0, 228) #1: e
101
Crypted: 128 = 0x80
o (0, 229) #1: o
111
Crypted: 143 = 0x8F
p (0, 230) #1: p
112
Crypted: 145 = 0x91
l (0, 231) #1: l
108
Crypted: 47 = 0x2F
e (0, 232) #1: e
101
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 1, 4
  (0, 233) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 1, 3
l (0, 234) #1: l
108
Crypted: 127 = 0x7F
i (0, 235) #1: i
105
Crypted: 60 = 0x3C

Same than message(s): 1, 2
v (0, 236) #1: v
118
Crypted: 173 = 0xAD
e (0, 237) #1: e
101
Crypted: 220 = 0xDC

Same than message(s): 1, 3
  (0, 238) #1:
32
Crypted: 151 = 0x97
i (0, 239) #1: i
105
Crypted: 24 = 0x18
n (0, 240) #1: n
110
Crypted: 107 = 0x6B
  (0, 241) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39
i (0, 242) #1: i
105
Crypted: 32 = 0x20
t (0, 243) #1: t
116
Crypted: 228 = 0xE4
s (0, 244) #1: s
115
Crypted: 95 = 0x5F
  (0, 245) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 9, 3
u (0, 246) #1: u
117
Crypted: 255 = 0xFF
r (0, 247) #1: r
114
Crypted: 99 = 0x63
b (0, 248) #1: b
98
Crypted: 219 = 0xDB
a (0, 249) #1: a
97
Crypted: 86 = 0x56
n (0, 250) #1: n
110
Crypted: 67 = 0x43
  (0, 251) #1:
32
Crypted: 67 = 0x43
a (0, 252) #1: a
97
Crypted: 104 = 0x68
r (0, 253) #1: r
114
Crypted: 120 = 0x78
e (0, 254) #1: e
101
Crypted: 80 = 0x50
a (0, 255) #1: a
97
Crypted: 115 = 0x73
. (0, 256) #1: .
46
Crypted: 201 = 0xC9
(0, 257) #1:
10
Crypted: 169 = 0xA9
M (0, 258) #1: M
77
Crypted: 0 = 0x0
o (0, 259) #1: o
111
Crypted: 0 = 0x0
s (0, 260) #1: s
115
Crypted: 92 = 0x5C
c (0, 261) #1: c
99
Crypted: 31 = 0x1F
o (0, 262) #1: o
111
Crypted: 248 = 0xF8
w (0, 263) #1: w
119
Crypted: 167 = 0xA7
  (0, 264) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF
i (0, 265) #1: i
105
Crypted: 237 = 0xED
s (0, 266) #1: s
115
Crypted: 44 = 0x2C
  (0, 267) #1:
32
Crypted: 213 = 0xD5
s (0, 268) #1: s
115
Crypted: 10 = 0xA
i (0, 269) #1: i
105
Crypted: 227 = 0xE3
t (0, 270) #1: t
116
Crypted: 51 = 0x33
u (0, 271) #1: u
117
Crypted: 118 = 0x76
a (0, 272) #1: a
97
Crypted: 10 = 0xA
t (0, 273) #1: t
116
Crypted: 140 = 0x8C
e (0, 274) #1: e
101
Crypted: 29 = 0x1D
d (0, 275) #1: d
100
Crypted: 229 = 0xE5
  (0, 276) #1:
32
Crypted: 97 = 0x61
i (0, 277) #1: i
105
Crypted: 60 = 0x3C
n (0, 278) #1: n
110
Crypted: 122 = 0x7A
  (0, 279) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
U (0, 280) #1: U
85
Crypted: 56 = 0x38
T (0, 281) #1: T
84
Crypted: 195 = 0xC3
C (0, 282) #1: C
67
Crypted: 210 = 0xD2
+ (0, 283) #1: +
43
Crypted: 248 = 0xF8
3 (0, 284) #1: 3
51
Crypted: 204 = 0xCC
  (0, 285) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7

Same than message(s): 9, 5
t (0, 286) #1: t
116
Crypted: 205 = 0xCD
i (0, 287) #1: i
105
Crypted: 23 = 0x17
m (0, 288) #1: m
109
Crypted: 237 = 0xED
e (0, 289) #1: e
101
Crypted: 209 = 0xD1
  (0, 290) #1:
32
Crypted: 50 = 0x32
z (0, 291) #1: z
122
Crypted: 125 = 0x7D
o (0, 292) #1: o
111
Crypted: 118 = 0x76
n (0, 293) #1: n
110
Crypted: 185 = 0xB9
e (0, 294) #1: e
101
Crypted: 163 = 0xA3
. (0, 295) #1: .
46
Crypted: 14 = 0xE
(0, 296) #1:
10
Crypted: 135 = 0x87
A (0, 297) #1: A
65
Crypted: 242 = 0xF2
m (0, 298) #1: m
109
Crypted: 158 = 0x9E
o (0, 299) #1: o
111
Crypted: 96 = 0x60
n (0, 300) #1: n
110
Crypted: 64 = 0x40
g (0, 301) #1: g
103
Crypted: 80 = 0x50
  (0, 302) #1:
32
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 9, 4, 5
t (0, 303) #1: t
116
Crypted: 163 = 0xA3
h (0, 304) #1: h
104
Crypted: 232 = 0xE8
e (0, 305) #1: e
101
Crypted: 82 = 0x52
  (0, 306) #1:
32
Crypted: 9 = 0x9
m (0, 307) #1: m
109
Crypted: 54 = 0x36
o (0, 308) #1: o
111
Crypted: 116 = 0x74
s (0, 309) #1: s
115
Crypted: 61 = 0x3D
t (0, 310) #1: t
116
Crypted: 157 = 0x9D
  (0, 311) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1

Same than message(s): 8, 1, 5
f (0, 312) #1: f
102
Crypted: 209 = 0xD1
a (0, 313) #1: a
97
Crypted: 208 = 0xD0
m (0, 314) #1: m
109
Crypted: 147 = 0x93
o (0, 315) #1: o
111
Crypted: 104 = 0x68
u (0, 316) #1: u
117
Crypted: 123 = 0x7B
s (0, 317) #1: s
115
Crypted: 229 = 0xE5
  (0, 318) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D

Same than message(s): 3, 5
t (0, 319) #1: t
116
Crypted: 233 = 0xE9
o (0, 320) #1: o
111
Crypted: 168 = 0xA8
u (0, 321) #1: u
117
Crypted: 83 = 0x53
r (0, 322) #1: r
114
Crypted: 218 = 0xDA
i (0, 323) #1: i
105
Crypted: 218 = 0xDA
s (0, 324) #1: s
115
Crypted: 140 = 0x8C
t (0, 325) #1: t
116
Crypted: 206 = 0xCE

Same than message(s): 4, 6
  (0, 326) #1:
32
Crypted: 209 = 0xD1
a (0, 327) #1: a
97
Crypted: 55 = 0x37
t (0, 328) #1: t
116
Crypted: 25 = 0x19
t (0, 329) #1: t
116
Crypted: 39 = 0x27
r (0, 330) #1: r
114
Crypted: 71 = 0x47

Same than message(s): 1, 9
a (0, 331) #1: a
97
Crypted: 220 = 0xDC
c (0, 332) #1: c
99
Crypted: 34 = 0x22
t (0, 333) #1: t
116
Crypted: 146 = 0x92
i (0, 334) #1: i
105
Crypted: 185 = 0xB9
o (0, 335) #1: o
111
Crypted: 10 = 0xA
n (0, 336) #1: n
110
Crypted: 187 = 0xBB
s (0, 337) #1: s
115
Crypted: 2 = 0x2
  (0, 338) #1:
32
Crypted: 30 = 0x1E
o (0, 339) #1: o
111
Crypted: 147 = 0x93
f (0, 340) #1: f
102
Crypted: 10 = 0xA
  (0, 341) #1:
32
Crypted: 137 = 0x89
M (0, 342) #1: M
77
Crypted: 249 = 0xF9
o (0, 343) #1: o
111
Crypted: 190 = 0xBE
s (0, 344) #1: s
115
Crypted: 111 = 0x6F
c (0, 345) #1: c
99
Crypted: 214 = 0xD6
o (0, 346) #1: o
111
Crypted: 106 = 0x6A
w (0, 347) #1: w
119
Crypted: 141 = 0x8D
  (0, 348) #1:
32
Crypted: 28 = 0x1C

Same than message(s): 3, 6
y (0, 349) #1: y
121
Crypted: 57 = 0x39
o (0, 350) #1: o
111
Crypted: 231 = 0xE7
u (0, 351) #1: u
117
Crypted: 242 = 0xF2
  (0, 352) #1:
32
Crypted: 119 = 0x77
c (0, 353) #1: c
99
Crypted: 53 = 0x35
a (0, 354) #1: a
97
Crypted: 55 = 0x37
n (0, 355) #1: n
110
Crypted: 115 = 0x73
  (0, 356) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96

Same than message(s): 1, 2
f (0, 357) #1: f
102
Crypted: 244 = 0xF4
i (0, 358) #1: i
105
Crypted: 43 = 0x2B
n (0, 359) #1: n
110
Crypted: 143 = 0x8F
d (0, 360) #1: d
100
Crypted: 157 = 0x9D
(0, 361) #1:
10
Crypted: 136 = 0x88
t (0, 362) #1: t
116
Crypted: 12 = 0xC
h (0, 363) #1: h
104
Crypted: 78 = 0x4E
e (0, 364) #1: e
101
Crypted: 238 = 0xEE
  (0, 365) #1:
32
Crypted: 196 = 0xC4
M (0, 366) #1: M
77
Crypted: 27 = 0x1B
o (0, 367) #1: o
111
Crypted: 246 = 0xF6
s (0, 368) #1: s
115
Crypted: 10 = 0xA
c (0, 369) #1: c
99
Crypted: 141 = 0x8D
o (0, 370) #1: o
111
Crypted: 103 = 0x67
w (0, 371) #1: w
119
Crypted: 221 = 0xDD
  (0, 372) #1:
32
Crypted: 205 = 0xCD
K (0, 373) #1: K
75
Crypted: 214 = 0xD6
r (0, 374) #1: r
114
Crypted: 157 = 0x9D
e (0, 375) #1: e
101
Crypted: 32 = 0x20
m (0, 376) #1: m
109
Crypted: 205 = 0xCD
l (0, 377) #1: l
108
Crypted: 224 = 0xE0
i (0, 378) #1: i
105
Crypted: 131 = 0x83
n (0, 379) #1: n
110
Crypted: 174 = 0xAE
, (0, 380) #1: ,
44
Crypted: 238 = 0xEE
  (0, 381) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 4, 6
t (0, 382) #1: t
116
Crypted: 168 = 0xA8
h (0, 383) #1: h
104
Crypted: 173 = 0xAD
e (0, 384) #1: e
101
Crypted: 182 = 0xB6
  (0, 385) #1:
32
Crypted: 132 = 0x84
R (0, 386) #1: R
82
Crypted: 132 = 0x84
e (0, 387) #1: e
101
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 1, 6
d (0, 388) #1: d
100
Crypted: 205 = 0xCD
  (0, 389) #1:
32
Crypted: 102 = 0x66
S (0, 390) #1: S
83
Crypted: 117 = 0x75
q (0, 391) #1: q
113
Crypted: 181 = 0xB5
u (0, 392) #1: u
117
Crypted: 193 = 0xC1
a (0, 393) #1: a
97
Crypted: 198 = 0xC6
r (0, 394) #1: r
114
Crypted: 127 = 0x7F
e (0, 395) #1: e
101
Crypted: 187 = 0xBB
, (0, 396) #1: ,
44
Crypted: 149 = 0x95
  (0, 397) #1:
32
Crypted: 179 = 0xB3
t (0, 398) #1: t
116
Crypted: 193 = 0xC1
h (0, 399) #1: h
104
Crypted: 84 = 0x54
e (0, 400) #1: e
101
Crypted: 18 = 0x12
  (0, 401) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96
C (0, 402) #1: C
67
Crypted: 79 = 0x4F
a (0, 403) #1: a
97
Crypted: 78 = 0x4E
t (0, 404) #1: t
116
Crypted: 197 = 0xC5
h (0, 405) #1: h
104
Crypted: 176 = 0xB0
e (0, 406) #1: e
101
Crypted: 232 = 0xE8
d (0, 407) #1: d
100
Crypted: 162 = 0xA2
r (0, 408) #1: r
114
Crypted: 12 = 0xC
a (0, 409) #1: a
97
Crypted: 221 = 0xDD
l (0, 410) #1: l
108
Crypted: 251 = 0xFB
  (0, 411) #1:
32
Crypted: 24 = 0x18
o (0, 412) #1: o
111
Crypted: 153 = 0x99
f (0, 413) #1: f
102
Crypted: 106 = 0x6A
  (0, 414) #1:
32
Crypted: 14 = 0xE
C (0, 415) #1: C
67
Crypted: 224 = 0xE0
h (0, 416) #1: h
104
Crypted: 238 = 0xEE
r (0, 417) #1: r
114
Crypted: 80 = 0x50
i (0, 418) #1: i
105
Crypted: 50 = 0x32
s (0, 419) #1: s
115
Crypted: 78 = 0x4E
t (0, 420) #1: t
116
Crypted: 108 = 0x6C
  (0, 421) #1:
32
Crypted: 214 = 0xD6
t (0, 422) #1: t
116
Crypted: 215 = 0xD7
h (0, 423) #1: h
104
Crypted: 148 = 0x94
e (0, 424) #1: e
101
Crypted: 187 = 0xBB
  (0, 425) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
S (0, 426) #1: S
83
Crypted: 102 = 0x66
a (0, 427) #1: a
97
Crypted: 109 = 0x6D
v (0, 428) #1: v
118
Crypted: 64 = 0x40
i (0, 429) #1: i
105
Crypted: 177 = 0xB1
o (0, 430) #1: o
111
Crypted: 148 = 0x94
u (0, 431) #1: u
117
Crypted: 14 = 0xE
r (0, 432) #1: r
114
Crypted: 50 = 0x32
  (0, 433) #1:
32
Crypted: 242 = 0xF2
a (0, 434) #1: a
97
Crypted: 158 = 0x9E
n (0, 435) #1: n
110
Crypted: 105 = 0x69
d (0, 436) #1: d
100
Crypted: 63 = 0x3F
  (0, 437) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17
B (0, 438) #1: B
66
Crypted: 154 = 0x9A
o (0, 439) #1: o
111
Crypted: 128 = 0x80
l (0, 440) #1: l
108
Crypted: 36 = 0x24
s (0, 441) #1: s
115
Crypted: 93 = 0x5D
h (0, 442) #1: h
104
Crypted: 135 = 0x87
o (0, 443) #1: o
111
Crypted: 82 = 0x52
i (0, 444) #1: i
105
Crypted: 97 = 0x61
  (0, 445) #1:
32
Crypted: 183 = 0xB7
T (0, 446) #1: T
84
Crypted: 55 = 0x37
h (0, 447) #1: h
104
Crypted: 16 = 0x10
e (0, 448) #1: e
101
Crypted: 116 = 0x74
a (0, 449) #1: a
97
Crypted: 180 = 0xB4
t (0, 450) #1: t
116
Crypted: 201 = 0xC9
e (0, 451) #1: e
101
Crypted: 42 = 0x2A
r (0, 452) #1: r
114
Crypted: 237 = 0xED
. (0, 453) #1: .
46
Crypted: 132 = 0x84
(0, 454) #1:
10
Crypted: 166 = 0xA6
D (0, 455) #1: D
68
Crypted: 203 = 0xCB
o (0, 456) #1: o
111
Crypted: 220 = 0xDC
  (0, 457) #1:
32
Crypted: 173 = 0xAD
n (0, 458) #1: n
110
Crypted: 22 = 0x16
o (0, 459) #1: o
111
Crypted: 171 = 0xAB
t (0, 460) #1: t
116
Crypted: 110 = 0x6E
  (0, 461) #1:
32
Crypted: 160 = 0xA0
f (0, 462) #1: f
102
Crypted: 124 = 0x7C
o (0, 463) #1: o
111
Crypted: 93 = 0x5D
r (0, 464) #1: r
114
Crypted: 37 = 0x25
g (0, 465) #1: g
103
Crypted: 35 = 0x23
e (0, 466) #1: e
101
Crypted: 104 = 0x68
t (0, 467) #1: t
116
Crypted: 167 = 0xA7
  (0, 468) #1:
32
Crypted: 38 = 0x26
t (0, 469) #1: t
116
Crypted: 96 = 0x60
o (0, 470) #1: o
111
Crypted: 166 = 0xA6
  (0, 471) #1:
32
Crypted: 33 = 0x21
t (0, 472) #1: t
116
Crypted: 108 = 0x6C
r (0, 473) #1: r
114
Crypted: 153 = 0x99
y (0, 474) #1: y
121
Crypted: 109 = 0x6D
  (0, 475) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
s (0, 476) #1: s
115
Crypted: 31 = 0x1F
o (0, 477) #1: o
111
Crypted: 243 = 0xF3
m (0, 478) #1: m
109
Crypted: 19 = 0x13
e (0, 479) #1: e
101
Crypted: 31 = 0x1F
  (0, 480) #1:
32
Crypted: 18 = 0x12
v (0, 481) #1: v
118
Crypted: 248 = 0xF8
o (0, 482) #1: o
111
Crypted: 168 = 0xA8
d (0, 483) #1: d
100
Crypted: 89 = 0x59
k (0, 484) #1: k
107
Crypted: 48 = 0x30
a (0, 485) #1: a
97
Crypted: 88 = 0x58
  (0, 486) #1:
32
Crypted: 161 = 0xA1
w (0, 487) #1: w
119
Crypted: 99 = 0x63
h (0, 488) #1: h
104
Crypted: 47 = 0x2F
e (0, 489) #1: e
101
Crypted: 131 = 0x83
n (0, 490) #1: n
110
Crypted: 84 = 0x54
  (0, 491) #1:
32
Crypted: 102 = 0x66
y (0, 492) #1: y
121
Crypted: 77 = 0x4D
o (0, 493) #1: o
111
Crypted: 167 = 0xA7
u (0, 494) #1: u
117
Crypted: 22 = 0x16
' (0, 495) #1: '
39
Crypted: 67 = 0x43
l (0, 496) #1: l
108
Crypted: 91 = 0x5B
l (0, 497) #1: l
108
Crypted: 187 = 0xBB
  (0, 498) #1:
32
Crypted: 168 = 0xA8
v (0, 499) #1: v
118
Crypted: 90 = 0x5A
i (0, 500) #1: i
105
Crypted: 192 = 0xC0
s (0, 501) #1: s
115
Crypted: 139 = 0x8B
i (0, 502) #1: i
105
Crypted: 126 = 0x7E
t (0, 503) #1: t
116
Crypted: 153 = 0x99
  (0, 504) #1:
32
Crypted: 250 = 0xFA
M (0, 505) #1: M
77
Crypted: 44 = 0x2C
o (0, 506) #1: o
111
Crypted: 176 = 0xB0
s (0, 507) #1: s
115
Crypted: 55 = 0x37
c (0, 508) #1: c
99
Crypted: 205 = 0xCD
o (0, 509) #1: o
111
Crypted: 7 = 0x7
w (0, 510) #1: w
119
Crypted: 198 = 0xC6
. (0, 511) #1: .
46
Crypted: 44 = 0x2C
(0, 512) #1:
10
Crypted: 109 = 0x6D
1../assignment/team03/message3_b.txt.enc 533Found 533/533 A (1, 0) #1: A
65
Crypted: 224 = 0xE0
r (1, 1) #1: r
114
Crypted: 233 = 0xE9
e (1, 2) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4

Same than message(s): 3, 6
  (1, 3) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 3, 4, 6
y (1, 4) #1: y
121
Crypted: 181 = 0xB5
o (1, 5) #1: o
111
Crypted: 172 = 0xAC
u (1, 6) #1: u
117
Crypted: 235 = 0xEB
  (1, 7) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C
t (1, 8) #1: t
116
Crypted: 243 = 0xF3
r (1, 9) #1: r
114
Crypted: 32 = 0x20
y (1, 10) #1: y
121
Crypted: 150 = 0x96
i (1, 11) #1: i
105
Crypted: 68 = 0x44
n (1, 12) #1: n
110
Crypted: 97 = 0x61
g (1, 13) #1: g
103
Crypted: 80 = 0x50
  (1, 14) #1:
32
Crypted: 81 = 0x51
t (1, 15) #1: t
116
Crypted: 65 = 0x41
o (1, 16) #1: o
111
Crypted: 223 = 0xDF
  (1, 17) #1:
32
Crypted: 197 = 0xC5
b (1, 18) #1: b
98
Crypted: 248 = 0xF8
r (1, 19) #1: r
114
Crypted: 80 = 0x50
e (1, 20) #1: e
101
Crypted: 77 = 0x4D
a (1, 21) #1: a
97
Crypted: 207 = 0xCF
k (1, 22) #1: k
107
Crypted: 153 = 0x99
  (1, 23) #1:
32
Crypted: 14 = 0xE
m (1, 24) #1: m
109
Crypted: 82 = 0x52
y (1, 25) #1: y
121
Crypted: 194 = 0xC2
  (1, 26) #1:
32
Crypted: 225 = 0xE1
c (1, 27) #1: c
99
Crypted: 114 = 0x72
r (1, 28) #1: r
114
Crypted: 26 = 0x1A
y (1, 29) #1: y
121
Crypted: 133 = 0x85
p (1, 30) #1: p
112
Crypted: 121 = 0x79
t (1, 31) #1: t
116
Crypted: 178 = 0xB2

Same than message(s): 5, 6
o (1, 32) #1: o
111
Crypted: 60 = 0x3C
s (1, 33) #1: s
115
Crypted: 128 = 0x80
y (1, 34) #1: y
121
Crypted: 7 = 0x7
s (1, 35) #1: s
115
Crypted: 108 = 0x6C
t (1, 36) #1: t
116
Crypted: 24 = 0x18
e (1, 37) #1: e
101
Crypted: 62 = 0x3E
m (1, 38) #1: m
109
Crypted: 246 = 0xF6
? (1, 39) #1: ?
63
Crypted: 8 = 0x8
(1, 40) #1:
10
Crypted: 222 = 0xDE
D (1, 41) #1: D
68
Crypted: 89 = 0x59
o (1, 42) #1: o
111
Crypted: 123 = 0x7B
  (1, 43) #1:
32
Crypted: 160 = 0xA0
y (1, 44) #1: y
121
Crypted: 34 = 0x22
o (1, 45) #1: o
111
Crypted: 114 = 0x72
u (1, 46) #1: u
117
Crypted: 165 = 0xA5
  (1, 47) #1:
32
Crypted: 17 = 0x11
k (1, 48) #1: k
107
Crypted: 165 = 0xA5
n (1, 49) #1: n
110
Crypted: 224 = 0xE0
o (1, 50) #1: o
111
Crypted: 69 = 0x45
w (1, 51) #1: w
119
Crypted: 57 = 0x39
  (1, 52) #1:
32
Crypted: 36 = 0x24
t (1, 53) #1: t
116
Crypted: 12 = 0xC

Same than message(s): 0, 2, 3
h (1, 54) #1: h
104
Crypted: 34 = 0x22
a (1, 55) #1: a
97
Crypted: 250 = 0xFA
t (1, 56) #1: t
116
Crypted: 147 = 0x93
  (1, 57) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
r (1, 58) #1: r
114
Crypted: 47 = 0x2F
e (1, 59) #1: e
101
Crypted: 226 = 0xE2
a (1, 60) #1: a
97
Crypted: 154 = 0x9A
d (1, 61) #1: d
100
Crypted: 178 = 0xB2
i (1, 62) #1: i
105
Crypted: 95 = 0x5F
n (1, 63) #1: n
110
Crypted: 19 = 0x13
g (1, 64) #1: g
103
Crypted: 116 = 0x74
  (1, 65) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90
o (1, 66) #1: o
111
Crypted: 199 = 0xC7
t (1, 67) #1: t
116
Crypted: 229 = 0xE5
h (1, 68) #1: h
104
Crypted: 94 = 0x5E
e (1, 69) #1: e
101
Crypted: 186 = 0xBA
r (1, 70) #1: r
114
Crypted: 222 = 0xDE
  (1, 71) #1:
32
Crypted: 185 = 0xB9
p (1, 72) #1: p
112
Crypted: 52 = 0x34
e (1, 73) #1: e
101
Crypted: 209 = 0xD1

Same than message(s): 3, 4, 6
o (1, 74) #1: o
111
Crypted: 227 = 0xE3

Same than message(s): 2, 5
p (1, 75) #1: p
112
Crypted: 2 = 0x2
l (1, 76) #1: l
108
Crypted: 130 = 0x82
e (1, 77) #1: e
101
Crypted: 217 = 0xD9

Same than message(s): 8, 5
' (1, 78) #1: '
39
Crypted: 254 = 0xFE
s (1, 79) #1: s
115
Crypted: 10 = 0xA
  (1, 80) #1:
32
Crypted: 138 = 0x8A
l (1, 81) #1: l
108
Crypted: 193 = 0xC1
e (1, 82) #1: e
101
Crypted: 218 = 0xDA
t (1, 83) #1: t
116
Crypted: 88 = 0x58
t (1, 84) #1: t
116
Crypted: 83 = 0x53

Same than message(s): 3, 6
e (1, 85) #1: e
101
Crypted: 198 = 0xC6
r (1, 86) #1: r
114
Crypted: 77 = 0x4D
s (1, 87) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
  (1, 88) #1:
32
Crypted: 196 = 0xC4

Same than message(s): 8, 6
i (1, 89) #1: i
105
Crypted: 169 = 0xA9
s (1, 90) #1: s
115
Crypted: 65 = 0x41
  (1, 91) #1:
32
Crypted: 174 = 0xAE
n (1, 92) #1: n
110
Crypted: 162 = 0xA2
o (1, 93) #1: o
111
Crypted: 63 = 0x3F
t (1, 94) #1: t
116
Crypted: 19 = 0x13
  (1, 95) #1:
32
Crypted: 200 = 0xC8
v (1, 96) #1: v
118
Crypted: 4 = 0x4
e (1, 97) #1: e
101
Crypted: 34 = 0x22
r (1, 98) #1: r
114
Crypted: 183 = 0xB7
y (1, 99) #1: y
121
Crypted: 176 = 0xB0
  (1, 100) #1:
32
Crypted: 91 = 0x5B
n (1, 101) #1: n
110
Crypted: 250 = 0xFA
i (1, 102) #1: i
105
Crypted: 240 = 0xF0
c (1, 103) #1: c
99
Crypted: 138 = 0x8A
e (1, 104) #1: e
101
Crypted: 110 = 0x6E
  (1, 105) #1:
32
Crypted: 243 = 0xF3
a (1, 106) #1: a
97
Crypted: 67 = 0x43
n (1, 107) #1: n
110
Crypted: 24 = 0x18
d (1, 108) #1: d
100
Crypted: 155 = 0x9B
  (1, 109) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
n (1, 110) #1: n
110
Crypted: 188 = 0xBC
o (1, 111) #1: o
111
Crypted: 59 = 0x3B
t (1, 112) #1: t
116
Crypted: 28 = 0x1C
  (1, 113) #1:
32
Crypted: 30 = 0x1E
p (1, 114) #1: p
112
Crypted: 53 = 0x35
o (1, 115) #1: o
111
Crypted: 69 = 0x45
l (1, 116) #1: l
108
Crypted: 94 = 0x5E
i (1, 117) #1: i
105
Crypted: 102 = 0x66
t (1, 118) #1: t
116
Crypted: 63 = 0x3F
e (1, 119) #1: e
101
Crypted: 27 = 0x1B
? (1, 120) #1: ?
63
Crypted: 121 = 0x79
(1, 121) #1:
10
Crypted: 244 = 0xF4
I (1, 122) #1: I
73
Crypted: 34 = 0x22
  (1, 123) #1:
32
Crypted: 228 = 0xE4
a (1, 124) #1: a
97
Crypted: 74 = 0x4A
m (1, 125) #1: m
109
Crypted: 148 = 0x94
  (1, 126) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7

Same than message(s): 0, 8
n (1, 127) #1: n
110
Crypted: 203 = 0xCB
o (1, 128) #1: o
111
Crypted: 87 = 0x57
t (1, 129) #1: t
116
Crypted: 119 = 0x77
  (1, 130) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34
d (1, 131) #1: d
100
Crypted: 235 = 0xEB
o (1, 132) #1: o
111
Crypted: 126 = 0x7E
i (1, 133) #1: i
105
Crypted: 124 = 0x7C
n (1, 134) #1: n
110
Crypted: 123 = 0x7B

Same than message(s): 8, 4
g (1, 135) #1: g
103
Crypted: 30 = 0x1E
  (1, 136) #1:
32
Crypted: 20 = 0x14

Same than message(s): 2, 4
t (1, 137) #1: t
116
Crypted: 253 = 0xFD

Same than message(s): 0, 8
h (1, 138) #1: h
104
Crypted: 134 = 0x86
a (1, 139) #1: a
97
Crypted: 64 = 0x40

Same than message(s): 0, 4
t (1, 140) #1: t
116
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 0, 4
  (1, 141) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C
k (1, 142) #1: k
107
Crypted: 64 = 0x40
n (1, 143) #1: n
110
Crypted: 174 = 0xAE
i (1, 144) #1: i
105
Crypted: 236 = 0xEC
n (1, 145) #1: n
110
Crypted: 198 = 0xC6
d (1, 146) #1: d
100
Crypted: 115 = 0x73
  (1, 147) #1:
32
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 5, 6
o (1, 148) #1: o
111
Crypted: 25 = 0x19
f (1, 149) #1: f
102
Crypted: 69 = 0x45
  (1, 150) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
t (1, 151) #1: t
116
Crypted: 49 = 0x31
h (1, 152) #1: h
104
Crypted: 245 = 0xF5
i (1, 153) #1: i
105
Crypted: 55 = 0x37
n (1, 154) #1: n
110
Crypted: 201 = 0xC9
g (1, 155) #1: g
103
Crypted: 142 = 0x8E
s (1, 156) #1: s
115
Crypted: 201 = 0xC9
! (1, 157) #1: !
33
Crypted: 193 = 0xC1
  (1, 158) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
S (1, 159) #1: S
83
Crypted: 171 = 0xAB
h (1, 160) #1: h
104
Crypted: 132 = 0x84
a (1, 161) #1: a
97
Crypted: 123 = 0x7B
m (1, 162) #1: m
109
Crypted: 15 = 0xF
e (1, 163) #1: e
101
Crypted: 127 = 0x7F
  (1, 164) #1:
32
Crypted: 63 = 0x3F

Same than message(s): 8, 5
o (1, 165) #1: o
111
Crypted: 143 = 0x8F
n (1, 166) #1: n
110
Crypted: 106 = 0x6A
  (1, 167) #1:
32
Crypted: 25 = 0x19

Same than message(s): 9, 2, 6
y (1, 168) #1: y
121
Crypted: 108 = 0x6C
o (1, 169) #1: o
111
Crypted: 73 = 0x49
u (1, 170) #1: u
117
Crypted: 117 = 0x75
! (1, 171) #1: !
33
Crypted: 224 = 0xE0
  (1, 172) #1:
32
Crypted: 186 = 0xBA
S (1, 173) #1: S
83
Crypted: 251 = 0xFB
h (1, 174) #1: h
104
Crypted: 82 = 0x52
a (1, 175) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5

Same than message(s): 3, 4
m (1, 176) #1: m
109
Crypted: 74 = 0x4A
e (1, 177) #1: e
101
Crypted: 225 = 0xE1
, (1, 178) #1: ,
44
Crypted: 20 = 0x14
  (1, 179) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90

Same than message(s): 8, 2
s (1, 180) #1: s
115
Crypted: 89 = 0x59
h (1, 181) #1: h
104
Crypted: 175 = 0xAF
a (1, 182) #1: a
97
Crypted: 104 = 0x68
m (1, 183) #1: m
109
Crypted: 140 = 0x8C
e (1, 184) #1: e
101
Crypted: 207 = 0xCF

Same than message(s): 9, 3
, (1, 185) #1: ,
44
Crypted: 73 = 0x49
  (1, 186) #1:
32
Crypted: 86 = 0x56

Same than message(s): 0, 4, 5
s (1, 187) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
h (1, 188) #1: h
104
Crypted: 54 = 0x36
a (1, 189) #1: a
97
Crypted: 49 = 0x31
m (1, 190) #1: m
109
Crypted: 211 = 0xD3
e (1, 191) #1: e
101
Crypted: 18 = 0x12
! (1, 192) #1: !
33
Crypted: 68 = 0x44
(1, 193) #1:
10
Crypted: 213 = 0xD5
W (1, 194) #1: W
87
Crypted: 163 = 0xA3
h (1, 195) #1: h
104
Crypted: 21 = 0x15
o (1, 196) #1: o
111
Crypted: 26 = 0x1A
  (1, 197) #1:
32
Crypted: 180 = 0xB4
o (1, 198) #1: o
111
Crypted: 71 = 0x47
n (1, 199) #1: n
110
Crypted: 156 = 0x9C
  (1, 200) #1:
32
Crypted: 252 = 0xFC
e (1, 201) #1: e
101
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 0, 4
a (1, 202) #1: a
97
Crypted: 112 = 0x70
r (1, 203) #1: r
114
Crypted: 249 = 0xF9
t (1, 204) #1: t
116
Crypted: 43 = 0x2B
h (1, 205) #1: h
104
Crypted: 152 = 0x98
  (1, 206) #1:
32
Crypted: 72 = 0x48
g (1, 207) #1: g
103
Crypted: 96 = 0x60
e (1, 208) #1: e
101
Crypted: 246 = 0xF6
t (1, 209) #1: t
116
Crypted: 246 = 0xF6
s (1, 210) #1: s
115
Crypted: 225 = 0xE1
  (1, 211) #1:
32
Crypted: 122 = 0x7A
i (1, 212) #1: i
105
Crypted: 122 = 0x7A
n (1, 213) #1: n
110
Crypted: 39 = 0x27
t (1, 214) #1: t
116
Crypted: 159 = 0x9F
o (1, 215) #1: o
111
Crypted: 185 = 0xB9
  (1, 216) #1:
32
Crypted: 60 = 0x3C
m (1, 217) #1: m
109
Crypted: 117 = 0x75
y (1, 218) #1: y
121
Crypted: 234 = 0xEA
  (1, 219) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 2, 6
p (1, 220) #1: p
112
Crypted: 86 = 0x56
e (1, 221) #1: e
101
Crypted: 176 = 0xB0
r (1, 222) #1: r
114
Crypted: 215 = 0xD7
s (1, 223) #1: s
115
Crypted: 225 = 0xE1
o (1, 224) #1: o
111
Crypted: 167 = 0xA7
n (1, 225) #1: n
110
Crypted: 217 = 0xD9
a (1, 226) #1: a
97
Crypted: 247 = 0xF7
l (1, 227) #1: l
108
Crypted: 43 = 0x2B
  (1, 228) #1:
32
Crypted: 197 = 0xC5
l (1, 229) #1: l
108
Crypted: 140 = 0x8C
i (1, 230) #1: i
105
Crypted: 136 = 0x88
f (1, 231) #1: f
102
Crypted: 37 = 0x25
e (1, 232) #1: e
101
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 0, 4
  (1, 233) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 0, 3
l (1, 234) #1: l
108
Crypted: 127 = 0x7F
i (1, 235) #1: i
105
Crypted: 60 = 0x3C

Same than message(s): 0, 2
k (1, 236) #1: k
107
Crypted: 176 = 0xB0
e (1, 237) #1: e
101
Crypted: 220 = 0xDC

Same than message(s): 0, 3
  (1, 238) #1:
32
Crypted: 151 = 0x97
t (1, 239) #1: t
116
Crypted: 5 = 0x5
h (1, 240) #1: h
104
Crypted: 109 = 0x6D
a (1, 241) #1: a
97
Crypted: 120 = 0x78
t (1, 242) #1: t
116
Crypted: 61 = 0x3D
? (1, 243) #1: ?
63
Crypted: 175 = 0xAF
  (1, 244) #1:
32
Crypted: 12 = 0xC
A (1, 245) #1: A
65
Crypted: 116 = 0x74
n (1, 246) #1: n
110
Crypted: 228 = 0xE4
d (1, 247) #1: d
100
Crypted: 117 = 0x75
  (1, 248) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99
w (1, 249) #1: w
119
Crypted: 64 = 0x40
h (1, 250) #1: h
104
Crypted: 69 = 0x45
y (1, 251) #1: y
121
Crypted: 26 = 0x1A
  (1, 252) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29

Same than message(s): 2, 7
a (1, 253) #1: a
97
Crypted: 107 = 0x6B
r (1, 254) #1: r
114
Crypted: 71 = 0x47
e (1, 255) #1: e
101
Crypted: 119 = 0x77
  (1, 256) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7
y (1, 257) #1: y
121
Crypted: 218 = 0xDA
o (1, 258) #1: o
111
Crypted: 34 = 0x22
u (1, 259) #1: u
117
Crypted: 26 = 0x1A
  (1, 260) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 8, 3, 5
d (1, 261) #1: d
100
Crypted: 24 = 0x18
o (1, 262) #1: o
111
Crypted: 248 = 0xF8
i (1, 263) #1: i
105
Crypted: 185 = 0xB9

Same than message(s): 8, 6
n (1, 264) #1: n
110
Crypted: 145 = 0x91
g (1, 265) #1: g
103
Crypted: 227 = 0xE3
  (1, 266) #1:
32
Crypted: 127 = 0x7F
i (1, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 2, 4, 5, 6
t (1, 268) #1: t
116
Crypted: 13 = 0xD
? (1, 269) #1: ?
63
Crypted: 181 = 0xB5
(1, 270) #1:
10
Crypted: 77 = 0x4D
I (1, 271) #1: I
73
Crypted: 74 = 0x4A
s (1, 272) #1: s
115
Crypted: 24 = 0x18
  (1, 273) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8

Same than message(s): 8, 9, 6
s (1, 274) #1: s
115
Crypted: 11 = 0xB
o (1, 275) #1: o
111
Crypted: 238 = 0xEE
m (1, 276) #1: m
109
Crypted: 44 = 0x2C
e (1, 277) #1: e
101
Crypted: 48 = 0x30
o (1, 278) #1: o
111
Crypted: 123 = 0x7B
n (1, 279) #1: n
110
Crypted: 186 = 0xBA
e (1, 280) #1: e
101
Crypted: 8 = 0x8
  (1, 281) #1:
32
Crypted: 183 = 0xB7
f (1, 282) #1: f
102
Crypted: 247 = 0xF7
o (1, 283) #1: o
111
Crypted: 188 = 0xBC
r (1, 284) #1: r
114
Crypted: 141 = 0x8D
c (1, 285) #1: c
99
Crypted: 164 = 0xA4
i (1, 286) #1: i
105
Crypted: 208 = 0xD0
n (1, 287) #1: n
110
Crypted: 16 = 0x10
g (1, 288) #1: g
103
Crypted: 231 = 0xE7
  (1, 289) #1:
32
Crypted: 148 = 0x94
y (1, 290) #1: y
121
Crypted: 107 = 0x6B
o (1, 291) #1: o
111
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 3, 5
u (1, 292) #1: u
117
Crypted: 108 = 0x6C
? (1, 293) #1: ?
63
Crypted: 232 = 0xE8
  (1, 294) #1:
32
Crypted: 230 = 0xE6
N (1, 295) #1: N
78
Crypted: 110 = 0x6E
o (1, 296) #1: o
111
Crypted: 226 = 0xE2
? (1, 297) #1: ?
63
Crypted: 140 = 0x8C
  (1, 298) #1:
32
Crypted: 211 = 0xD3
I (1, 299) #1: I
73
Crypted: 70 = 0x46
f (1, 300) #1: f
102
Crypted: 72 = 0x48
  (1, 301) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17

Same than message(s): 8, 2
n (1, 302) #1: n
110
Crypted: 7 = 0x7
o (1, 303) #1: o
111
Crypted: 184 = 0xB8
t (1, 304) #1: t
116
Crypted: 244 = 0xF4
, (1, 305) #1: ,
44
Crypted: 27 = 0x1B
  (1, 306) #1:
32
Crypted: 9 = 0x9
t (1, 307) #1: t
116
Crypted: 47 = 0x2F
h (1, 308) #1: h
104
Crypted: 115 = 0x73
e (1, 309) #1: e
101
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 2, 3
n (1, 310) #1: n
110
Crypted: 135 = 0x87
  (1, 311) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1

Same than message(s): 0, 8, 5
w (1, 312) #1: w
119
Crypted: 192 = 0xC0
h (1, 313) #1: h
104
Crypted: 217 = 0xD9
a (1, 314) #1: a
97
Crypted: 159 = 0x9F
t (1, 315) #1: t
116
Crypted: 115 = 0x73
  (1, 316) #1:
32
Crypted: 46 = 0x2E
t (1, 317) #1: t
116
Crypted: 226 = 0xE2
h (1, 318) #1: h
104
Crypted: 117 = 0x75
e (1, 319) #1: e
101
Crypted: 248 = 0xF8
  (1, 320) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7
h (1, 321) #1: h
104
Crypted: 78 = 0x4E
e (1, 322) #1: e
101
Crypted: 205 = 0xCD
l (1, 323) #1: l
108
Crypted: 223 = 0xDF
l (1, 324) #1: l
108
Crypted: 147 = 0x93
  (1, 325) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A

Same than message(s): 2, 3
i (1, 326) #1: i
105
Crypted: 152 = 0x98

Same than message(s): 4, 6
s (1, 327) #1: s
115
Crypted: 37 = 0x25
  (1, 328) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 6, 7
w (1, 329) #1: w
119
Crypted: 36 = 0x24
r (1, 330) #1: r
114
Crypted: 71 = 0x47

Same than message(s): 0, 9
o (1, 331) #1: o
111
Crypted: 210 = 0xD2
n (1, 332) #1: n
110
Crypted: 47 = 0x2F
g (1, 333) #1: g
103
Crypted: 129 = 0x81
  (1, 334) #1:
32
Crypted: 240 = 0xF0
w (1, 335) #1: w
119
Crypted: 18 = 0x12
i (1, 336) #1: i
105
Crypted: 188 = 0xBC
t (1, 337) #1: t
116
Crypted: 5 = 0x5
h (1, 338) #1: h
104
Crypted: 86 = 0x56
  (1, 339) #1:
32
Crypted: 220 = 0xDC
y (1, 340) #1: y
121
Crypted: 21 = 0x15
o (1, 341) #1: o
111
Crypted: 198 = 0xC6
u (1, 342) #1: u
117
Crypted: 193 = 0xC1
? (1, 343) #1: ?
63
Crypted: 238 = 0xEE
(1, 344) #1:
10
Crypted: 22 = 0x16
M (1, 345) #1: M
77
Crypted: 248 = 0xF8
y (1, 346) #1: y
121
Crypted: 124 = 0x7C
  (1, 347) #1:
32
Crypted: 218 = 0xDA
m (1, 348) #1: m
109
Crypted: 81 = 0x51
e (1, 349) #1: e
101
Crypted: 37 = 0x25
s (1, 350) #1: s
115
Crypted: 251 = 0xFB
s (1, 351) #1: s
115
Crypted: 244 = 0xF4
a (1, 352) #1: a
97
Crypted: 54 = 0x36
g (1, 353) #1: g
103
Crypted: 49 = 0x31
e (1, 354) #1: e
101
Crypted: 51 = 0x33
s (1, 355) #1: s
115
Crypted: 110 = 0x6E
  (1, 356) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96

Same than message(s): 0, 2
t (1, 357) #1: t
116
Crypted: 230 = 0xE6
o (1, 358) #1: o
111
Crypted: 45 = 0x2D
  (1, 359) #1:
32
Crypted: 193 = 0xC1
C (1, 360) #1: C
67
Crypted: 186 = 0xBA
h (1, 361) #1: h
104
Crypted: 234 = 0xEA
a (1, 362) #1: a
97
Crypted: 25 = 0x19
r (1, 363) #1: r
114
Crypted: 84 = 0x54
l (1, 364) #1: l
108
Crypted: 231 = 0xE7
e (1, 365) #1: e
101
Crypted: 129 = 0x81
s (1, 366) #1: s
115
Crypted: 37 = 0x25
  (1, 367) #1:
32
Crypted: 185 = 0xB9
a (1, 368) #1: a
97
Crypted: 24 = 0x18
r (1, 369) #1: r
114
Crypted: 156 = 0x9C
e (1, 370) #1: e
101
Crypted: 109 = 0x6D
  (1, 371) #1:
32
Crypted: 138 = 0x8A
s (1, 372) #1: s
115
Crypted: 158 = 0x9E
t (1, 373) #1: t
116
Crypted: 233 = 0xE9
r (1, 374) #1: r
114
Crypted: 157 = 0x9D
i (1, 375) #1: i
105
Crypted: 44 = 0x2C
c (1, 376) #1: c
99
Crypted: 195 = 0xC3
t (1, 377) #1: t
116
Crypted: 248 = 0xF8
l (1, 378) #1: l
108
Crypted: 134 = 0x86
y (1, 379) #1: y
121
Crypted: 185 = 0xB9
  (1, 380) #1:
32
Crypted: 226 = 0xE2
c (1, 381) #1: c
99
Crypted: 1 = 0x1
o (1, 382) #1: o
111
Crypted: 179 = 0xB3
n (1, 383) #1: n
110
Crypted: 171 = 0xAB
f (1, 384) #1: f
102
Crypted: 181 = 0xB5
i (1, 385) #1: i
105
Crypted: 205 = 0xCD
d (1, 386) #1: d
100
Crypted: 178 = 0xB2
e (1, 387) #1: e
101
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 0, 6
n (1, 388) #1: n
110
Crypted: 199 = 0xC7
t (1, 389) #1: t
116
Crypted: 50 = 0x32
i (1, 390) #1: i
105
Crypted: 79 = 0x4F
a (1, 391) #1: a
97
Crypted: 165 = 0xA5
l (1, 392) #1: l
108
Crypted: 216 = 0xD8
! (1, 393) #1: !
33
Crypted: 134 = 0x86
  (1, 394) #1:
32
Crypted: 45 = 0x2D
O (1, 395) #1: O
79
Crypted: 145 = 0x91
n (1, 396) #1: n
110
Crypted: 215 = 0xD7
l (1, 397) #1: l
108
Crypted: 255 = 0xFF
y (1, 398) #1: y
121
Crypted: 204 = 0xCC
  (1, 399) #1:
32
Crypted: 28 = 0x1C
m (1, 400) #1: m
109
Crypted: 26 = 0x1A
e (1, 401) #1: e
101
Crypted: 211 = 0xD3
, (1, 402) #1: ,
44
Crypted: 32 = 0x20
  (1, 403) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF
C (1, 404) #1: C
67
Crypted: 242 = 0xF2
h (1, 405) #1: h
104
Crypted: 176 = 0xB0
a (1, 406) #1: a
97
Crypted: 236 = 0xEC
r (1, 407) #1: r
114
Crypted: 180 = 0xB4
l (1, 408) #1: l
108
Crypted: 18 = 0x12
e (1, 409) #1: e
101
Crypted: 217 = 0xD9
s (1, 410) #1: s
115
Crypted: 228 = 0xE4
  (1, 411) #1:
32
Crypted: 24 = 0x18
a (1, 412) #1: a
97
Crypted: 151 = 0x97
n (1, 413) #1: n
110
Crypted: 98 = 0x62
d (1, 414) #1: d
100
Crypted: 74 = 0x4A
  (1, 415) #1:
32
Crypted: 131 = 0x83
t (1, 416) #1: t
116
Crypted: 242 = 0xF2
h (1, 417) #1: h
104
Crypted: 74 = 0x4A
e (1, 418) #1: e
101
Crypted: 62 = 0x3E
  (1, 419) #1:
32
Crypted: 29 = 0x1D
N (1, 420) #1: N
78
Crypted: 86 = 0x56
S (1, 421) #1: S
83
Crypted: 165 = 0xA5
A (1, 422) #1: A
65
Crypted: 226 = 0xE2
  (1, 423) #1:
32
Crypted: 220 = 0xDC
c (1, 424) #1: c
99
Crypted: 189 = 0xBD
a (1, 425) #1: a
97
Crypted: 50 = 0x32
n (1, 426) #1: n
110
Crypted: 91 = 0x5B
  (1, 427) #1:
32
Crypted: 44 = 0x2C
r (1, 428) #1: r
114
Crypted: 68 = 0x44
e (1, 429) #1: e
101
Crypted: 189 = 0xBD
a (1, 430) #1: a
97
Crypted: 154 = 0x9A
d (1, 431) #1: d
100
Crypted: 31 = 0x1F
  (1, 432) #1:
32
Crypted: 96 = 0x60
t (1, 433) #1: t
116
Crypted: 166 = 0xA6
h (1, 434) #1: h
104
Crypted: 151 = 0x97
i (1, 435) #1: i
105
Crypted: 110 = 0x6E
s (1, 436) #1: s
115
Crypted: 40 = 0x28
  (1, 437) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17
e (1, 438) #1: e
101
Crypted: 189 = 0xBD
- (1, 439) #1: -
45
Crypted: 194 = 0xC2
m (1, 440) #1: m
109
Crypted: 37 = 0x25
a (1, 441) #1: a
97
Crypted: 79 = 0x4F
i (1, 442) #1: i
105
Crypted: 134 = 0x86
l (1, 443) #1: l
108
Crypted: 81 = 0x51
s (1, 444) #1: s
115
Crypted: 123 = 0x7B
. (1, 445) #1: .
46
Crypted: 185 = 0xB9
. (1, 446) #1: .
46
Crypted: 77 = 0x4D
(1, 447) #1:
10
Crypted: 114 = 0x72
W (1, 448) #1: W
87
Crypted: 70 = 0x46
h (1, 449) #1: h
104
Crypted: 189 = 0xBD
a (1, 450) #1: a
97
Crypted: 220 = 0xDC
t (1, 451) #1: t
116
Crypted: 59 = 0x3B
  (1, 452) #1:
32
Crypted: 191 = 0xBF
a (1, 453) #1: a
97
Crypted: 203 = 0xCB
r (1, 454) #1: r
114
Crypted: 222 = 0xDE
e (1, 455) #1: e
101
Crypted: 234 = 0xEA
  (1, 456) #1:
32
Crypted: 147 = 0x93
y (1, 457) #1: y
121
Crypted: 244 = 0xF4
o (1, 458) #1: o
111
Crypted: 23 = 0x17
u (1, 459) #1: u
117
Crypted: 177 = 0xB1
  (1, 460) #1:
32
Crypted: 58 = 0x3A
t (1, 461) #1: t
116
Crypted: 244 = 0xF4
r (1, 462) #1: r
114
Crypted: 104 = 0x68
y (1, 463) #1: y
121
Crypted: 75 = 0x4B
i (1, 464) #1: i
105
Crypted: 62 = 0x3E
n (1, 465) #1: n
110
Crypted: 42 = 0x2A
g (1, 466) #1: g
103
Crypted: 106 = 0x6A
  (1, 467) #1:
32
Crypted: 243 = 0xF3
t (1, 468) #1: t
116
Crypted: 114 = 0x72
o (1, 469) #1: o
111
Crypted: 123 = 0x7B
  (1, 470) #1:
32
Crypted: 233 = 0xE9
d (1, 471) #1: d
100
Crypted: 101 = 0x65
o (1, 472) #1: o
111
Crypted: 119 = 0x77
? (1, 473) #1: ?
63
Crypted: 212 = 0xD4
  (1, 474) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34
(1, 475) #1:
10
Crypted: 222 = 0xDE
S (1, 476) #1: S
83
Crypted: 63 = 0x3F
o (1, 477) #1: o
111
Crypted: 243 = 0xF3
, (1, 478) #1: ,
44
Crypted: 82 = 0x52
  (1, 479) #1:
32
Crypted: 90 = 0x5A
d (1, 480) #1: d
100
Crypted: 86 = 0x56
e (1, 481) #1: e
101
Crypted: 235 = 0xEB
a (1, 482) #1: a
97
Crypted: 166 = 0xA6
r (1, 483) #1: r
114
Crypted: 79 = 0x4F
  (1, 484) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
h (1, 485) #1: h
104
Crypted: 81 = 0x51
a (1, 486) #1: a
97
Crypted: 224 = 0xE0
c (1, 487) #1: c
99
Crypted: 119 = 0x77
k (1, 488) #1: k
107
Crypted: 44 = 0x2C
e (1, 489) #1: e
101
Crypted: 131 = 0x83
r (1, 490) #1: r
114
Crypted: 72 = 0x48
, (1, 491) #1: ,
44
Crypted: 106 = 0x6A
  (1, 492) #1:
32
Crypted: 20 = 0x14
s (1, 493) #1: s
115
Crypted: 187 = 0xBB
t (1, 494) #1: t
116
Crypted: 23 = 0x17
o (1, 495) #1: o
111
Crypted: 11 = 0xB
p (1, 496) #1: p
112
Crypted: 71 = 0x47
  (1, 497) #1:
32
Crypted: 247 = 0xF7
i (1, 498) #1: i
105
Crypted: 225 = 0xE1
t (1, 499) #1: t
116
Crypted: 88 = 0x58
  (1, 500) #1:
32
Crypted: 137 = 0x89
r (1, 501) #1: r
114
Crypted: 138 = 0x8A
i (1, 502) #1: i
105
Crypted: 126 = 0x7E
g (1, 503) #1: g
103
Crypted: 138 = 0x8A
h (1, 504) #1: h
104
Crypted: 178 = 0xB2
t (1, 505) #1: t
116
Crypted: 21 = 0x15
  (1, 506) #1:
32
Crypted: 255 = 0xFF
n (1, 507) #1: n
110
Crypted: 42 = 0x2A
o (1, 508) #1: o
111
Crypted: 193 = 0xC1
w (1, 509) #1: w
119
Crypted: 31 = 0x1F
! (1, 510) #1: !
33
Crypted: 144 = 0x90
(1, 511) #1:
10
Crypted: 8 = 0x8
B (1, 512) #1: B
66
Crypted: 37 = 0x25
e (1, 513) #1: e
101
Crypted: 104 = 0x68
s (1, 514) #1: s
115
Crypted: 63 = 0x3F
t (1, 515) #1: t
116
Crypted: 224 = 0xE0
  (1, 516) #1:
32
Crypted: 237 = 0xED
r (1, 517) #1: r
114
Crypted: 78 = 0x4E
e (1, 518) #1: e
101
Crypted: 57 = 0x39
g (1, 519) #1: g
103
Crypted: 244 = 0xF4
a (1, 520) #1: a
97
Crypted: 191 = 0xBF
r (1, 521) #1: r
114
Crypted: 133 = 0x85
d (1, 522) #1: d
100
Crypted: 9 = 0x9
s (1, 523) #1: s
115
Crypted: 121 = 0x79
, (1, 524) #1: ,
44
Crypted: 133 = 0x85
(1, 525) #1:
10
Crypted: 33 = 0x21
A (1, 526) #1: A
65
Crypted: 33 = 0x21
l (1, 527) #1: l
108
Crypted: 152 = 0x98
i (1, 528) #1: i
105
Crypted: 1 = 0x1
c (1, 529) #1: c
99
Crypted: 36 = 0x24
e (1, 530) #1: e
101
Crypted: 145 = 0x91
. (1, 531) #1: .
46
Crypted: 165 = 0xA5
(1, 532) #1:
10
Crypted: 121 = 0x79
2../assignment/team03/message3_c.txt.enc 425Found 425/425 I (2, 0) #1: I
73
Crypted: 232 = 0xE8
  (2, 1) #1:
32
Crypted: 187 = 0xBB
l (2, 2) #1: l
108
Crypted: 253 = 0xFD
i (2, 3) #1: i
105
Crypted: 4 = 0x4
k (2, 4) #1: k
107
Crypted: 167 = 0xA7
e (2, 5) #1: e
101
Crypted: 166 = 0xA6
  (2, 6) #1:
32
Crypted: 190 = 0xBE

Same than message(s): 0, 5
a (2, 7) #1: a
97
Crypted: 13 = 0xD
n (2, 8) #1: n
110
Crypted: 233 = 0xE9
i (2, 9) #1: i
105
Crypted: 59 = 0x3B
m (2, 10) #1: m
109
Crypted: 130 = 0x82
a (2, 11) #1: a
97
Crypted: 76 = 0x4C
t (2, 12) #1: t
116
Crypted: 123 = 0x7B
e (2, 13) #1: e
101
Crypted: 82 = 0x52
d (2, 14) #1: d
100
Crypted: 21 = 0x15
  (2, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 8, 9, 3, 5
c (2, 16) #1: c
99
Crypted: 211 = 0xD3
a (2, 17) #1: a
97
Crypted: 132 = 0x84
r (2, 18) #1: r
114
Crypted: 232 = 0xE8
t (2, 19) #1: t
116
Crypted: 86 = 0x56
o (2, 20) #1: o
111
Crypted: 71 = 0x47
o (2, 21) #1: o
111
Crypted: 193 = 0xC1
n (2, 22) #1: n
110
Crypted: 156 = 0x9C
s (2, 23) #1: s
115
Crypted: 93 = 0x5D
! (2, 24) #1: !
33
Crypted: 30 = 0x1E
(2, 25) #1:
10
Crypted: 177 = 0xB1
S (2, 26) #1: S
83
Crypted: 146 = 0x92
o (2, 27) #1: o
111
Crypted: 126 = 0x7E
u (2, 28) #1: u
117
Crypted: 29 = 0x1D
t (2, 29) #1: t
116
Crypted: 136 = 0x88
h (2, 30) #1: h
104
Crypted: 97 = 0x61
  (2, 31) #1:
32
Crypted: 230 = 0xE6
p (2, 32) #1: p
112
Crypted: 35 = 0x23
a (2, 33) #1: a
97
Crypted: 146 = 0x92
r (2, 34) #1: r
114
Crypted: 12 = 0xC
k (2, 35) #1: k
107
Crypted: 116 = 0x74
  (2, 36) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C

Same than message(s): 9, 5
i (2, 37) #1: i
105
Crypted: 50 = 0x32
s (2, 38) #1: s
115
Crypted: 232 = 0xE8
  (2, 39) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17
a (2, 40) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5
  (2, 41) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D
c (2, 42) #1: c
99
Crypted: 119 = 0x77
a (2, 43) #1: a
97
Crypted: 225 = 0xE1
r (2, 44) #1: r
114
Crypted: 41 = 0x29
t (2, 45) #1: t
116
Crypted: 105 = 0x69
o (2, 46) #1: o
111
Crypted: 191 = 0xBF
o (2, 47) #1: o
111
Crypted: 94 = 0x5E
n (2, 48) #1: n
110
Crypted: 160 = 0xA0
  (2, 49) #1:
32
Crypted: 174 = 0xAE
t (2, 50) #1: t
116
Crypted: 94 = 0x5E
h (2, 51) #1: h
104
Crypted: 38 = 0x26
a (2, 52) #1: a
97
Crypted: 101 = 0x65
t (2, 53) #1: t
116
Crypted: 12 = 0xC

Same than message(s): 0, 1, 3
  (2, 54) #1:
32
Crypted: 106 = 0x6A
i (2, 55) #1: i
105
Crypted: 242 = 0xF2
s (2, 56) #1: s
115
Crypted: 148 = 0x94
  (2, 57) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
g (2, 58) #1: g
103
Crypted: 58 = 0x3A
o (2, 59) #1: o
111
Crypted: 232 = 0xE8
i (2, 60) #1: i
105
Crypted: 146 = 0x92
n (2, 61) #1: n
110
Crypted: 184 = 0xB8
g (2, 62) #1: g
103
Crypted: 81 = 0x51
  (2, 63) #1:
32
Crypted: 93 = 0x5D
o (2, 64) #1: o
111
Crypted: 124 = 0x7C
n (2, 65) #1: n
110
Crypted: 222 = 0xDE
  (2, 66) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
f (2, 67) #1: f
102
Crypted: 247 = 0xF7
o (2, 68) #1: o
111
Crypted: 89 = 0x59
r (2, 69) #1: r
114
Crypted: 173 = 0xAD
  (2, 70) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C

Same than message(s): 0, 3, 5
a (2, 71) #1: a
97
Crypted: 248 = 0xF8
  (2, 72) #1:
32
Crypted: 100 = 0x64
l (2, 73) #1: l
108
Crypted: 216 = 0xD8
o (2, 74) #1: o
111
Crypted: 227 = 0xE3

Same than message(s): 1, 5
n (2, 75) #1: n
110
Crypted: 28 = 0x1C
g (2, 76) #1: g
103
Crypted: 137 = 0x89
  (2, 77) #1:
32
Crypted: 156 = 0x9C
t (2, 78) #1: t
116
Crypted: 173 = 0xAD
i (2, 79) #1: i
105
Crypted: 16 = 0x10
m (2, 80) #1: m
109
Crypted: 199 = 0xC7
e (2, 81) #1: e
101
Crypted: 200 = 0xC8
  (2, 82) #1:
32
Crypted: 159 = 0x9F
n (2, 83) #1: n
110
Crypted: 66 = 0x42
o (2, 84) #1: o
111
Crypted: 72 = 0x48
w (2, 85) #1: w
119
Crypted: 212 = 0xD4
. (2, 86) #1: .
46
Crypted: 17 = 0x11
  (2, 87) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
T (2, 88) #1: T
84
Crypted: 176 = 0xB0
h (2, 89) #1: h
104
Crypted: 168 = 0xA8
e (2, 90) #1: e
101
Crypted: 87 = 0x57
y (2, 91) #1: y
121
Crypted: 247 = 0xF7
  (2, 92) #1:
32
Crypted: 236 = 0xEC
a (2, 93) #1: a
97
Crypted: 49 = 0x31
r (2, 94) #1: r
114
Crypted: 21 = 0x15
e (2, 95) #1: e
101
Crypted: 141 = 0x8D
  (2, 96) #1:
32
Crypted: 82 = 0x52
s (2, 97) #1: s
115
Crypted: 52 = 0x34
h (2, 98) #1: h
104
Crypted: 173 = 0xAD
o (2, 99) #1: o
111
Crypted: 166 = 0xA6

Same than message(s): 8, 9
w (2, 100) #1: w
119
Crypted: 12 = 0xC
i (2, 101) #1: i
105
Crypted: 253 = 0xFD
n (2, 102) #1: n
110
Crypted: 247 = 0xF7
g (2, 103) #1: g
103
Crypted: 142 = 0x8E
  (2, 104) #1:
32
Crypted: 43 = 0x2B
t (2, 105) #1: t
116
Crypted: 167 = 0xA7
h (2, 106) #1: h
104
Crypted: 74 = 0x4A
e (2, 107) #1: e
101
Crypted: 19 = 0x13

Same than message(s): 0, 4
i (2, 108) #1: i
105
Crypted: 150 = 0x96
r (2, 109) #1: r
114
Crypted: 33 = 0x21
  (2, 110) #1:
32
Crypted: 242 = 0xF2
2 (2, 111) #1: 2
50
Crypted: 102 = 0x66
0 (2, 112) #1: 0
48
Crypted: 88 = 0x58
t (2, 113) #1: t
116
Crypted: 74 = 0x4A
h (2, 114) #1: h
104
Crypted: 45 = 0x2D
  (2, 115) #1:
32
Crypted: 10 = 0xA
s (2, 116) #1: s
115
Crypted: 65 = 0x41

Same than message(s): 9, 6
e (2, 117) #1: e
101
Crypted: 106 = 0x6A
a (2, 118) #1: a
97
Crypted: 42 = 0x2A
s (2, 119) #1: s
115
Crypted: 13 = 0xD
o (2, 120) #1: o
111
Crypted: 41 = 0x29
n (2, 121) #1: n
110
Crypted: 144 = 0x90
  (2, 122) #1:
32
Crypted: 75 = 0x4B
r (2, 123) #1: r
114
Crypted: 182 = 0xB6
i (2, 124) #1: i
105
Crypted: 66 = 0x42
g (2, 125) #1: g
103
Crypted: 158 = 0x9E
h (2, 126) #1: h
104
Crypted: 143 = 0x8F
t (2, 127) #1: t
116
Crypted: 209 = 0xD1
  (2, 128) #1:
32
Crypted: 24 = 0x18
n (2, 129) #1: n
110
Crypted: 109 = 0x6D
o (2, 130) #1: o
111
Crypted: 123 = 0x7B
w (2, 131) #1: w
119
Crypted: 248 = 0xF8
. (2, 132) #1: .
46
Crypted: 63 = 0x3F
(2, 133) #1:
10
Crypted: 31 = 0x1F
I (2, 134) #1: I
73
Crypted: 92 = 0x5C
t (2, 135) #1: t
116
Crypted: 13 = 0xD
  (2, 136) #1:
32
Crypted: 20 = 0x14

Same than message(s): 1, 4
i (2, 137) #1: i
105
Crypted: 224 = 0xE0
s (2, 138) #1: s
115
Crypted: 157 = 0x9D
  (2, 139) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1
v (2, 140) #1: v
118
Crypted: 111 = 0x6F
e (2, 141) #1: e
101
Crypted: 201 = 0xC9
r (2, 142) #1: r
114
Crypted: 89 = 0x59
y (2, 143) #1: y
121
Crypted: 185 = 0xB9
  (2, 144) #1:
32
Crypted: 165 = 0xA5
f (2, 145) #1: f
102
Crypted: 206 = 0xCE
u (2, 146) #1: u
117
Crypted: 98 = 0x62
n (2, 147) #1: n
110
Crypted: 38 = 0x26
n (2, 148) #1: n
110
Crypted: 24 = 0x18
y (2, 149) #1: y
121
Crypted: 90 = 0x5A
, (2, 150) #1: ,
44
Crypted: 248 = 0xF8
  (2, 151) #1:
32
Crypted: 101 = 0x65

Same than message(s): 9, 3, 5
t (2, 152) #1: t
116
Crypted: 233 = 0xE9
h (2, 153) #1: h
104
Crypted: 54 = 0x36
e (2, 154) #1: e
101
Crypted: 194 = 0xC2
y (2, 155) #1: y
121
Crypted: 144 = 0x90
  (2, 156) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A
o (2, 157) #1: o
111
Crypted: 143 = 0x8F
f (2, 158) #1: f
102
Crypted: 83 = 0x53
t (2, 159) #1: t
116
Crypted: 140 = 0x8C
e (2, 160) #1: e
101
Crypted: 137 = 0x89

Same than message(s): 9, 4
n (2, 161) #1: n
110
Crypted: 116 = 0x74
  (2, 162) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42
f (2, 163) #1: f
102
Crypted: 124 = 0x7C
i (2, 164) #1: i
105
Crypted: 118 = 0x76
n (2, 165) #1: n
110
Crypted: 142 = 0x8E
d (2, 166) #1: d
100
Crypted: 96 = 0x60
  (2, 167) #1:
32
Crypted: 25 = 0x19

Same than message(s): 1, 9, 6
i (2, 168) #1: i
105
Crypted: 124 = 0x7C
n (2, 169) #1: n
110
Crypted: 72 = 0x48
t (2, 170) #1: t
116
Crypted: 116 = 0x74
e (2, 171) #1: e
101
Crypted: 164 = 0xA4
r (2, 172) #1: r
114
Crypted: 232 = 0xE8
e (2, 173) #1: e
101
Crypted: 205 = 0xCD
s (2, 174) #1: s
115
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 8, 5
t (2, 175) #1: t
116
Crypted: 160 = 0xA0
i (2, 176) #1: i
105
Crypted: 78 = 0x4E
n (2, 177) #1: n
110
Crypted: 234 = 0xEA
g (2, 178) #1: g
103
Crypted: 95 = 0x5F
  (2, 179) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90

Same than message(s): 8, 1
w (2, 180) #1: w
119
Crypted: 93 = 0x5D
a (2, 181) #1: a
97
Crypted: 166 = 0xA6
y (2, 182) #1: y
121
Crypted: 112 = 0x70
s (2, 183) #1: s
115
Crypted: 146 = 0x92
  (2, 184) #1:
32
Crypted: 138 = 0x8A
t (2, 185) #1: t
116
Crypted: 17 = 0x11
o (2, 186) #1: o
111
Crypted: 25 = 0x19
  (2, 187) #1:
32
Crypted: 53 = 0x35
t (2, 188) #1: t
116
Crypted: 42 = 0x2A
a (2, 189) #1: a
97
Crypted: 49 = 0x31
l (2, 190) #1: l
108
Crypted: 210 = 0xD2
k (2, 191) #1: k
107
Crypted: 28 = 0x1C
  (2, 192) #1:
32
Crypted: 69 = 0x45
a (2, 193) #1: a
97
Crypted: 190 = 0xBE
b (2, 194) #1: b
98
Crypted: 150 = 0x96
o (2, 195) #1: o
111
Crypted: 18 = 0x12
u (2, 196) #1: u
117
Crypted: 0 = 0x0
t (2, 197) #1: t
116
Crypted: 224 = 0xE0
  (2, 198) #1:
32
Crypted: 8 = 0x8

Same than message(s): 9, 6
c (2, 199) #1: c
99
Crypted: 145 = 0x91
o (2, 200) #1: o
111
Crypted: 179 = 0xB3
n (2, 201) #1: n
110
Crypted: 212 = 0xD4
t (2, 202) #1: t
116
Crypted: 101 = 0x65
r (2, 203) #1: r
114
Crypted: 249 = 0xF9
e (2, 204) #1: e
101
Crypted: 58 = 0x3A
v (2, 205) #1: v
118
Crypted: 134 = 0x86
e (2, 206) #1: e
101
Crypted: 13 = 0xD
r (2, 207) #1: r
114
Crypted: 117 = 0x75
s (2, 208) #1: s
115
Crypted: 224 = 0xE0
i (2, 209) #1: i
105
Crypted: 235 = 0xEB
a (2, 210) #1: a
97
Crypted: 243 = 0xF3
l (2, 211) #1: l
108
Crypted: 54 = 0x36
  (2, 212) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 5, 7
t (2, 213) #1: t
116
Crypted: 61 = 0x3D
o (2, 214) #1: o
111
Crypted: 132 = 0x84
p (2, 215) #1: p
112
Crypted: 166 = 0xA6
i (2, 216) #1: i
105
Crypted: 117 = 0x75

Same than message(s): 9, 6
c (2, 217) #1: c
99
Crypted: 123 = 0x7B
s (2, 218) #1: s
115
Crypted: 224 = 0xE0
  (2, 219) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 1, 6
o (2, 220) #1: o
111
Crypted: 73 = 0x49
f (2, 221) #1: f
102
Crypted: 179 = 0xB3
  (2, 222) #1:
32
Crypted: 133 = 0x85
o (2, 223) #1: o
111
Crypted: 253 = 0xFD
u (2, 224) #1: u
117
Crypted: 189 = 0xBD
r (2, 225) #1: r
114
Crypted: 197 = 0xC5
  (2, 226) #1:
32
Crypted: 182 = 0xB6
s (2, 227) #1: s
115
Crypted: 52 = 0x34
o (2, 228) #1: o
111
Crypted: 138 = 0x8A
c (2, 229) #1: c
99
Crypted: 131 = 0x83
i (2, 230) #1: i
105
Crypted: 136 = 0x88
e (2, 231) #1: e
101
Crypted: 38 = 0x26
t (2, 232) #1: t
116
Crypted: 54 = 0x36
y (2, 233) #1: y
121
Crypted: 86 = 0x56
(2, 234) #1:
10
Crypted: 25 = 0x19
i (2, 235) #1: i
105
Crypted: 60 = 0x3C

Same than message(s): 0, 1
n (2, 236) #1: n
110
Crypted: 181 = 0xB5
c (2, 237) #1: c
99
Crypted: 218 = 0xDA
l (2, 238) #1: l
108
Crypted: 219 = 0xDB
u (2, 239) #1: u
117
Crypted: 4 = 0x4
d (2, 240) #1: d
100
Crypted: 97 = 0x61
i (2, 241) #1: i
105
Crypted: 112 = 0x70
n (2, 242) #1: n
110
Crypted: 39 = 0x27
g (2, 243) #1: g
103
Crypted: 247 = 0xF7
  (2, 244) #1:
32
Crypted: 12 = 0xC
p (2, 245) #1: p
112
Crypted: 69 = 0x45
o (2, 246) #1: o
111
Crypted: 229 = 0xE5
p (2, 247) #1: p
112
Crypted: 97 = 0x61
u (2, 248) #1: u
117
Crypted: 204 = 0xCC
l (2, 249) #1: l
108
Crypted: 91 = 0x5B
a (2, 250) #1: a
97
Crypted: 76 = 0x4C
r (2, 251) #1: r
114
Crypted: 17 = 0x11
  (2, 252) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29

Same than message(s): 1, 7
c (2, 253) #1: c
99
Crypted: 105 = 0x69
u (2, 254) #1: u
117
Crypted: 64 = 0x40
l (2, 255) #1: l
108
Crypted: 126 = 0x7E
t (2, 256) #1: t
116
Crypted: 147 = 0x93
u (2, 257) #1: u
117
Crypted: 214 = 0xD6
r (2, 258) #1: r
114
Crypted: 63 = 0x3F
e (2, 259) #1: e
101
Crypted: 10 = 0xA
, (2, 260) #1: ,
44
Crypted: 3 = 0x3
  (2, 261) #1:
32
Crypted: 92 = 0x5C
p (2, 262) #1: p
112
Crypted: 231 = 0xE7
o (2, 263) #1: o
111
Crypted: 191 = 0xBF
l (2, 264) #1: l
108
Crypted: 147 = 0x93
i (2, 265) #1: i
105
Crypted: 237 = 0xED
t (2, 266) #1: t
116
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 5, 6
i (2, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 1, 4, 5, 6
c (2, 268) #1: c
99
Crypted: 26 = 0x1A
s (2, 269) #1: s
115
Crypted: 249 = 0xF9
  (2, 270) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67

Same than message(s): 4, 5, 6
a (2, 271) #1: a
97
Crypted: 98 = 0x62
n (2, 272) #1: n
110
Crypted: 5 = 0x5
d (2, 273) #1: d
100
Crypted: 156 = 0x9C
  (2, 274) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
j (2, 275) #1: j
106
Crypted: 235 = 0xEB
u (2, 276) #1: u
117
Crypted: 52 = 0x34
s (2, 277) #1: s
115
Crypted: 38 = 0x26
t (2, 278) #1: t
116
Crypted: 96 = 0x60
  (2, 279) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
t (2, 280) #1: t
116
Crypted: 25 = 0x19
r (2, 281) #1: r
114
Crypted: 229 = 0xE5
e (2, 282) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4
n (2, 283) #1: n
110
Crypted: 189 = 0xBD
d (2, 284) #1: d
100
Crypted: 155 = 0x9B
y (2, 285) #1: y
121
Crypted: 190 = 0xBE
  (2, 286) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99
s (2, 287) #1: s
115
Crypted: 13 = 0xD
u (2, 288) #1: u
117
Crypted: 245 = 0xF5
b (2, 289) #1: b
98
Crypted: 214 = 0xD6
j (2, 290) #1: j
106
Crypted: 120 = 0x78
e (2, 291) #1: e
101
Crypted: 98 = 0x62
c (2, 292) #1: c
99
Crypted: 122 = 0x7A
t (2, 293) #1: t
116
Crypted: 163 = 0xA3
s (2, 294) #1: s
115
Crypted: 181 = 0xB5
. (2, 295) #1: .
46
Crypted: 14 = 0xE
(2, 296) #1:
10
Crypted: 135 = 0x87
m (2, 297) #1: m
109
Crypted: 222 = 0xDE
a (2, 298) #1: a
97
Crypted: 146 = 0x92
i (2, 299) #1: i
105
Crypted: 102 = 0x66
n (2, 300) #1: n
110
Crypted: 64 = 0x40
  (2, 301) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17

Same than message(s): 8, 1
c (2, 302) #1: c
99
Crypted: 10 = 0xA
h (2, 303) #1: h
104
Crypted: 191 = 0xBF
a (2, 304) #1: a
97
Crypted: 225 = 0xE1
r (2, 305) #1: r
114
Crypted: 69 = 0x45
a (2, 306) #1: a
97
Crypted: 72 = 0x48
c (2, 307) #1: c
99
Crypted: 56 = 0x38
t (2, 308) #1: t
116
Crypted: 111 = 0x6F
e (2, 309) #1: e
101
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 1, 3
r (2, 310) #1: r
114
Crypted: 155 = 0x9B
s (2, 311) #1: s
115
Crypted: 82 = 0x52
  (2, 312) #1:
32
Crypted: 151 = 0x97
i (2, 313) #1: i
105
Crypted: 216 = 0xD8
n (2, 314) #1: n
110
Crypted: 144 = 0x90
  (2, 315) #1:
32
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 5, 6
t (2, 316) #1: t
116
Crypted: 122 = 0x7A
h (2, 317) #1: h
104
Crypted: 254 = 0xFE
i (2, 318) #1: i
105
Crypted: 116 = 0x74
s (2, 319) #1: s
115
Crypted: 238 = 0xEE
  (2, 320) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7
s (2, 321) #1: s
115
Crypted: 85 = 0x55
h (2, 322) #1: h
104
Crypted: 192 = 0xC0
o (2, 323) #1: o
111
Crypted: 220 = 0xDC
w (2, 324) #1: w
119
Crypted: 136 = 0x88
  (2, 325) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A

Same than message(s): 1, 3
a (2, 326) #1: a
97
Crypted: 144 = 0x90
r (2, 327) #1: r
114
Crypted: 36 = 0x24
e (2, 328) #1: e
101
Crypted: 8 = 0x8
  (2, 329) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
4 (2, 330) #1: 4
52
Crypted: 1 = 0x1
  (2, 331) #1:
32
Crypted: 157 = 0x9D

Same than message(s): 9, 5
l (2, 332) #1: l
108
Crypted: 45 = 0x2D
i (2, 333) #1: i
105
Crypted: 143 = 0x8F
t (2, 334) #1: t
116
Crypted: 164 = 0xA4
t (2, 335) #1: t
116
Crypted: 17 = 0x11
l (2, 336) #1: l
108
Crypted: 185 = 0xB9
e (2, 337) #1: e
101
Crypted: 20 = 0x14
  (2, 338) #1:
32
Crypted: 30 = 0x1E
b (2, 339) #1: b
98
Crypted: 158 = 0x9E
o (2, 340) #1: o
111
Crypted: 3 = 0x3

Same than message(s): 3, 6
y (2, 341) #1: y
121
Crypted: 208 = 0xD0
s (2, 342) #1: s
115
Crypted: 199 = 0xC7
. (2, 343) #1: .
46
Crypted: 255 = 0xFF
  (2, 344) #1:
32
Crypted: 60 = 0x3C
T (2, 345) #1: T
84
Crypted: 225 = 0xE1
h (2, 346) #1: h
104
Crypted: 109 = 0x6D
e (2, 347) #1: e
101
Crypted: 159 = 0x9F
i (2, 348) #1: i
105
Crypted: 85 = 0x55
r (2, 349) #1: r
114
Crypted: 50 = 0x32
  (2, 350) #1:
32
Crypted: 168 = 0xA8
n (2, 351) #1: n
110
Crypted: 233 = 0xE9
a (2, 352) #1: a
97
Crypted: 54 = 0x36
m (2, 353) #1: m
109
Crypted: 59 = 0x3B
e (2, 354) #1: e
101
Crypted: 51 = 0x33
s (2, 355) #1: s
115
Crypted: 110 = 0x6E
  (2, 356) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96

Same than message(s): 0, 1
a (2, 357) #1: a
97
Crypted: 243 = 0xF3
r (2, 358) #1: r
114
Crypted: 48 = 0x30
e (2, 359) #1: e
101
Crypted: 132 = 0x84
  (2, 360) #1:
32
Crypted: 217 = 0xD9
(2, 361) #1:
10
Crypted: 136 = 0x88
S (2, 362) #1: S
83
Crypted: 43 = 0x2B
t (2, 363) #1: t
116
Crypted: 82 = 0x52
a (2, 364) #1: a
97
Crypted: 234 = 0xEA
n (2, 365) #1: n
110
Crypted: 138 = 0x8A
  (2, 366) #1:
32
Crypted: 118 = 0x76

Same than message(s): 4, 6
M (2, 367) #1: M
77
Crypted: 212 = 0xD4
a (2, 368) #1: a
97
Crypted: 24 = 0x18
r (2, 369) #1: r
114
Crypted: 156 = 0x9C
s (2, 370) #1: s
115
Crypted: 123 = 0x7B
h (2, 371) #1: h
104
Crypted: 194 = 0xC2
, (2, 372) #1: ,
44
Crypted: 193 = 0xC1
  (2, 373) #1:
32
Crypted: 189 = 0xBD

Same than message(s): 4, 7
K (2, 374) #1: K
75
Crypted: 164 = 0xA4
y (2, 375) #1: y
121
Crypted: 60 = 0x3C
l (2, 376) #1: l
108
Crypted: 204 = 0xCC
e (2, 377) #1: e
101
Crypted: 233 = 0xE9
  (2, 378) #1:
32
Crypted: 202 = 0xCA
B (2, 379) #1: B
66
Crypted: 130 = 0x82
r (2, 380) #1: r
114
Crypted: 176 = 0xB0
o (2, 381) #1: o
111
Crypted: 13 = 0xD
f (2, 382) #1: f
102
Crypted: 186 = 0xBA
l (2, 383) #1: l
108
Crypted: 169 = 0xA9
o (2, 384) #1: o
111
Crypted: 188 = 0xBC
v (2, 385) #1: v
118
Crypted: 210 = 0xD2
s (2, 386) #1: s
115
Crypted: 165 = 0xA5
k (2, 387) #1: k
107
Crypted: 99 = 0x63
i (2, 388) #1: i
105
Crypted: 192 = 0xC0
, (2, 389) #1: ,
44
Crypted: 106 = 0x6A
  (2, 390) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
K (2, 391) #1: K
75
Crypted: 143 = 0x8F
e (2, 392) #1: e
101
Crypted: 209 = 0xD1
n (2, 393) #1: n
110
Crypted: 201 = 0xC9
n (2, 394) #1: n
110
Crypted: 99 = 0x63
y (2, 395) #1: y
121
Crypted: 167 = 0xA7
  (2, 396) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 4, 6
M (2, 397) #1: M
77
Crypted: 222 = 0xDE
c (2, 398) #1: c
99
Crypted: 214 = 0xD6
C (2, 399) #1: C
67
Crypted: 127 = 0x7F
o (2, 400) #1: o
111
Crypted: 24 = 0x18
r (2, 401) #1: r
114
Crypted: 196 = 0xC4
m (2, 402) #1: m
109
Crypted: 97 = 0x61
i (2, 403) #1: i
105
Crypted: 70 = 0x46
c (2, 404) #1: c
99
Crypted: 210 = 0xD2
k (2, 405) #1: k
107
Crypted: 179 = 0xB3
  (2, 406) #1:
32
Crypted: 173 = 0xAD
a (2, 407) #1: a
97
Crypted: 167 = 0xA7
n (2, 408) #1: n
110
Crypted: 16 = 0x10
d (2, 409) #1: d
100
Crypted: 216 = 0xD8
  (2, 410) #1:
32
Crypted: 183 = 0xB7
E (2, 411) #1: E
69
Crypted: 125 = 0x7D
r (2, 412) #1: r
114
Crypted: 132 = 0x84
i (2, 413) #1: i
105
Crypted: 101 = 0x65
c (2, 414) #1: c
99
Crypted: 77 = 0x4D
  (2, 415) #1:
32
Crypted: 131 = 0x83
C (2, 416) #1: C
67
Crypted: 197 = 0xC5
a (2, 417) #1: a
97
Crypted: 67 = 0x43
r (2, 418) #1: r
114
Crypted: 41 = 0x29
t (2, 419) #1: t
116
Crypted: 73 = 0x49
m (2, 420) #1: m
109
Crypted: 117 = 0x75
a (2, 421) #1: a
97
Crypted: 151 = 0x97
n (2, 422) #1: n
110
Crypted: 205 = 0xCD
. (2, 423) #1: .
46
Crypted: 210 = 0xD2
(2, 424) #1:
10
Crypted: 212 = 0xD4
3../assignment/team03/message3_d.txt.enc 350Found 350/350 T (3, 0) #1: T
84
Crypted: 245 = 0xF5
h (3, 1) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
e (3, 2) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4

Same than message(s): 1, 6
  (3, 3) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 4, 6
a (3, 4) #1: a
97
Crypted: 173 = 0xAD
n (3, 5) #1: n
110
Crypted: 173 = 0xAD
a (3, 6) #1: a
97
Crypted: 255 = 0xFF
l (3, 7) #1: l
108
Crypted: 0 = 0x0
y (3, 8) #1: y
121
Crypted: 254 = 0xFE
s (3, 9) #1: s
115
Crypted: 33 = 0x21
i (3, 10) #1: i
105
Crypted: 134 = 0x86
s (3, 11) #1: s
115
Crypted: 94 = 0x5E
  (3, 12) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F

Same than message(s): 8, 4
o (3, 13) #1: o
111
Crypted: 88 = 0x58
f (3, 14) #1: f
102
Crypted: 23 = 0x17
  (3, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 8, 9, 2, 5
M (3, 16) #1: M
77
Crypted: 253 = 0xFD
a (3, 17) #1: a
97
Crypted: 132 = 0x84
r (3, 18) #1: r
114
Crypted: 232 = 0xE8
k (3, 19) #1: k
107
Crypted: 73 = 0x49
o (3, 20) #1: o
111
Crypted: 71 = 0x47
v (3, 21) #1: v
118
Crypted: 216 = 0xD8
  (3, 22) #1:
32
Crypted: 210 = 0xD2

Same than message(s): 9, 7
m (3, 23) #1: m
109
Crypted: 67 = 0x43
o (3, 24) #1: o
111
Crypted: 80 = 0x50
d (3, 25) #1: d
100
Crypted: 223 = 0xDF
e (3, 26) #1: e
101
Crypted: 164 = 0xA4
l (3, 27) #1: l
108
Crypted: 125 = 0x7D
s (3, 28) #1: s
115
Crypted: 27 = 0x1B
  (3, 29) #1:
32
Crypted: 220 = 0xDC
h (3, 30) #1: h
104
Crypted: 97 = 0x61
a (3, 31) #1: a
97
Crypted: 167 = 0xA7
s (3, 32) #1: s
115
Crypted: 32 = 0x20
  (3, 33) #1:
32
Crypted: 211 = 0xD3
v (3, 34) #1: v
118
Crypted: 8 = 0x8
i (3, 35) #1: i
105
Crypted: 118 = 0x76
s (3, 36) #1: s
115
Crypted: 31 = 0x1F
u (3, 37) #1: u
117
Crypted: 46 = 0x2E
a (3, 38) #1: a
97
Crypted: 250 = 0xFA
l (3, 39) #1: l
108
Crypted: 91 = 0x5B
i (3, 40) #1: i
105
Crypted: 189 = 0xBD
z (3, 41) #1: z
122
Crypted: 103 = 0x67
e (3, 42) #1: e
101
Crypted: 113 = 0x71
d (3, 43) #1: d
100
Crypted: 228 = 0xE4
  (3, 44) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
a (3, 45) #1: a
97
Crypted: 124 = 0x7C
r (3, 46) #1: r
114
Crypted: 162 = 0xA2
c (3, 47) #1: c
99
Crypted: 82 = 0x52
h (3, 48) #1: h
104
Crypted: 166 = 0xA6
i (3, 49) #1: i
105
Crypted: 231 = 0xE7
t (3, 50) #1: t
116
Crypted: 94 = 0x5E
e (3, 51) #1: e
101
Crypted: 43 = 0x2B
c (3, 52) #1: c
99
Crypted: 103 = 0x67
t (3, 53) #1: t
116
Crypted: 12 = 0xC

Same than message(s): 0, 1, 2
u (3, 54) #1: u
117
Crypted: 63 = 0x3F
r (3, 55) #1: r
114
Crypted: 233 = 0xE9
e (3, 56) #1: e
101
Crypted: 130 = 0x82
, (3, 57) #1: ,
44
Crypted: 10 = 0xA
  (3, 58) #1:
32
Crypted: 125 = 0x7D

Same than message(s): 0, 4
a (3, 59) #1: a
97
Crypted: 230 = 0xE6
n (3, 60) #1: n
110
Crypted: 149 = 0x95
d (3, 61) #1: d
100
Crypted: 178 = 0xB2
  (3, 62) #1:
32
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 0, 5
c (3, 63) #1: c
99
Crypted: 30 = 0x1E
u (3, 64) #1: u
117
Crypted: 102 = 0x66
r (3, 65) #1: r
114
Crypted: 194 = 0xC2
r (3, 66) #1: r
114
Crypted: 218 = 0xDA
e (3, 67) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4
n (3, 68) #1: n
110
Crypted: 88 = 0x58
t (3, 69) #1: t
116
Crypted: 171 = 0xAB
  (3, 70) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C

Same than message(s): 0, 2, 5
t (3, 71) #1: t
116
Crypted: 237 = 0xED
r (3, 72) #1: r
114
Crypted: 54 = 0x36
e (3, 73) #1: e
101
Crypted: 209 = 0xD1

Same than message(s): 1, 4, 6
n (3, 74) #1: n
110
Crypted: 226 = 0xE2
d (3, 75) #1: d
100
Crypted: 22 = 0x16
s (3, 76) #1: s
115
Crypted: 157 = 0x9D
  (3, 77) #1:
32
Crypted: 156 = 0x9C
s (3, 78) #1: s
115
Crypted: 170 = 0xAA
u (3, 79) #1: u
117
Crypted: 12 = 0xC
g (3, 80) #1: g
103
Crypted: 205 = 0xCD
g (3, 81) #1: g
103
Crypted: 202 = 0xCA
e (3, 82) #1: e
101
Crypted: 218 = 0xDA
s (3, 83) #1: s
115
Crypted: 95 = 0x5F
t (3, 84) #1: t
116
Crypted: 83 = 0x53

Same than message(s): 1, 6
  (3, 85) #1:
32
Crypted: 131 = 0x83
t (3, 86) #1: t
116
Crypted: 75 = 0x4B
h (3, 87) #1: h
104
Crypted: 93 = 0x5D
a (3, 88) #1: a
97
Crypted: 133 = 0x85
t (3, 89) #1: t
116
Crypted: 180 = 0xB4
  (3, 90) #1:
32
Crypted: 18 = 0x12
t (3, 91) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA
h (3, 92) #1: h
104
Crypted: 164 = 0xA4
e (3, 93) #1: e
101
Crypted: 53 = 0x35
  (3, 94) #1:
32
Crypted: 71 = 0x47
r (3, 95) #1: r
114
Crypted: 154 = 0x9A
e (3, 96) #1: e
101
Crypted: 23 = 0x17
f (3, 97) #1: f
102
Crypted: 33 = 0x21
i (3, 98) #1: i
105
Crypted: 172 = 0xAC
n (3, 99) #1: n
110
Crypted: 167 = 0xA7
e (3, 100) #1: e
101
Crypted: 30 = 0x1E
m (3, 101) #1: m
109
Crypted: 249 = 0xF9
e (3, 102) #1: e
101
Crypted: 252 = 0xFC
n (3, 103) #1: n
110
Crypted: 135 = 0x87
t (3, 104) #1: t
116
Crypted: 127 = 0x7F
  (3, 105) #1:
32
Crypted: 243 = 0xF3
o (3, 106) #1: o
111
Crypted: 77 = 0x4D
f (3, 107) #1: f
102
Crypted: 16 = 0x10
  (3, 108) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 0, 5
f (3, 109) #1: f
102
Crypted: 53 = 0x35
i (3, 110) #1: i
105
Crypted: 187 = 0xBB
b (3, 111) #1: b
98
Crypted: 54 = 0x36
e (3, 112) #1: e
101
Crypted: 13 = 0xD
r (3, 113) #1: r
114
Crypted: 76 = 0x4C
- (3, 114) #1: -
45
Crypted: 104 = 0x68
o (3, 115) #1: o
111
Crypted: 69 = 0x45
p (3, 116) #1: p
112
Crypted: 66 = 0x42
t (3, 117) #1: t
116
Crypted: 123 = 0x7B
i (3, 118) #1: i
105
Crypted: 34 = 0x22
c (3, 119) #1: c
99
Crypted: 29 = 0x1D
  (3, 120) #1:
32
Crypted: 102 = 0x66
c (3, 121) #1: c
99
Crypted: 157 = 0x9D
a (3, 122) #1: a
97
Crypted: 10 = 0xA
b (3, 123) #1: b
98
Crypted: 166 = 0xA6
l (3, 124) #1: l
108
Crypted: 71 = 0x47
e (3, 125) #1: e
101
Crypted: 156 = 0x9C
s (3, 126) #1: s
115
Crypted: 148 = 0x94
  (3, 127) #1:
32
Crypted: 133 = 0x85
w (3, 128) #1: w
119
Crypted: 79 = 0x4F
i (3, 129) #1: i
105
Crypted: 106 = 0x6A
l (3, 130) #1: l
108
Crypted: 120 = 0x78
l (3, 131) #1: l
108
Crypted: 227 = 0xE3
  (3, 132) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31

Same than message(s): 5, 6
s (3, 133) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
o (3, 134) #1: o
111
Crypted: 122 = 0x7A
o (3, 135) #1: o
111
Crypted: 22 = 0x16
n (3, 136) #1: n
110
Crypted: 90 = 0x5A
  (3, 137) #1:
32
Crypted: 169 = 0xA9
e (3, 138) #1: e
101
Crypted: 139 = 0x8B
m (3, 139) #1: m
109
Crypted: 76 = 0x4C
e (3, 140) #1: e
101
Crypted: 124 = 0x7C
r (3, 141) #1: r
114
Crypted: 222 = 0xDE
g (3, 142) #1: g
103
Crypted: 76 = 0x4C
e (3, 143) #1: e
101
Crypted: 165 = 0xA5
. (3, 144) #1: .
46
Crypted: 171 = 0xAB
  (3, 145) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
H (3, 146) #1: H
72
Crypted: 95 = 0x5F
e (3, 147) #1: e
101
Crypted: 45 = 0x2D
r (3, 148) #1: r
114
Crypted: 4 = 0x4
e (3, 149) #1: e
101
Crypted: 70 = 0x46

Same than message(s): 0, 6
, (3, 150) #1: ,
44
Crypted: 248 = 0xF8
  (3, 151) #1:
32
Crypted: 101 = 0x65

Same than message(s): 9, 2, 5
w (3, 152) #1: w
119
Crypted: 234 = 0xEA
e (3, 153) #1: e
101
Crypted: 59 = 0x3B
  (3, 154) #1:
32
Crypted: 135 = 0x87

Same than message(s): 8, 9, 4
d (3, 155) #1: d
100
Crypted: 141 = 0x8D
e (3, 156) #1: e
101
Crypted: 223 = 0xDF
m (3, 157) #1: m
109
Crypted: 141 = 0x8D
o (3, 158) #1: o
111
Crypted: 90 = 0x5A
n (3, 159) #1: n
110
Crypted: 150 = 0x96
s (3, 160) #1: s
115
Crypted: 159 = 0x9F
t (3, 161) #1: t
116
Crypted: 110 = 0x6E
r (3, 162) #1: r
114
Crypted: 16 = 0x10
a (3, 163) #1: a
97
Crypted: 123 = 0x7B
t (3, 164) #1: t
116
Crypted: 107 = 0x6B
e (3, 165) #1: e
101
Crypted: 133 = 0x85
  (3, 166) #1:
32
Crypted: 36 = 0x24
t (3, 167) #1: t
116
Crypted: 77 = 0x4D
h (3, 168) #1: h
104
Crypted: 125 = 0x7D
e (3, 169) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43

Same than message(s): 8, 9
  (3, 170) #1:
32
Crypted: 32 = 0x20

Same than message(s): 9, 4, 5
e (3, 171) #1: e
101
Crypted: 164 = 0xA4
m (3, 172) #1: m
109
Crypted: 247 = 0xF7
u (3, 173) #1: u
117
Crypted: 221 = 0xDD
l (3, 174) #1: l
108
Crypted: 86 = 0x56
a (3, 175) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5

Same than message(s): 1, 4
t (3, 176) #1: t
116
Crypted: 83 = 0x53
i (3, 177) #1: i
105
Crypted: 237 = 0xED
o (3, 178) #1: o
111
Crypted: 87 = 0x57
n (3, 179) #1: n
110
Crypted: 222 = 0xDE
  (3, 180) #1:
32
Crypted: 10 = 0xA
o (3, 181) #1: o
111
Crypted: 168 = 0xA8
f (3, 182) #1: f
102
Crypted: 111 = 0x6F
  (3, 183) #1:
32
Crypted: 193 = 0xC1
e (3, 184) #1: e
101
Crypted: 207 = 0xCF

Same than message(s): 1, 9
- (3, 185) #1: -
45
Crypted: 72 = 0x48
c (3, 186) #1: c
99
Crypted: 21 = 0x15
o (3, 187) #1: o
111
Crypted: 122 = 0x7A
m (3, 188) #1: m
109
Crypted: 51 = 0x33
m (3, 189) #1: m
109
Crypted: 61 = 0x3D
e (3, 190) #1: e
101
Crypted: 219 = 0xDB
r (3, 191) #1: r
114
Crypted: 5 = 0x5
c (3, 192) #1: c
99
Crypted: 6 = 0x6
e (3, 193) #1: e
101
Crypted: 186 = 0xBA
, (3, 194) #1: ,
44
Crypted: 216 = 0xD8
  (3, 195) #1:
32
Crypted: 93 = 0x5D

Same than message(s): 9, 4, 6
w (3, 196) #1: w
119
Crypted: 2 = 0x2
h (3, 197) #1: h
104
Crypted: 252 = 0xFC
i (3, 198) #1: i
105
Crypted: 65 = 0x41
c (3, 199) #1: c
99
Crypted: 145 = 0x91
h (3, 200) #1: h
104
Crypted: 180 = 0xB4
  (3, 201) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A
e (3, 202) #1: e
101
Crypted: 116 = 0x74
m (3, 203) #1: m
109
Crypted: 230 = 0xE6
b (3, 204) #1: b
98
Crypted: 61 = 0x3D
o (3, 205) #1: o
111
Crypted: 159 = 0x9F
d (3, 206) #1: d
100
Crypted: 12 = 0xC
i (3, 207) #1: i
105
Crypted: 110 = 0x6E
e (3, 208) #1: e
101
Crypted: 246 = 0xF6
s (3, 209) #1: s
115
Crypted: 241 = 0xF1
  (3, 210) #1:
32
Crypted: 178 = 0xB2
t (3, 211) #1: t
116
Crypted: 46 = 0x2E

Same than message(s): 0, 5
h (3, 212) #1: h
104
Crypted: 123 = 0x7B
e (3, 213) #1: e
101
Crypted: 44 = 0x2C
  (3, 214) #1:
32
Crypted: 203 = 0xCB
n (3, 215) #1: n
110
Crypted: 184 = 0xB8
a (3, 216) #1: a
97
Crypted: 125 = 0x7D
t (3, 217) #1: t
116
Crypted: 108 = 0x6C
u (3, 218) #1: u
117
Crypted: 230 = 0xE6
r (3, 219) #1: r
114
Crypted: 16 = 0x10
a (3, 220) #1: a
97
Crypted: 71 = 0x47
l (3, 221) #1: l
108
Crypted: 185 = 0xB9
  (3, 222) #1:
32
Crypted: 133 = 0x85
p (3, 223) #1: p
112
Crypted: 226 = 0xE2
r (3, 224) #1: r
114
Crypted: 186 = 0xBA
i (3, 225) #1: i
105
Crypted: 222 = 0xDE
n (3, 226) #1: n
110
Crypted: 248 = 0xF8
c (3, 227) #1: c
99
Crypted: 36 = 0x24
i (3, 228) #1: i
105
Crypted: 140 = 0x8C
p (3, 229) #1: p
112
Crypted: 144 = 0x90
l (3, 230) #1: l
108
Crypted: 141 = 0x8D
e (3, 231) #1: e
101
Crypted: 38 = 0x26
s (3, 232) #1: s
115
Crypted: 49 = 0x31
  (3, 233) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 0, 1
o (3, 234) #1: o
111
Crypted: 124 = 0x7C
f (3, 235) #1: f
102
Crypted: 51 = 0x33
  (3, 236) #1:
32
Crypted: 251 = 0xFB
e (3, 237) #1: e
101
Crypted: 220 = 0xDC

Same than message(s): 0, 1
- (3, 238) #1: -
45
Crypted: 154 = 0x9A
v (3, 239) #1: v
118
Crypted: 7 = 0x7
o (3, 240) #1: o
111
Crypted: 106 = 0x6A
t (3, 241) #1: t
116
Crypted: 109 = 0x6D
i (3, 242) #1: i
105
Crypted: 32 = 0x20
n (3, 243) #1: n
110
Crypted: 254 = 0xFE
g (3, 244) #1: g
103
Crypted: 75 = 0x4B
  (3, 245) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 0, 9
t (3, 246) #1: t
116
Crypted: 254 = 0xFE
e (3, 247) #1: e
101
Crypted: 116 = 0x74
c (3, 248) #1: c
99
Crypted: 218 = 0xDA
h (3, 249) #1: h
104
Crypted: 95 = 0x5F
n (3, 250) #1: n
110
Crypted: 67 = 0x43
o (3, 251) #1: o
111
Crypted: 12 = 0xC
l (3, 252) #1: l
108
Crypted: 101 = 0x65
o (3, 253) #1: o
111
Crypted: 101 = 0x65
g (3, 254) #1: g
103
Crypted: 82 = 0x52
y (3, 255) #1: y
121
Crypted: 107 = 0x6B
. (3, 256) #1: .
46
Crypted: 201 = 0xC9
  (3, 257) #1:
32
Crypted: 131 = 0x83
I (3, 258) #1: I
73
Crypted: 4 = 0x4
n (3, 259) #1: n
110
Crypted: 1 = 0x1
  (3, 260) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 8, 1, 5
o (3, 261) #1: o
111
Crypted: 19 = 0x13
u (3, 262) #1: u
117
Crypted: 226 = 0xE2
r (3, 263) #1: r
114
Crypted: 162 = 0xA2
  (3, 264) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF
r (3, 265) #1: r
114
Crypted: 246 = 0xF6
e (3, 266) #1: e
101
Crypted: 58 = 0x3A
s (3, 267) #1: s
115
Crypted: 134 = 0x86
e (3, 268) #1: e
101
Crypted: 28 = 0x1C
a (3, 269) #1: a
97
Crypted: 235 = 0xEB
r (3, 270) #1: r
114
Crypted: 53 = 0x35
c (3, 271) #1: c
99
Crypted: 96 = 0x60
h (3, 272) #1: h
104
Crypted: 3 = 0x3
, (3, 273) #1: ,
44
Crypted: 212 = 0xD4
  (3, 274) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
w (3, 275) #1: w
119
Crypted: 246 = 0xF6
e (3, 276) #1: e
101
Crypted: 36 = 0x24
  (3, 277) #1:
32
Crypted: 117 = 0x75
i (3, 278) #1: i
105
Crypted: 125 = 0x7D
n (3, 279) #1: n
110
Crypted: 186 = 0xBA
v (3, 280) #1: v
118
Crypted: 27 = 0x1B
e (3, 281) #1: e
101
Crypted: 242 = 0xF2
s (3, 282) #1: s
115
Crypted: 226 = 0xE2
t (3, 283) #1: t
116
Crypted: 167 = 0xA7
i (3, 284) #1: i
105
Crypted: 150 = 0x96
g (3, 285) #1: g
103
Crypted: 160 = 0xA0
a (3, 286) #1: a
97
Crypted: 216 = 0xD8
t (3, 287) #1: t
116
Crypted: 10 = 0xA
e (3, 288) #1: e
101
Crypted: 229 = 0xE5
  (3, 289) #1:
32
Crypted: 148 = 0x94
h (3, 290) #1: h
104
Crypted: 122 = 0x7A
o (3, 291) #1: o
111
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 1, 5
w (3, 292) #1: w
119
Crypted: 110 = 0x6E
  (3, 293) #1:
32
Crypted: 247 = 0xF7
A (3, 294) #1: A
65
Crypted: 135 = 0x87
* (3, 295) #1: *
42
Crypted: 10 = 0xA
  (3, 296) #1:
32
Crypted: 173 = 0xAD
s (3, 297) #1: s
115
Crypted: 192 = 0xC0
e (3, 298) #1: e
101
Crypted: 150 = 0x96
a (3, 299) #1: a
97
Crypted: 110 = 0x6E
r (3, 300) #1: r
114
Crypted: 92 = 0x5C
c (3, 301) #1: c
99
Crypted: 84 = 0x54
h (3, 302) #1: h
104
Crypted: 1 = 0x1
  (3, 303) #1:
32
Crypted: 247 = 0xF7
c (3, 304) #1: c
99
Crypted: 227 = 0xE3
a (3, 305) #1: a
97
Crypted: 86 = 0x56
n (3, 306) #1: n
110
Crypted: 71 = 0x47
  (3, 307) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
b (3, 308) #1: b
98
Crypted: 121 = 0x79
e (3, 309) #1: e
101
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 1, 2
  (3, 310) #1:
32
Crypted: 201 = 0xC9
a (3, 311) #1: a
97
Crypted: 64 = 0x40
p (3, 312) #1: p
112
Crypted: 199 = 0xC7
p (3, 313) #1: p
112
Crypted: 193 = 0xC1
l (3, 314) #1: l
108
Crypted: 146 = 0x92
i (3, 315) #1: i
105
Crypted: 110 = 0x6E
e (3, 316) #1: e
101
Crypted: 107 = 0x6B
d (3, 317) #1: d
100
Crypted: 242 = 0xF2
  (3, 318) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D

Same than message(s): 0, 5
t (3, 319) #1: t
116
Crypted: 233 = 0xE9
o (3, 320) #1: o
111
Crypted: 168 = 0xA8
  (3, 321) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
t (3, 322) #1: t
116
Crypted: 220 = 0xDC
h (3, 323) #1: h
104
Crypted: 219 = 0xDB
e (3, 324) #1: e
101
Crypted: 154 = 0x9A
  (3, 325) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A

Same than message(s): 1, 2
v (3, 326) #1: v
118
Crypted: 135 = 0x87
i (3, 327) #1: i
105
Crypted: 63 = 0x3F
s (3, 328) #1: s
115
Crypted: 30 = 0x1E
u (3, 329) #1: u
117
Crypted: 38 = 0x26
a (3, 330) #1: a
97
Crypted: 84 = 0x54
l (3, 331) #1: l
108
Crypted: 209 = 0xD1
i (3, 332) #1: i
105
Crypted: 40 = 0x28
z (3, 333) #1: z
122
Crypted: 156 = 0x9C
a (3, 334) #1: a
97
Crypted: 177 = 0xB1
t (3, 335) #1: t
116
Crypted: 17 = 0x11
i (3, 336) #1: i
105
Crypted: 188 = 0xBC
o (3, 337) #1: o
111
Crypted: 30 = 0x1E
n (3, 338) #1: n
110
Crypted: 80 = 0x50
  (3, 339) #1:
32
Crypted: 220 = 0xDC
o (3, 340) #1: o
111
Crypted: 3 = 0x3

Same than message(s): 2, 6
f (3, 341) #1: f
102
Crypted: 207 = 0xCF
  (3, 342) #1:
32
Crypted: 148 = 0x94
D (3, 343) #1: D
68
Crypted: 149 = 0x95
H (3, 344) #1: H
72
Crypted: 84 = 0x54
T (3, 345) #1: T
84
Crypted: 225 = 0xE1
s (3, 346) #1: s
115
Crypted: 118 = 0x76
. (3, 347) #1: .
46
Crypted: 212 = 0xD4
  (3, 348) #1:
32
Crypted: 28 = 0x1C

Same than message(s): 0, 6
(3, 349) #1:
10
Crypted: 74 = 0x4A
4../assignment/team03/message3_e.txt.enc 410Found 410/410 W (4, 0) #1: W
87
Crypted: 246 = 0xF6
e (4, 1) #1: e
101
Crypted: 254 = 0xFE
b (4, 2) #1: b
98
Crypted: 243 = 0xF3
  (4, 3) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 3, 6
b (4, 4) #1: b
98
Crypted: 174 = 0xAE
r (4, 5) #1: r
114
Crypted: 177 = 0xB1
o (4, 6) #1: o
111
Crypted: 241 = 0xF1
w (4, 7) #1: w
119
Crypted: 27 = 0x1B
s (4, 8) #1: s
115
Crypted: 244 = 0xF4
e (4, 9) #1: e
101
Crypted: 55 = 0x37
r (4, 10) #1: r
114
Crypted: 157 = 0x9D
s (4, 11) #1: s
115
Crypted: 94 = 0x5E
  (4, 12) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F

Same than message(s): 8, 3
a (4, 13) #1: a
97
Crypted: 86 = 0x56
n (4, 14) #1: n
110
Crypted: 31 = 0x1F
d (4, 15) #1: d
100
Crypted: 81 = 0x51
  (4, 16) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90
f (4, 17) #1: f
102
Crypted: 131 = 0x83
o (4, 18) #1: o
111
Crypted: 245 = 0xF5
r (4, 19) #1: r
114
Crypted: 80 = 0x50
w (4, 20) #1: w
119
Crypted: 95 = 0x5F
a (4, 21) #1: a
97
Crypted: 207 = 0xCF
r (4, 22) #1: r
114
Crypted: 128 = 0x80
d (4, 23) #1: d
100
Crypted: 74 = 0x4A
- (4, 24) #1: -
45
Crypted: 18 = 0x12
e (4, 25) #1: e
101
Crypted: 222 = 0xDE
r (4, 26) #1: r
114
Crypted: 179 = 0xB3
r (4, 27) #1: r
114
Crypted: 99 = 0x63
o (4, 28) #1: o
111
Crypted: 7 = 0x7
r (4, 29) #1: r
114
Crypted: 142 = 0x8E
  (4, 30) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29
c (4, 31) #1: c
99
Crypted: 165 = 0xA5
o (4, 32) #1: o
111
Crypted: 60 = 0x3C
r (4, 33) #1: r
114
Crypted: 129 = 0x81
r (4, 34) #1: r
114
Crypted: 12 = 0xC
e (4, 35) #1: e
101
Crypted: 122 = 0x7A
c (4, 36) #1: c
99
Crypted: 15 = 0xF
t (4, 37) #1: t
116
Crypted: 47 = 0x2F
i (4, 38) #1: i
105
Crypted: 242 = 0xF2
o (4, 39) #1: o
111
Crypted: 88 = 0x58
n (4, 40) #1: n
110
Crypted: 186 = 0xBA
, (4, 41) #1: ,
44
Crypted: 49 = 0x31
  (4, 42) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34

Same than message(s): 0, 6
w (4, 43) #1: w
119
Crypted: 247 = 0xF7
h (4, 44) #1: h
104
Crypted: 51 = 0x33
i (4, 45) #1: i
105
Crypted: 116 = 0x74
l (4, 46) #1: l
108
Crypted: 188 = 0xBC
e (4, 47) #1: e
101
Crypted: 84 = 0x54
  (4, 48) #1:
32
Crypted: 238 = 0xEE
t (4, 49) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA

Same than message(s): 0, 8
e (4, 50) #1: e
101
Crypted: 79 = 0x4F
c (4, 51) #1: c
99
Crypted: 45 = 0x2D

Same than message(s): 0, 9
h (4, 52) #1: h
104
Crypted: 108 = 0x6C
n (4, 53) #1: n
110
Crypted: 22 = 0x16
i (4, 54) #1: i
105
Crypted: 35 = 0x23
c (4, 55) #1: c
99
Crypted: 248 = 0xF8
a (4, 56) #1: a
97
Crypted: 134 = 0x86
l (4, 57) #1: l
108
Crypted: 74 = 0x4A
  (4, 58) #1:
32
Crypted: 125 = 0x7D

Same than message(s): 0, 3
i (4, 59) #1: i
105
Crypted: 238 = 0xEE
n (4, 60) #1: n
110
Crypted: 149 = 0x95
  (4, 61) #1:
32
Crypted: 246 = 0xF6
t (4, 62) #1: t
116
Crypted: 66 = 0x42
h (4, 63) #1: h
104
Crypted: 21 = 0x15
e (4, 64) #1: e
101
Crypted: 118 = 0x76
o (4, 65) #1: o
111
Crypted: 223 = 0xDF
r (4, 66) #1: r
114
Crypted: 218 = 0xDA
y (4, 67) #1: y
121
Crypted: 232 = 0xE8
, (4, 68) #1: ,
44
Crypted: 26 = 0x1A
  (4, 69) #1:
32
Crypted: 255 = 0xFF
h (4, 70) #1: h
104
Crypted: 196 = 0xC4
a (4, 71) #1: a
97
Crypted: 248 = 0xF8
v (4, 72) #1: v
118
Crypted: 50 = 0x32
e (4, 73) #1: e
101
Crypted: 209 = 0xD1

Same than message(s): 1, 3, 6
  (4, 74) #1:
32
Crypted: 172 = 0xAC
n (4, 75) #1: n
110
Crypted: 28 = 0x1C
o (4, 76) #1: o
111
Crypted: 129 = 0x81
t (4, 77) #1: t
116
Crypted: 200 = 0xC8
  (4, 78) #1:
32
Crypted: 249 = 0xF9

Same than message(s): 8, 6
u (4, 79) #1: u
117
Crypted: 12 = 0xC
n (4, 80) #1: n
110
Crypted: 196 = 0xC4
t (4, 81) #1: t
116
Crypted: 217 = 0xD9
i (4, 82) #1: i
105
Crypted: 214 = 0xD6
l (4, 83) #1: l
108
Crypted: 64 = 0x40
  (4, 84) #1:
32
Crypted: 7 = 0x7
r (4, 85) #1: r
114
Crypted: 209 = 0xD1
e (4, 86) #1: e
101
Crypted: 90 = 0x5A
c (4, 87) #1: c
99
Crypted: 86 = 0x56
e (4, 88) #1: e
101
Crypted: 129 = 0x81
n (4, 89) #1: n
110
Crypted: 174 = 0xAE
t (4, 90) #1: t
116
Crypted: 70 = 0x46
l (4, 91) #1: l
108
Crypted: 226 = 0xE2
y (4, 92) #1: y
121
Crypted: 181 = 0xB5
  (4, 93) #1:
32
Crypted: 112 = 0x70
b (4, 94) #1: b
98
Crypted: 5 = 0x5
e (4, 95) #1: e
101
Crypted: 141 = 0x8D
e (4, 96) #1: e
101
Crypted: 23 = 0x17
n (4, 97) #1: n
110
Crypted: 41 = 0x29
  (4, 98) #1:
32
Crypted: 229 = 0xE5
c (4, 99) #1: c
99
Crypted: 170 = 0xAA
o (4, 100) #1: o
111
Crypted: 20 = 0x14
n (4, 101) #1: n
110
Crypted: 250 = 0xFA
s (4, 102) #1: s
115
Crypted: 234 = 0xEA
i (4, 103) #1: i
105
Crypted: 128 = 0x80
d (4, 104) #1: d
100
Crypted: 111 = 0x6F
e (4, 105) #1: e
101
Crypted: 182 = 0xB6
r (4, 106) #1: r
114
Crypted: 80 = 0x50
e (4, 107) #1: e
101
Crypted: 19 = 0x13

Same than message(s): 0, 2
d (4, 108) #1: d
100
Crypted: 155 = 0x9B
  (4, 109) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
t (4, 110) #1: t
116
Crypted: 166 = 0xA6
y (4, 111) #1: y
121
Crypted: 45 = 0x2D
p (4, 112) #1: p
112
Crypted: 24 = 0x18
i (4, 113) #1: i
105
Crypted: 87 = 0x57
c (4, 114) #1: c
99
Crypted: 38 = 0x26
a (4, 115) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B
l (4, 116) #1: l
108
Crypted: 94 = 0x5E
. (4, 117) #1: .
46
Crypted: 33 = 0x21
  (4, 118) #1:
32
Crypted: 107 = 0x6B
g (4, 119) #1: g
103
Crypted: 25 = 0x19
i (4, 120) #1: i
105
Crypted: 47 = 0x2F
v (4, 121) #1: v
118
Crypted: 136 = 0x88
e (4, 122) #1: e
101
Crypted: 14 = 0xE
n (4, 123) #1: n
110
Crypted: 170 = 0xAA
  (4, 124) #1:
32
Crypted: 11 = 0xB
t (4, 125) #1: t
116
Crypted: 141 = 0x8D
h (4, 126) #1: h
104
Crypted: 143 = 0x8F
e (4, 127) #1: e
101
Crypted: 192 = 0xC0
  (4, 128) #1:
32
Crypted: 24 = 0x18
c (4, 129) #1: c
99
Crypted: 96 = 0x60
u (4, 130) #1: u
117
Crypted: 97 = 0x61
r (4, 131) #1: r
114
Crypted: 253 = 0xFD
r (4, 132) #1: r
114
Crypted: 99 = 0x63
e (4, 133) #1: e
101
Crypted: 112 = 0x70
n (4, 134) #1: n
110
Crypted: 123 = 0x7B

Same than message(s): 8, 1
t (4, 135) #1: t
116
Crypted: 13 = 0xD
  (4, 136) #1:
32
Crypted: 20 = 0x14

Same than message(s): 1, 2
s (4, 137) #1: s
115
Crypted: 250 = 0xFA
t (4, 138) #1: t
116
Crypted: 154 = 0x9A
a (4, 139) #1: a
97
Crypted: 64 = 0x40

Same than message(s): 0, 1
t (4, 140) #1: t
116
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 0, 1
u (4, 141) #1: u
117
Crypted: 217 = 0xD9
s (4, 142) #1: s
115
Crypted: 88 = 0x58
  (4, 143) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0

Same than message(s): 0, 9, 6
o (4, 144) #1: o
111
Crypted: 234 = 0xEA
f (4, 145) #1: f
102
Crypted: 206 = 0xCE
  (4, 146) #1:
32
Crypted: 55 = 0x37
p (4, 147) #1: p
112
Crypted: 56 = 0x38
e (4, 148) #1: e
101
Crypted: 19 = 0x13
r (4, 149) #1: r
114
Crypted: 81 = 0x51
f (4, 150) #1: f
102
Crypted: 178 = 0xB2
e (4, 151) #1: e
101
Crypted: 32 = 0x20
c (4, 152) #1: c
99
Crypted: 254 = 0xFE
t (4, 153) #1: t
116
Crypted: 42 = 0x2A
  (4, 154) #1:
32
Crypted: 135 = 0x87

Same than message(s): 8, 9, 3
e (4, 155) #1: e
101
Crypted: 140 = 0x8C
p (4, 156) #1: p
112
Crypted: 202 = 0xCA
i (4, 157) #1: i
105
Crypted: 137 = 0x89
s (4, 158) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
t (4, 159) #1: t
116
Crypted: 140 = 0x8C
e (4, 160) #1: e
101
Crypted: 137 = 0x89

Same than message(s): 9, 2
m (4, 161) #1: m
109
Crypted: 119 = 0x77
o (4, 162) #1: o
111
Crypted: 13 = 0xD
l (4, 163) #1: l
108
Crypted: 118 = 0x76
o (4, 164) #1: o
111
Crypted: 112 = 0x70
g (4, 165) #1: g
103
Crypted: 135 = 0x87
i (4, 166) #1: i
105
Crypted: 109 = 0x6D
e (4, 167) #1: e
101
Crypted: 92 = 0x5C
s (4, 168) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
, (4, 169) #1: ,
44
Crypted: 10 = 0xA
  (4, 170) #1:
32
Crypted: 32 = 0x20

Same than message(s): 9, 3, 5
s (4, 171) #1: s
115
Crypted: 178 = 0xB2
t (4, 172) #1: t
116
Crypted: 238 = 0xEE
e (4, 173) #1: e
101
Crypted: 205 = 0xCD
g (4, 174) #1: g
103
Crypted: 93 = 0x5D
a (4, 175) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5

Same than message(s): 1, 3
n (4, 176) #1: n
110
Crypted: 73 = 0x49
o (4, 177) #1: o
111
Crypted: 235 = 0xEB
g (4, 178) #1: g
103
Crypted: 95 = 0x5F
r (4, 179) #1: r
114
Crypted: 194 = 0xC2
a (4, 180) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B

Same than message(s): 0, 8, 6
p (4, 181) #1: p
112
Crypted: 183 = 0xB7
h (4, 182) #1: h
104
Crypted: 97 = 0x61
e (4, 183) #1: e
101
Crypted: 132 = 0x84
r (4, 184) #1: r
114
Crypted: 216 = 0xD8
s (4, 185) #1: s
115
Crypted: 22 = 0x16
  (4, 186) #1:
32
Crypted: 86 = 0x56

Same than message(s): 0, 1, 5
u (4, 187) #1: u
117
Crypted: 96 = 0x60
r (4, 188) #1: r
114
Crypted: 44 = 0x2C
g (4, 189) #1: g
103
Crypted: 55 = 0x37
e (4, 190) #1: e
101
Crypted: 219 = 0xDB
n (4, 191) #1: n
110
Crypted: 25 = 0x19
t (4, 192) #1: t
116
Crypted: 17 = 0x11
l (4, 193) #1: l
108
Crypted: 179 = 0xB3
y (4, 194) #1: y
121
Crypted: 141 = 0x8D
  (4, 195) #1:
32
Crypted: 93 = 0x5D

Same than message(s): 9, 3, 6
d (4, 196) #1: d
100
Crypted: 17 = 0x11
e (4, 197) #1: e
101
Crypted: 241 = 0xF1
s (4, 198) #1: s
115
Crypted: 91 = 0x5B
i (4, 199) #1: i
105
Crypted: 155 = 0x9B
r (4, 200) #1: r
114
Crypted: 174 = 0xAE
e (4, 201) #1: e
101
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 0, 1
  (4, 202) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31
t (4, 203) #1: t
116
Crypted: 255 = 0xFF
h (4, 204) #1: h
104
Crypted: 55 = 0x37
e (4, 205) #1: e
101
Crypted: 149 = 0x95
  (4, 206) #1:
32
Crypted: 72 = 0x48
u (4, 207) #1: u
117
Crypted: 114 = 0x72
n (4, 208) #1: n
110
Crypted: 253 = 0xFD
d (4, 209) #1: d
100
Crypted: 230 = 0xE6
e (4, 210) #1: e
101
Crypted: 247 = 0xF7
r (4, 211) #1: r
114
Crypted: 40 = 0x28
s (4, 212) #1: s
115
Crypted: 96 = 0x60
t (4, 213) #1: t
116
Crypted: 61 = 0x3D
a (4, 214) #1: a
97
Crypted: 138 = 0x8A
n (4, 215) #1: n
110
Crypted: 184 = 0xB8
d (4, 216) #1: d
100
Crypted: 120 = 0x78
i (4, 217) #1: i
105
Crypted: 113 = 0x71
n (4, 218) #1: n
110
Crypted: 253 = 0xFD
g (4, 219) #1: g
103
Crypted: 5 = 0x5
  (4, 220) #1:
32
Crypted: 6 = 0x6
o (4, 221) #1: o
111
Crypted: 186 = 0xBA
f (4, 222) #1: f
102
Crypted: 195 = 0xC3
  (4, 223) #1:
32
Crypted: 178 = 0xB2
s (4, 224) #1: s
115
Crypted: 187 = 0xBB
e (4, 225) #1: e
101
Crypted: 210 = 0xD2
n (4, 226) #1: n
110
Crypted: 248 = 0xF8
s (4, 227) #1: s
115
Crypted: 52 = 0x34
o (4, 228) #1: o
111
Crypted: 138 = 0x8A
r (4, 229) #1: r
114
Crypted: 146 = 0x92
  (4, 230) #1:
32
Crypted: 193 = 0xC1
n (4, 231) #1: n
110
Crypted: 45 = 0x2D
e (4, 232) #1: e
101
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 0, 1
t (4, 233) #1: t
116
Crypted: 91 = 0x5B
w (4, 234) #1: w
119
Crypted: 100 = 0x64
o (4, 235) #1: o
111
Crypted: 58 = 0x3A
r (4, 236) #1: r
114
Crypted: 169 = 0xA9
k (4, 237) #1: k
107
Crypted: 210 = 0xD2
s (4, 238) #1: s
115
Crypted: 196 = 0xC4
, (4, 239) #1: ,
44
Crypted: 93 = 0x5D
  (4, 240) #1:
32
Crypted: 37 = 0x25
w (4, 241) #1: w
119
Crypted: 110 = 0x6E
h (4, 242) #1: h
104
Crypted: 33 = 0x21
i (4, 243) #1: i
105
Crypted: 249 = 0xF9
c (4, 244) #1: c
99
Crypted: 79 = 0x4F
h (4, 245) #1: h
104
Crypted: 93 = 0x5D
  (4, 246) #1:
32
Crypted: 170 = 0xAA

Same than message(s): 8, 5
e (4, 247) #1: e
101
Crypted: 116 = 0x74
m (4, 248) #1: m
109
Crypted: 212 = 0xD4
b (4, 249) #1: b
98
Crypted: 85 = 0x55
o (4, 250) #1: o
111
Crypted: 66 = 0x42
d (4, 251) #1: d
100
Crypted: 7 = 0x7
i (4, 252) #1: i
105
Crypted: 96 = 0x60
e (4, 253) #1: e
101
Crypted: 111 = 0x6F
s (4, 254) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
  (4, 255) #1:
32
Crypted: 50 = 0x32
t (4, 256) #1: t
116
Crypted: 147 = 0x93
h (4, 257) #1: h
104
Crypted: 203 = 0xCB
e (4, 258) #1: e
101
Crypted: 40 = 0x28
  (4, 259) #1:
32
Crypted: 79 = 0x4F
c (4, 260) #1: c
99
Crypted: 76 = 0x4C
o (4, 261) #1: o
111
Crypted: 19 = 0x13
m (4, 262) #1: m
109
Crypted: 250 = 0xFA
p (4, 263) #1: p
112
Crypted: 160 = 0xA0
e (4, 264) #1: e
101
Crypted: 154 = 0x9A
l (4, 265) #1: l
108
Crypted: 232 = 0xE8
l (4, 266) #1: l
108
Crypted: 51 = 0x33
i (4, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 1, 2, 5, 6
n (4, 268) #1: n
110
Crypted: 23 = 0x17
g (4, 269) #1: g
103
Crypted: 237 = 0xED
  (4, 270) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67

Same than message(s): 2, 5, 6
p (4, 271) #1: p
112
Crypted: 115 = 0x73
r (4, 272) #1: r
114
Crypted: 25 = 0x19
i (4, 273) #1: i
105
Crypted: 145 = 0x91
n (4, 274) #1: n
110
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 8, 9
c (4, 275) #1: c
99
Crypted: 226 = 0xE2
i (4, 276) #1: i
105
Crypted: 40 = 0x28
p (4, 277) #1: p
112
Crypted: 37 = 0x25
l (4, 278) #1: l
108
Crypted: 120 = 0x78
e (4, 279) #1: e
101
Crypted: 177 = 0xB1
s (4, 280) #1: s
115
Crypted: 30 = 0x1E
  (4, 281) #1:
32
Crypted: 183 = 0xB7
o (4, 282) #1: o
111
Crypted: 254 = 0xFE
f (4, 283) #1: f
102
Crypted: 181 = 0xB5
  (4, 284) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF
c (4, 285) #1: c
99
Crypted: 164 = 0xA4
y (4, 286) #1: y
121
Crypted: 192 = 0xC0
b (4, 287) #1: b
98
Crypted: 28 = 0x1C
e (4, 288) #1: e
101
Crypted: 229 = 0xE5
r (4, 289) #1: r
114
Crypted: 198 = 0xC6
i (4, 290) #1: i
105
Crypted: 123 = 0x7B
n (4, 291) #1: n
110
Crypted: 105 = 0x69
f (4, 292) #1: f
102
Crypted: 127 = 0x7F
o (4, 293) #1: o
111
Crypted: 184 = 0xB8
r (4, 294) #1: r
114
Crypted: 180 = 0xB4
m (4, 295) #1: m
109
Crypted: 77 = 0x4D
a (4, 296) #1: a
97
Crypted: 236 = 0xEC
t (4, 297) #1: t
116
Crypted: 199 = 0xC7
i (4, 298) #1: i
105
Crypted: 154 = 0x9A
c (4, 299) #1: c
99
Crypted: 108 = 0x6C
s (4, 300) #1: s
115
Crypted: 93 = 0x5D
. (4, 301) #1: .
46
Crypted: 25 = 0x19
  (4, 302) #1:
32
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 0, 9, 5
W (4, 303) #1: W
87
Crypted: 128 = 0x80
e (4, 304) #1: e
101
Crypted: 229 = 0xE5
  (4, 305) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17
d (4, 306) #1: d
100
Crypted: 77 = 0x4D
e (4, 307) #1: e
101
Crypted: 62 = 0x3E
s (4, 308) #1: s
115
Crypted: 104 = 0x68
c (4, 309) #1: c
99
Crypted: 45 = 0x2D
r (4, 310) #1: r
114
Crypted: 155 = 0x9B
i (4, 311) #1: i
105
Crypted: 72 = 0x48
b (4, 312) #1: b
98
Crypted: 213 = 0xD5
e (4, 313) #1: e
101
Crypted: 212 = 0xD4
  (4, 314) #1:
32
Crypted: 222 = 0xDE
a (4, 315) #1: a
97
Crypted: 102 = 0x66
n (4, 316) #1: n
110
Crypted: 96 = 0x60
  (4, 317) #1:
32
Crypted: 182 = 0xB6
a (4, 318) #1: a
97
Crypted: 124 = 0x7C
p (4, 319) #1: p
112
Crypted: 237 = 0xED
p (4, 320) #1: p
112
Crypted: 183 = 0xB7
l (4, 321) #1: l
108
Crypted: 74 = 0x4A
i (4, 322) #1: i
105
Crypted: 193 = 0xC1
c (4, 323) #1: c
99
Crypted: 208 = 0xD0
a (4, 324) #1: a
97
Crypted: 158 = 0x9E
t (4, 325) #1: t
116
Crypted: 206 = 0xCE

Same than message(s): 0, 6
i (4, 326) #1: i
105
Crypted: 152 = 0x98

Same than message(s): 1, 6
o (4, 327) #1: o
111
Crypted: 57 = 0x39
n (4, 328) #1: n
110
Crypted: 3 = 0x3
  (4, 329) #1:
32
Crypted: 115 = 0x73
f (4, 330) #1: f
102
Crypted: 83 = 0x53
o (4, 331) #1: o
111
Crypted: 210 = 0xD2
r (4, 332) #1: r
114
Crypted: 51 = 0x33
  (4, 333) #1:
32
Crypted: 198 = 0xC6
t (4, 334) #1: t
116
Crypted: 164 = 0xA4
h (4, 335) #1: h
104
Crypted: 13 = 0xD
e (4, 336) #1: e
101
Crypted: 176 = 0xB0
  (4, 337) #1:
32
Crypted: 81 = 0x51
p (4, 338) #1: p
112
Crypted: 78 = 0x4E
r (4, 339) #1: r
114
Crypted: 142 = 0x8E
a (4, 340) #1: a
97
Crypted: 13 = 0xD
c (4, 341) #1: c
99
Crypted: 202 = 0xCA
t (4, 342) #1: t
116
Crypted: 192 = 0xC0
i (4, 343) #1: i
105
Crypted: 184 = 0xB8
c (4, 344) #1: c
99
Crypted: 127 = 0x7F
a (4, 345) #1: a
97
Crypted: 212 = 0xD4
l (4, 346) #1: l
108
Crypted: 105 = 0x69
  (4, 347) #1:
32
Crypted: 218 = 0xDA
u (4, 348) #1: u
117
Crypted: 73 = 0x49
n (4, 349) #1: n
110
Crypted: 46 = 0x2E
i (4, 350) #1: i
105
Crypted: 225 = 0xE1
f (4, 351) #1: f
102
Crypted: 225 = 0xE1
i (4, 352) #1: i
105
Crypted: 62 = 0x3E
c (4, 353) #1: c
99
Crypted: 53 = 0x35
a (4, 354) #1: a
97
Crypted: 55 = 0x37
t (4, 355) #1: t
116
Crypted: 105 = 0x69

Same than message(s): 9, 6
i (4, 356) #1: i
105
Crypted: 223 = 0xDF
o (4, 357) #1: o
111
Crypted: 253 = 0xFD
n (4, 358) #1: n
110
Crypted: 44 = 0x2C
  (4, 359) #1:
32
Crypted: 193 = 0xC1
o (4, 360) #1: o
111
Crypted: 150 = 0x96
f (4, 361) #1: f
102
Crypted: 228 = 0xE4
  (4, 362) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
t (4, 363) #1: t
116
Crypted: 82 = 0x52
h (4, 364) #1: h
104
Crypted: 227 = 0xE3
e (4, 365) #1: e
101
Crypted: 129 = 0x81
  (4, 366) #1:
32
Crypted: 118 = 0x76

Same than message(s): 2, 6
m (4, 367) #1: m
109
Crypted: 244 = 0xF4
e (4, 368) #1: e
101
Crypted: 28 = 0x1C
m (4, 369) #1: m
109
Crypted: 131 = 0x83
o (4, 370) #1: o
111
Crypted: 103 = 0x67
r (4, 371) #1: r
114
Crypted: 216 = 0xD8
y (4, 372) #1: y
121
Crypted: 148 = 0x94
  (4, 373) #1:
32
Crypted: 189 = 0xBD

Same than message(s): 2, 7
b (4, 374) #1: b
98
Crypted: 141 = 0x8D
u (4, 375) #1: u
117
Crypted: 48 = 0x30
s (4, 376) #1: s
115
Crypted: 211 = 0xD3
  (4, 377) #1:
32
Crypted: 172 = 0xAC
a (4, 378) #1: a
97
Crypted: 139 = 0x8B
n (4, 379) #1: n
110
Crypted: 174 = 0xAE
d (4, 380) #1: d
100
Crypted: 166 = 0xA6
  (4, 381) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 0, 6
R (4, 382) #1: R
82
Crypted: 142 = 0x8E
P (4, 383) #1: P
80
Crypted: 149 = 0x95
C (4, 384) #1: C
67
Crypted: 144 = 0x90
s (4, 385) #1: s
115
Crypted: 215 = 0xD7
, (4, 386) #1: ,
44
Crypted: 250 = 0xFA
  (4, 387) #1:
32
Crypted: 40 = 0x28
w (4, 388) #1: w
119
Crypted: 222 = 0xDE
h (4, 389) #1: h
104
Crypted: 46 = 0x2E
i (4, 390) #1: i
105
Crypted: 79 = 0x4F
c (4, 391) #1: c
99
Crypted: 167 = 0xA7
h (4, 392) #1: h
104
Crypted: 220 = 0xDC
  (4, 393) #1:
32
Crypted: 135 = 0x87
w (4, 394) #1: w
119
Crypted: 122 = 0x7A
e (4, 395) #1: e
101
Crypted: 187 = 0xBB
  (4, 396) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 2, 6
c (4, 397) #1: c
99
Crypted: 240 = 0xF0
a (4, 398) #1: a
97
Crypted: 212 = 0xD4
l (4, 399) #1: l
108
Crypted: 80 = 0x50
l (4, 400) #1: l
108
Crypted: 27 = 0x1B
  (4, 401) #1:
32
Crypted: 150 = 0x96
G (4, 402) #1: G
71
Crypted: 75 = 0x4B
A (4, 403) #1: A
65
Crypted: 110 = 0x6E
U (4, 404) #1: U
85
Crypted: 228 = 0xE4
G (4, 405) #1: G
71
Crypted: 159 = 0x9F
E (4, 406) #1: E
69
Crypted: 200 = 0xC8
. (4, 407) #1: .
46
Crypted: 232 = 0xE8
  (4, 408) #1:
32
Crypted: 94 = 0x5E
(4, 409) #1:
10
Crypted: 182 = 0xB6
5../assignment/team03/message3_f.txt.enc 355Found 355/355 R (5, 0) #1: R
82
Crypted: 243 = 0xF3
e (5, 1) #1: e
101
Crypted: 254 = 0xFE
c (5, 2) #1: c
99
Crypted: 242 = 0xF2
e (5, 3) #1: e
101
Crypted: 8 = 0x8
n (5, 4) #1: n
110
Crypted: 162 = 0xA2
t (5, 5) #1: t
116
Crypted: 183 = 0xB7
  (5, 6) #1:
32
Crypted: 190 = 0xBE

Same than message(s): 0, 2
a (5, 7) #1: a
97
Crypted: 13 = 0xD
d (5, 8) #1: d
100
Crypted: 227 = 0xE3
v (5, 9) #1: v
118
Crypted: 36 = 0x24
a (5, 10) #1: a
97
Crypted: 142 = 0x8E
n (5, 11) #1: n
110
Crypted: 67 = 0x43
c (5, 12) #1: c
99
Crypted: 108 = 0x6C
e (5, 13) #1: e
101
Crypted: 82 = 0x52
s (5, 14) #1: s
115
Crypted: 2 = 0x2
  (5, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 8, 9, 2, 3
i (5, 16) #1: i
105
Crypted: 217 = 0xD9
n (5, 17) #1: n
110
Crypted: 139 = 0x8B
  (5, 18) #1:
32
Crypted: 186 = 0xBA
s (5, 19) #1: s
115
Crypted: 81 = 0x51
i (5, 20) #1: i
105
Crypted: 65 = 0x41
g (5, 21) #1: g
103
Crypted: 201 = 0xC9
n (5, 22) #1: n
110
Crypted: 156 = 0x9C
e (5, 23) #1: e
101
Crypted: 75 = 0x4B
d (5, 24) #1: d
100
Crypted: 91 = 0x5B
  (5, 25) #1:
32
Crypted: 155 = 0x9B
a (5, 26) #1: a
97
Crypted: 160 = 0xA0
r (5, 27) #1: r
114
Crypted: 99 = 0x63
c (5, 28) #1: c
99
Crypted: 11 = 0xB
h (5, 29) #1: h
104
Crypted: 148 = 0x94
e (5, 30) #1: e
101
Crypted: 108 = 0x6C
t (5, 31) #1: t
116
Crypted: 178 = 0xB2

Same than message(s): 1, 6
y (5, 32) #1: y
121
Crypted: 42 = 0x2A
p (5, 33) #1: p
112
Crypted: 131 = 0x83
e (5, 34) #1: e
101
Crypted: 27 = 0x1B
s (5, 35) #1: s
115
Crypted: 108 = 0x6C
  (5, 36) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C

Same than message(s): 9, 2
a (5, 37) #1: a
97
Crypted: 58 = 0x3A
n (5, 38) #1: n
110
Crypted: 245 = 0xF5
d (5, 39) #1: d
100
Crypted: 83 = 0x53
  (5, 40) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
a (5, 41) #1: a
97
Crypted: 124 = 0x7C
u (5, 42) #1: u
117
Crypted: 97 = 0x61
t (5, 43) #1: t
116
Crypted: 244 = 0xF4
o (5, 44) #1: o
111
Crypted: 52 = 0x34
n (5, 45) #1: n
110
Crypted: 115 = 0x73
o (5, 46) #1: o
111
Crypted: 191 = 0xBF
m (5, 47) #1: m
109
Crypted: 92 = 0x5C
o (5, 48) #1: o
111
Crypted: 161 = 0xA1
u (5, 49) #1: u
117
Crypted: 251 = 0xFB
s (5, 50) #1: s
115
Crypted: 89 = 0x59
  (5, 51) #1:
32
Crypted: 110 = 0x6E
t (5, 52) #1: t
116
Crypted: 112 = 0x70
e (5, 53) #1: e
101
Crypted: 29 = 0x1D
c (5, 54) #1: c
99
Crypted: 41 = 0x29
h (5, 55) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
n (5, 56) #1: n
110
Crypted: 137 = 0x89
o (5, 57) #1: o
111
Crypted: 73 = 0x49
l (5, 58) #1: l
108
Crypted: 49 = 0x31
o (5, 59) #1: o
111
Crypted: 232 = 0xE8
g (5, 60) #1: g
103
Crypted: 156 = 0x9C
y (5, 61) #1: y
121
Crypted: 175 = 0xAF
  (5, 62) #1:
32
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 0, 3
c (5, 63) #1: c
99
Crypted: 30 = 0x1E
o (5, 64) #1: o
111
Crypted: 124 = 0x7C
n (5, 65) #1: n
110
Crypted: 222 = 0xDE
n (5, 66) #1: n
110
Crypted: 198 = 0xC6
e (5, 67) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4
c (5, 68) #1: c
99
Crypted: 85 = 0x55
t (5, 69) #1: t
116
Crypted: 171 = 0xAB
  (5, 70) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C

Same than message(s): 0, 2, 3
i (5, 71) #1: i
105
Crypted: 240 = 0xF0
n (5, 72) #1: n
110
Crypted: 42 = 0x2A
  (5, 73) #1:
32
Crypted: 148 = 0x94
o (5, 74) #1: o
111
Crypted: 227 = 0xE3

Same than message(s): 1, 2
r (5, 75) #1: r
114
Crypted: 0 = 0x0
d (5, 76) #1: d
100
Crypted: 138 = 0x8A
e (5, 77) #1: e
101
Crypted: 217 = 0xD9

Same than message(s): 8, 1
r (5, 78) #1: r
114
Crypted: 171 = 0xAB
  (5, 79) #1:
32
Crypted: 89 = 0x59
t (5, 80) #1: t
116
Crypted: 222 = 0xDE
o (5, 81) #1: o
111
Crypted: 194 = 0xC2
  (5, 82) #1:
32
Crypted: 159 = 0x9F
a (5, 83) #1: a
97
Crypted: 77 = 0x4D
c (5, 84) #1: c
99
Crypted: 68 = 0x44
h (5, 85) #1: h
104
Crypted: 203 = 0xCB
i (5, 86) #1: i
105
Crypted: 86 = 0x56
e (5, 87) #1: e
101
Crypted: 80 = 0x50
v (5, 88) #1: v
118
Crypted: 146 = 0x92
e (5, 89) #1: e
101
Crypted: 165 = 0xA5
  (5, 90) #1:
32
Crypted: 18 = 0x12
t (5, 91) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA
h (5, 92) #1: h
104
Crypted: 164 = 0xA4
e (5, 93) #1: e
101
Crypted: 53 = 0x35
  (5, 94) #1:
32
Crypted: 71 = 0x47
E (5, 95) #1: E
69
Crypted: 173 = 0xAD
t (5, 96) #1: t
116
Crypted: 6 = 0x6
h (5, 97) #1: h
104
Crypted: 47 = 0x2F
e (5, 98) #1: e
101
Crypted: 160 = 0xA0
r (5, 99) #1: r
114
Crypted: 187 = 0xBB
n (5, 100) #1: n
110
Crypted: 21 = 0x15
e (5, 101) #1: e
101
Crypted: 241 = 0xF1
t (5, 102) #1: t
116
Crypted: 237 = 0xED
  (5, 103) #1:
32
Crypted: 201 = 0xC9
[ (5, 104) #1: [
91
Crypted: 80 = 0x50
9 (5, 105) #1: 9
57
Crypted: 234 = 0xEA
] (5, 106) #1: ]
93
Crypted: 127 = 0x7F
. (5, 107) #1: .
46
Crypted: 88 = 0x58
  (5, 108) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF

Same than message(s): 0, 3
I (5, 109) #1: I
73
Crypted: 26 = 0x1A
n (5, 110) #1: n
110
Crypted: 188 = 0xBC
  (5, 111) #1:
32
Crypted: 116 = 0x74
t (5, 112) #1: t
116
Crypted: 28 = 0x1C
h (5, 113) #1: h
104
Crypted: 86 = 0x56
i (5, 114) #1: i
105
Crypted: 44 = 0x2C
s (5, 115) #1: s
115
Crypted: 89 = 0x59
  (5, 116) #1:
32
Crypted: 18 = 0x12
p (5, 117) #1: p
112
Crypted: 127 = 0x7F
o (5, 118) #1: o
111
Crypted: 36 = 0x24
s (5, 119) #1: s
115
Crypted: 13 = 0xD
i (5, 120) #1: i
105
Crypted: 47 = 0x2F
t (5, 121) #1: t
116
Crypted: 138 = 0x8A
i (5, 122) #1: i
105
Crypted: 2 = 0x2
o (5, 123) #1: o
111
Crypted: 171 = 0xAB
n (5, 124) #1: n
110
Crypted: 69 = 0x45
  (5, 125) #1:
32
Crypted: 217 = 0xD9
p (5, 126) #1: p
112
Crypted: 151 = 0x97
a (5, 127) #1: a
97
Crypted: 196 = 0xC4
p (5, 128) #1: p
112
Crypted: 72 = 0x48
e (5, 129) #1: e
101
Crypted: 102 = 0x66
r (5, 130) #1: r
114
Crypted: 102 = 0x66
, (5, 131) #1: ,
44
Crypted: 163 = 0xA3
  (5, 132) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31

Same than message(s): 3, 6
w (5, 133) #1: w
119
Crypted: 98 = 0x62
e (5, 134) #1: e
101
Crypted: 112 = 0x70
  (5, 135) #1:
32
Crypted: 89 = 0x59
d (5, 136) #1: d
100
Crypted: 80 = 0x50
e (5, 137) #1: e
101
Crypted: 236 = 0xEC
m (5, 138) #1: m
109
Crypted: 131 = 0x83
o (5, 139) #1: o
111
Crypted: 78 = 0x4E
n (5, 140) #1: n
110
Crypted: 119 = 0x77
s (5, 141) #1: s
115
Crypted: 223 = 0xDF
t (5, 142) #1: t
116
Crypted: 95 = 0x5F
r (5, 143) #1: r
114
Crypted: 178 = 0xB2
a (5, 144) #1: a
97
Crypted: 228 = 0xE4
t (5, 145) #1: t
116
Crypted: 220 = 0xDC
e (5, 146) #1: e
101
Crypted: 114 = 0x72
  (5, 147) #1:
32
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 1, 6
t (5, 148) #1: t
116
Crypted: 2 = 0x2
h (5, 149) #1: h
104
Crypted: 75 = 0x4B
e (5, 150) #1: e
101
Crypted: 177 = 0xB1
  (5, 151) #1:
32
Crypted: 101 = 0x65

Same than message(s): 9, 2, 3
s (5, 152) #1: s
115
Crypted: 238 = 0xEE
y (5, 153) #1: y
121
Crypted: 39 = 0x27
n (5, 154) #1: n
110
Crypted: 201 = 0xC9
t (5, 155) #1: t
116
Crypted: 157 = 0x9D
h (5, 156) #1: h
104
Crypted: 210 = 0xD2
e (5, 157) #1: e
101
Crypted: 133 = 0x85
s (5, 158) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
i (5, 159) #1: i
105
Crypted: 145 = 0x91
s (5, 160) #1: s
115
Crypted: 159 = 0x9F
  (5, 161) #1:
32
Crypted: 58 = 0x3A
o (5, 162) #1: o
111
Crypted: 13 = 0xD
f (5, 163) #1: f
102
Crypted: 124 = 0x7C
  (5, 164) #1:
32
Crypted: 63 = 0x3F

Same than message(s): 8, 1
D (5, 165) #1: D
68
Crypted: 164 = 0xA4
H (5, 166) #1: H
72
Crypted: 76 = 0x4C
T (5, 167) #1: T
84
Crypted: 109 = 0x6D
s (5, 168) #1: s
115
Crypted: 102 = 0x66
. (5, 169) #1: .
46
Crypted: 8 = 0x8
  (5, 170) #1:
32
Crypted: 32 = 0x20

Same than message(s): 9, 3, 4
T (5, 171) #1: T
84
Crypted: 149 = 0x95
h (5, 172) #1: h
104
Crypted: 242 = 0xF2
i (5, 173) #1: i
105
Crypted: 193 = 0xC1
s (5, 174) #1: s
115
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 8, 2
  (5, 175) #1:
32
Crypted: 244 = 0xF4
d (5, 176) #1: d
100
Crypted: 67 = 0x43
i (5, 177) #1: i
105
Crypted: 237 = 0xED
s (5, 178) #1: s
115
Crypted: 75 = 0x4B
c (5, 179) #1: c
99
Crypted: 211 = 0xD3
u (5, 180) #1: u
117
Crypted: 95 = 0x5F
s (5, 181) #1: s
115
Crypted: 180 = 0xB4
s (5, 182) #1: s
115
Crypted: 122 = 0x7A
i (5, 183) #1: i
105
Crypted: 136 = 0x88
o (5, 184) #1: o
111
Crypted: 197 = 0xC5
n (5, 185) #1: n
110
Crypted: 11 = 0xB
  (5, 186) #1:
32
Crypted: 86 = 0x56

Same than message(s): 0, 1, 4
m (5, 187) #1: m
109
Crypted: 120 = 0x78
i (5, 188) #1: i
105
Crypted: 55 = 0x37
g (5, 189) #1: g
103
Crypted: 55 = 0x37
h (5, 190) #1: h
104
Crypted: 214 = 0xD6
t (5, 191) #1: t
116
Crypted: 3 = 0x3
  (5, 192) #1:
32
Crypted: 69 = 0x45
s (5, 193) #1: s
115
Crypted: 172 = 0xAC
e (5, 194) #1: e
101
Crypted: 145 = 0x91
e (5, 195) #1: e
101
Crypted: 24 = 0x18
m (5, 196) #1: m
109
Crypted: 24 = 0x18
  (5, 197) #1:
32
Crypted: 180 = 0xB4
u (5, 198) #1: u
117
Crypted: 93 = 0x5D
n (5, 199) #1: n
110
Crypted: 156 = 0x9C
e (5, 200) #1: e
101
Crypted: 185 = 0xB9
x (5, 201) #1: x
120
Crypted: 194 = 0xC2
p (5, 202) #1: p
112
Crypted: 97 = 0x61
e (5, 203) #1: e
101
Crypted: 238 = 0xEE
c (5, 204) #1: c
99
Crypted: 60 = 0x3C
t (5, 205) #1: t
116
Crypted: 132 = 0x84
e (5, 206) #1: e
101
Crypted: 13 = 0xD
d (5, 207) #1: d
100
Crypted: 99 = 0x63
  (5, 208) #1:
32
Crypted: 179 = 0xB3
b (5, 209) #1: b
98
Crypted: 224 = 0xE0
u (5, 210) #1: u
117
Crypted: 231 = 0xE7
t (5, 211) #1: t
116
Crypted: 46 = 0x2E

Same than message(s): 0, 3
  (5, 212) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 2, 7
i (5, 213) #1: i
105
Crypted: 32 = 0x20
s (5, 214) #1: s
115
Crypted: 152 = 0x98
  (5, 215) #1:
32
Crypted: 246 = 0xF6

Same than message(s): 0, 8
s (5, 216) #1: s
115
Crypted: 111 = 0x6F
u (5, 217) #1: u
117
Crypted: 109 = 0x6D
p (5, 218) #1: p
112
Crypted: 227 = 0xE3
p (5, 219) #1: p
112
Crypted: 18 = 0x12
o (5, 220) #1: o
111
Crypted: 73 = 0x49
r (5, 221) #1: r
114
Crypted: 167 = 0xA7
t (5, 222) #1: t
116
Crypted: 209 = 0xD1
e (5, 223) #1: e
101
Crypted: 247 = 0xF7
d (5, 224) #1: d
100
Crypted: 172 = 0xAC
  (5, 225) #1:
32
Crypted: 151 = 0x97
b (5, 226) #1: b
98
Crypted: 244 = 0xF4
y (5, 227) #1: y
121
Crypted: 62 = 0x3E
  (5, 228) #1:
32
Crypted: 197 = 0xC5
p (5, 229) #1: p
112
Crypted: 144 = 0x90
r (5, 230) #1: r
114
Crypted: 147 = 0x93
i (5, 231) #1: i
105
Crypted: 42 = 0x2A
o (5, 232) #1: o
111
Crypted: 45 = 0x2D
r (5, 233) #1: r
114
Crypted: 93 = 0x5D
  (5, 234) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 6, 7
w (5, 235) #1: w
119
Crypted: 34 = 0x22
o (5, 236) #1: o
111
Crypted: 180 = 0xB4
r (5, 237) #1: r
114
Crypted: 203 = 0xCB
k (5, 238) #1: k
107
Crypted: 220 = 0xDC
  (5, 239) #1:
32
Crypted: 81 = 0x51
i (5, 240) #1: i
105
Crypted: 108 = 0x6C
n (5, 241) #1: n
110
Crypted: 119 = 0x77
  (5, 242) #1:
32
Crypted: 105 = 0x69
t (5, 243) #1: t
116
Crypted: 228 = 0xE4
h (5, 244) #1: h
104
Crypted: 68 = 0x44
e (5, 245) #1: e
101
Crypted: 80 = 0x50
  (5, 246) #1:
32
Crypted: 170 = 0xAA

Same than message(s): 8, 4
f (5, 247) #1: f
102
Crypted: 119 = 0x77
i (5, 248) #1: i
105
Crypted: 208 = 0xD0
e (5, 249) #1: e
101
Crypted: 82 = 0x52
l (5, 250) #1: l
108
Crypted: 65 = 0x41
d (5, 251) #1: d
100
Crypted: 7 = 0x7
. (5, 252) #1: .
46
Crypted: 39 = 0x27
  (5, 253) #1:
32
Crypted: 42 = 0x2A
W (5, 254) #1: W
87
Crypted: 98 = 0x62
e (5, 255) #1: e
101
Crypted: 119 = 0x77
  (5, 256) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7
u (5, 257) #1: u
117
Crypted: 214 = 0xD6
s (5, 258) #1: s
115
Crypted: 62 = 0x3E
e (5, 259) #1: e
101
Crypted: 10 = 0xA
  (5, 260) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 8, 1, 3
r (5, 261) #1: r
114
Crypted: 14 = 0xE
e (5, 262) #1: e
101
Crypted: 242 = 0xF2
a (5, 263) #1: a
97
Crypted: 177 = 0xB1
l (5, 264) #1: l
108
Crypted: 147 = 0x93
- (5, 265) #1: -
45
Crypted: 169 = 0xA9
t (5, 266) #1: t
116
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 2, 6
i (5, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 1, 2, 4, 6
m (5, 268) #1: m
109
Crypted: 20 = 0x14
e (5, 269) #1: e
101
Crypted: 239 = 0xEF
  (5, 270) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67

Same than message(s): 2, 4, 6
c (5, 271) #1: c
99
Crypted: 96 = 0x60
o (5, 272) #1: o
111
Crypted: 4 = 0x4
n (5, 273) #1: n
110
Crypted: 150 = 0x96
f (5, 274) #1: f
102
Crypted: 30 = 0x1E
i (5, 275) #1: i
105
Crypted: 232 = 0xE8
g (5, 276) #1: g
103
Crypted: 38 = 0x26
u (5, 277) #1: u
117
Crypted: 32 = 0x20
r (5, 278) #1: r
114
Crypted: 102 = 0x66
a (5, 279) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5
t (5, 280) #1: t
116
Crypted: 25 = 0x19
i (5, 281) #1: i
105
Crypted: 254 = 0xFE
o (5, 282) #1: o
111
Crypted: 254 = 0xFE
n (5, 283) #1: n
110
Crypted: 189 = 0xBD
s (5, 284) #1: s
115
Crypted: 140 = 0x8C
  (5, 285) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7

Same than message(s): 0, 9
t (5, 286) #1: t
116
Crypted: 205 = 0xCD
o (5, 287) #1: o
111
Crypted: 17 = 0x11
  (5, 288) #1:
32
Crypted: 160 = 0xA0

Same than message(s): 8, 6
s (5, 289) #1: s
115
Crypted: 199 = 0xC7
h (5, 290) #1: h
104
Crypted: 122 = 0x7A
o (5, 291) #1: o
111
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 1, 3
w (5, 292) #1: w
119
Crypted: 110 = 0x6E
  (5, 293) #1:
32
Crypted: 247 = 0xF7
t (5, 294) #1: t
116
Crypted: 178 = 0xB2
h (5, 295) #1: h
104
Crypted: 72 = 0x48
a (5, 296) #1: a
97
Crypted: 236 = 0xEC
t (5, 297) #1: t
116
Crypted: 199 = 0xC7
  (5, 298) #1:
32
Crypted: 211 = 0xD3
I (5, 299) #1: I
73
Crypted: 70 = 0x46
/ (5, 300) #1: /
47
Crypted: 1 = 0x1
O (5, 301) #1: O
79
Crypted: 120 = 0x78
  (5, 302) #1:
32
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 0, 9, 4
a (5, 303) #1: a
97
Crypted: 182 = 0xB6
u (5, 304) #1: u
117
Crypted: 245 = 0xF5
t (5, 305) #1: t
116
Crypted: 67 = 0x43
o (5, 306) #1: o
111
Crypted: 70 = 0x46
m (5, 307) #1: m
109
Crypted: 54 = 0x36
a (5, 308) #1: a
97
Crypted: 122 = 0x7A
t (5, 309) #1: t
116
Crypted: 58 = 0x3A
a (5, 310) #1: a
97
Crypted: 136 = 0x88
  (5, 311) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1

Same than message(s): 0, 1, 8
c (5, 312) #1: c
99
Crypted: 212 = 0xD4
a (5, 313) #1: a
97
Crypted: 208 = 0xD0
n (5, 314) #1: n
110
Crypted: 144 = 0x90
  (5, 315) #1:
32
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 2, 6
b (5, 316) #1: b
98
Crypted: 108 = 0x6C
e (5, 317) #1: e
101
Crypted: 243 = 0xF3
  (5, 318) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D

Same than message(s): 0, 3
m (5, 319) #1: m
109
Crypted: 240 = 0xF0
a (5, 320) #1: a
97
Crypted: 166 = 0xA6
d (5, 321) #1: d
100
Crypted: 66 = 0x42
e (5, 322) #1: e
101
Crypted: 205 = 0xCD
  (5, 323) #1:
32
Crypted: 147 = 0x93
s (5, 324) #1: s
115
Crypted: 140 = 0x8C
i (5, 325) #1: i
105
Crypted: 211 = 0xD3
g (5, 326) #1: g
103
Crypted: 150 = 0x96
n (5, 327) #1: n
110
Crypted: 56 = 0x38
e (5, 328) #1: e
101
Crypted: 8 = 0x8
d (5, 329) #1: d
100
Crypted: 55 = 0x37
, (5, 330) #1: ,
44
Crypted: 25 = 0x19
  (5, 331) #1:
32
Crypted: 157 = 0x9D

Same than message(s): 9, 2
" (5, 332) #1: "
34
Crypted: 99 = 0x63
s (5, 333) #1: s
115
Crypted: 149 = 0x95
m (5, 334) #1: m
109
Crypted: 189 = 0xBD
a (5, 335) #1: a
97
Crypted: 4 = 0x4
r (5, 336) #1: r
114
Crypted: 167 = 0xA7
t (5, 337) #1: t
116
Crypted: 5 = 0x5
" (5, 338) #1: "
34
Crypted: 28 = 0x1C
, (5, 339) #1: ,
44
Crypted: 208 = 0xD0
  (5, 340) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C
a (5, 341) #1: a
97
Crypted: 200 = 0xC8
n (5, 342) #1: n
110
Crypted: 218 = 0xDA
d (5, 343) #1: d
100
Crypted: 181 = 0xB5
  (5, 344) #1:
32
Crypted: 60 = 0x3C
" (5, 345) #1: "
34
Crypted: 151 = 0x97
s (5, 346) #1: s
115
Crypted: 118 = 0x76
m (5, 347) #1: m
109
Crypted: 151 = 0x97
a (5, 348) #1: a
97
Crypted: 93 = 0x5D
r (5, 349) #1: r
114
Crypted: 50 = 0x32
t (5, 350) #1: t
116
Crypted: 252 = 0xFC
" (5, 351) #1: "
34
Crypted: 165 = 0xA5
. (5, 352) #1: .
46
Crypted: 121 = 0x79
  (5, 353) #1:
32
Crypted: 118 = 0x76
(5, 354) #1:
10
Crypted: 92 = 0x5C
6../assignment/team03/message3_g.txt.enc 449Found 449/449 T (6, 0) #1: T
84
Crypted: 245 = 0xF5
h (6, 1) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
e (6, 2) #1: e
101
Crypted: 244 = 0xF4

Same than message(s): 1, 3
  (6, 3) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 3, 4
i (6, 4) #1: i
105
Crypted: 165 = 0xA5
m (6, 5) #1: m
109
Crypted: 174 = 0xAE
p (6, 6) #1: p
112
Crypted: 238 = 0xEE
l (6, 7) #1: l
108
Crypted: 0 = 0x0
i (6, 8) #1: i
105
Crypted: 238 = 0xEE
c (6, 9) #1: c
99
Crypted: 49 = 0x31
a (6, 10) #1: a
97
Crypted: 142 = 0x8E
t (6, 11) #1: t
116
Crypted: 89 = 0x59
i (6, 12) #1: i
105
Crypted: 102 = 0x66
o (6, 13) #1: o
111
Crypted: 88 = 0x58
n (6, 14) #1: n
110
Crypted: 31 = 0x1F
s (6, 15) #1: s
115
Crypted: 70 = 0x46
  (6, 16) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90
o (6, 17) #1: o
111
Crypted: 138 = 0x8A
f (6, 18) #1: f
102
Crypted: 252 = 0xFC
  (6, 19) #1:
32
Crypted: 2 = 0x2
u (6, 20) #1: u
117
Crypted: 93 = 0x5D
b (6, 21) #1: b
98
Crypted: 204 = 0xCC
i (6, 22) #1: i
105
Crypted: 155 = 0x9B
q (6, 23) #1: q
113
Crypted: 95 = 0x5F
u (6, 24) #1: u
117
Crypted: 74 = 0x4A
i (6, 25) #1: i
105
Crypted: 210 = 0xD2
t (6, 26) #1: t
116
Crypted: 181 = 0xB5
o (6, 27) #1: o
111
Crypted: 126 = 0x7E
u (6, 28) #1: u
117
Crypted: 29 = 0x1D
s (6, 29) #1: s
115
Crypted: 143 = 0x8F
  (6, 30) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29
t (6, 31) #1: t
116
Crypted: 178 = 0xB2

Same than message(s): 1, 5
h (6, 32) #1: h
104
Crypted: 59 = 0x3B
e (6, 33) #1: e
101
Crypted: 150 = 0x96
o (6, 34) #1: o
111
Crypted: 17 = 0x11
r (6, 35) #1: r
114
Crypted: 109 = 0x6D
y (6, 36) #1: y
121
Crypted: 21 = 0x15
  (6, 37) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
h (6, 38) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
a (6, 39) #1: a
97
Crypted: 86 = 0x56
v (6, 40) #1: v
118
Crypted: 162 = 0xA2
e (6, 41) #1: e
101
Crypted: 120 = 0x78
  (6, 42) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34

Same than message(s): 0, 4
b (6, 43) #1: b
98
Crypted: 226 = 0xE2
e (6, 44) #1: e
101
Crypted: 62 = 0x3E
e (6, 45) #1: e
101
Crypted: 120 = 0x78
n (6, 46) #1: n
110
Crypted: 190 = 0xBE
  (6, 47) #1:
32
Crypted: 17 = 0x11
f (6, 48) #1: f
102
Crypted: 168 = 0xA8
a (6, 49) #1: a
97
Crypted: 239 = 0xEF
r (6, 50) #1: r
114
Crypted: 88 = 0x58
- (6, 51) #1: -
45
Crypted: 99 = 0x63
r (6, 52) #1: r
114
Crypted: 118 = 0x76
e (6, 53) #1: e
101
Crypted: 29 = 0x1D
a (6, 54) #1: a
97
Crypted: 43 = 0x2B
c (6, 55) #1: c
99
Crypted: 248 = 0xF8
h (6, 56) #1: h
104
Crypted: 143 = 0x8F
i (6, 57) #1: i
105
Crypted: 79 = 0x4F
n (6, 58) #1: n
110
Crypted: 51 = 0x33
g (6, 59) #1: g
103
Crypted: 224 = 0xE0
  (6, 60) #1:
32
Crypted: 219 = 0xDB
a (6, 61) #1: a
97
Crypted: 183 = 0xB7
n (6, 62) #1: n
110
Crypted: 88 = 0x58
d (6, 63) #1: d
100
Crypted: 25 = 0x19
  (6, 64) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33
p (6, 65) #1: p
112
Crypted: 192 = 0xC0
e (6, 66) #1: e
101
Crypted: 205 = 0xCD
r (6, 67) #1: r
114
Crypted: 227 = 0xE3
v (6, 68) #1: v
118
Crypted: 64 = 0x40
a (6, 69) #1: a
97
Crypted: 190 = 0xBE
s (6, 70) #1: s
115
Crypted: 223 = 0xDF
i (6, 71) #1: i
105
Crypted: 240 = 0xF0
v (6, 72) #1: v
118
Crypted: 50 = 0x32
e (6, 73) #1: e
101
Crypted: 209 = 0xD1

Same than message(s): 1, 3, 4
. (6, 74) #1: .
46
Crypted: 162 = 0xA2
  (6, 75) #1:
32
Crypted: 82 = 0x52
A (6, 76) #1: A
65
Crypted: 175 = 0xAF
n (6, 77) #1: n
110
Crypted: 210 = 0xD2
  (6, 78) #1:
32
Crypted: 249 = 0xF9

Same than message(s): 8, 4
i (6, 79) #1: i
105
Crypted: 16 = 0x10
m (6, 80) #1: m
109
Crypted: 199 = 0xC7
p (6, 81) #1: p
112
Crypted: 221 = 0xDD
o (6, 82) #1: o
111
Crypted: 208 = 0xD0
r (6, 83) #1: r
114
Crypted: 94 = 0x5E
t (6, 84) #1: t
116
Crypted: 83 = 0x53

Same than message(s): 1, 3
a (6, 85) #1: a
97
Crypted: 194 = 0xC2
n (6, 86) #1: n
110
Crypted: 81 = 0x51
t (6, 87) #1: t
116
Crypted: 65 = 0x41
  (6, 88) #1:
32
Crypted: 196 = 0xC4

Same than message(s): 8, 1
c (6, 89) #1: c
99
Crypted: 163 = 0xA3
h (6, 90) #1: h
104
Crypted: 90 = 0x5A
a (6, 91) #1: a
97
Crypted: 239 = 0xEF
l (6, 92) #1: l
108
Crypted: 160 = 0xA0
l (6, 93) #1: l
108
Crypted: 60 = 0x3C
e (6, 94) #1: e
101
Crypted: 2 = 0x2
n (6, 95) #1: n
110
Crypted: 134 = 0x86
g (6, 96) #1: g
103
Crypted: 21 = 0x15
e (6, 97) #1: e
101
Crypted: 34 = 0x22
  (6, 98) #1:
32
Crypted: 229 = 0xE5
i (6, 99) #1: i
105
Crypted: 160 = 0xA0
n (6, 100) #1: n
110
Crypted: 21 = 0x15
  (6, 101) #1:
32
Crypted: 180 = 0xB4
c (6, 102) #1: c
99
Crypted: 250 = 0xFA
r (6, 103) #1: r
114
Crypted: 155 = 0x9B
y (6, 104) #1: y
121
Crypted: 114 = 0x72
p (6, 105) #1: p
112
Crypted: 163 = 0xA3
t (6, 106) #1: t
116
Crypted: 86 = 0x56
o (6, 107) #1: o
111
Crypted: 25 = 0x19
g (6, 108) #1: g
103
Crypted: 152 = 0x98
r (6, 109) #1: r
114
Crypted: 33 = 0x21
a (6, 110) #1: a
97
Crypted: 179 = 0xB3
p (6, 111) #1: p
112
Crypted: 36 = 0x24
h (6, 112) #1: h
104
Crypted: 0 = 0x0
y (6, 113) #1: y
121
Crypted: 71 = 0x47
  (6, 114) #1:
32
Crypted: 101 = 0x65
i (6, 115) #1: i
105
Crypted: 67 = 0x43
s (6, 116) #1: s
115
Crypted: 65 = 0x41

Same than message(s): 9, 2
  (6, 117) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F
t (6, 118) #1: t
116
Crypted: 63 = 0x3F
h (6, 119) #1: h
104
Crypted: 22 = 0x16
e (6, 120) #1: e
101
Crypted: 35 = 0x23
  (6, 121) #1:
32
Crypted: 222 = 0xDE
e (6, 122) #1: e
101
Crypted: 14 = 0xE
v (6, 123) #1: v
118
Crypted: 178 = 0xB2
a (6, 124) #1: a
97
Crypted: 74 = 0x4A
l (6, 125) #1: l
108
Crypted: 149 = 0x95
u (6, 126) #1: u
117
Crypted: 146 = 0x92
a (6, 127) #1: a
97
Crypted: 196 = 0xC4
t (6, 128) #1: t
116
Crypted: 76 = 0x4C
i (6, 129) #1: i
105
Crypted: 106 = 0x6A
o (6, 130) #1: o
111
Crypted: 123 = 0x7B
n (6, 131) #1: n
110
Crypted: 225 = 0xE1
  (6, 132) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31

Same than message(s): 3, 5
o (6, 133) #1: o
111
Crypted: 122 = 0x7A
f (6, 134) #1: f
102
Crypted: 115 = 0x73
  (6, 135) #1:
32
Crypted: 89 = 0x59
D (6, 136) #1: D
68
Crypted: 112 = 0x70
N (6, 137) #1: N
78
Crypted: 199 = 0xC7
S (6, 138) #1: S
83
Crypted: 189 = 0xBD
. (6, 139) #1: .
46
Crypted: 15 = 0xF
  (6, 140) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39

Same than message(s): 9, 7
i (6, 141) #1: i
105
Crypted: 197 = 0xC5
n (6, 142) #1: n
110
Crypted: 69 = 0x45
  (6, 143) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0

Same than message(s): 0, 9, 4
o (6, 144) #1: o
111
Crypted: 234 = 0xEA
u (6, 145) #1: u
117
Crypted: 221 = 0xDD
r (6, 146) #1: r
114
Crypted: 101 = 0x65
  (6, 147) #1:
32
Crypted: 104 = 0x68

Same than message(s): 1, 5
r (6, 148) #1: r
114
Crypted: 4 = 0x4
e (6, 149) #1: e
101
Crypted: 70 = 0x46

Same than message(s): 0, 3
s (6, 150) #1: s
115
Crypted: 167 = 0xA7
e (6, 151) #1: e
101
Crypted: 32 = 0x20
a (6, 152) #1: a
97
Crypted: 252 = 0xFC
r (6, 153) #1: r
114
Crypted: 44 = 0x2C
c (6, 154) #1: c
99
Crypted: 196 = 0xC4
h (6, 155) #1: h
104
Crypted: 129 = 0x81
, (6, 156) #1: ,
44
Crypted: 150 = 0x96
  (6, 157) #1:
32
Crypted: 192 = 0xC0
w (6, 158) #1: w
119
Crypted: 66 = 0x42
e (6, 159) #1: e
101
Crypted: 157 = 0x9D
  (6, 160) #1:
32
Crypted: 204 = 0xCC
v (6, 161) #1: v
118
Crypted: 108 = 0x6C
e (6, 162) #1: e
101
Crypted: 7 = 0x7
r (6, 163) #1: r
114
Crypted: 104 = 0x68
i (6, 164) #1: i
105
Crypted: 118 = 0x76
f (6, 165) #1: f
102
Crypted: 134 = 0x86
y (6, 166) #1: y
121
Crypted: 125 = 0x7D
  (6, 167) #1:
32
Crypted: 25 = 0x19

Same than message(s): 1, 2, 9
t (6, 168) #1: t
116
Crypted: 97 = 0x61
h (6, 169) #1: h
104
Crypted: 78 = 0x4E
e (6, 170) #1: e
101
Crypted: 101 = 0x65
  (6, 171) #1:
32
Crypted: 225 = 0xE1
a (6, 172) #1: a
97
Crypted: 251 = 0xFB
p (6, 173) #1: p
112
Crypted: 216 = 0xD8
p (6, 174) #1: p
112
Crypted: 74 = 0x4A
r (6, 175) #1: r
114
Crypted: 166 = 0xA6
o (6, 176) #1: o
111
Crypted: 72 = 0x48
p (6, 177) #1: p
112
Crypted: 244 = 0xF4
r (6, 178) #1: r
114
Crypted: 74 = 0x4A
i (6, 179) #1: i
105
Crypted: 217 = 0xD9
a (6, 180) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B

Same than message(s): 0, 8, 4
t (6, 181) #1: t
116
Crypted: 179 = 0xB3
e (6, 182) #1: e
101
Crypted: 108 = 0x6C
  (6, 183) #1:
32
Crypted: 193 = 0xC1
u (6, 184) #1: u
117
Crypted: 223 = 0xDF
n (6, 185) #1: n
110
Crypted: 11 = 0xB
i (6, 186) #1: i
105
Crypted: 31 = 0x1F
f (6, 187) #1: f
102
Crypted: 115 = 0x73
i (6, 188) #1: i
105
Crypted: 55 = 0x37
c (6, 189) #1: c
99
Crypted: 51 = 0x33
a (6, 190) #1: a
97
Crypted: 223 = 0xDF
t (6, 191) #1: t
116
Crypted: 3 = 0x3
i (6, 192) #1: i
105
Crypted: 12 = 0xC
o (6, 193) #1: o
111
Crypted: 176 = 0xB0
n (6, 194) #1: n
110
Crypted: 154 = 0x9A
  (6, 195) #1:
32
Crypted: 93 = 0x5D

Same than message(s): 9, 3, 4
o (6, 196) #1: o
111
Crypted: 26 = 0x1A
f (6, 197) #1: f
102
Crypted: 242 = 0xF2
  (6, 198) #1:
32
Crypted: 8 = 0x8

Same than message(s): 9, 2
s (6, 199) #1: s
115
Crypted: 129 = 0x81
y (6, 200) #1: y
121
Crypted: 165 = 0xA5
m (6, 201) #1: m
109
Crypted: 215 = 0xD7
m (6, 202) #1: m
109
Crypted: 124 = 0x7C
e (6, 203) #1: e
101
Crypted: 238 = 0xEE
t (6, 204) #1: t
116
Crypted: 43 = 0x2B
r (6, 205) #1: r
114
Crypted: 130 = 0x82
i (6, 206) #1: i
105
Crypted: 1 = 0x1
c (6, 207) #1: c
99
Crypted: 100 = 0x64
  (6, 208) #1:
32
Crypted: 179 = 0xB3
e (6, 209) #1: e
101
Crypted: 231 = 0xE7
n (6, 210) #1: n
110
Crypted: 252 = 0xFC
c (6, 211) #1: c
99
Crypted: 57 = 0x39
r (6, 212) #1: r
114
Crypted: 97 = 0x61
y (6, 213) #1: y
121
Crypted: 48 = 0x30
p (6, 214) #1: p
112
Crypted: 155 = 0x9B
t (6, 215) #1: t
116
Crypted: 162 = 0xA2
i (6, 216) #1: i
105
Crypted: 117 = 0x75

Same than message(s): 9, 2
o (6, 217) #1: o
111
Crypted: 119 = 0x77
n (6, 218) #1: n
110
Crypted: 253 = 0xFD
  (6, 219) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 1, 2
a (6, 220) #1: a
97
Crypted: 71 = 0x47
n (6, 221) #1: n
110
Crypted: 187 = 0xBB
d (6, 222) #1: d
100
Crypted: 193 = 0xC1
  (6, 223) #1:
32
Crypted: 178 = 0xB2
t (6, 224) #1: t
116
Crypted: 188 = 0xBC
e (6, 225) #1: e
101
Crypted: 210 = 0xD2
l (6, 226) #1: l
108
Crypted: 250 = 0xFA
e (6, 227) #1: e
101
Crypted: 34 = 0x22
p (6, 228) #1: p
112
Crypted: 149 = 0x95
h (6, 229) #1: h
104
Crypted: 136 = 0x88
o (6, 230) #1: o
111
Crypted: 142 = 0x8E
n (6, 231) #1: n
110
Crypted: 45 = 0x2D
y (6, 232) #1: y
121
Crypted: 59 = 0x3B
. (6, 233) #1: .
46
Crypted: 1 = 0x1
  (6, 234) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 5, 7
A (6, 235) #1: A
65
Crypted: 20 = 0x14
s (6, 236) #1: s
115
Crypted: 168 = 0xA8
  (6, 237) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 9, 7
a (6, 238) #1: a
97
Crypted: 214 = 0xD6
  (6, 239) #1:
32
Crypted: 81 = 0x51
r (6, 240) #1: r
114
Crypted: 119 = 0x77
e (6, 241) #1: e
101
Crypted: 124 = 0x7C
s (6, 242) #1: s
115
Crypted: 58 = 0x3A
u (6, 243) #1: u
117
Crypted: 229 = 0xE5
l (6, 244) #1: l
108
Crypted: 64 = 0x40
t (6, 245) #1: t
116
Crypted: 65 = 0x41
, (6, 246) #1: ,
44
Crypted: 166 = 0xA6
  (6, 247) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31
t (6, 248) #1: t
116
Crypted: 205 = 0xCD
h (6, 249) #1: h
104
Crypted: 95 = 0x5F
e (6, 250) #1: e
101
Crypted: 72 = 0x48
  (6, 251) #1:
32
Crypted: 67 = 0x43
r (6, 252) #1: r
114
Crypted: 123 = 0x7B
o (6, 253) #1: o
111
Crypted: 101 = 0x65
b (6, 254) #1: b
98
Crypted: 87 = 0x57
u (6, 255) #1: u
117
Crypted: 103 = 0x67
s (6, 256) #1: s
115
Crypted: 148 = 0x94
t (6, 257) #1: t
116
Crypted: 215 = 0xD7
  (6, 258) #1:
32
Crypted: 109 = 0x6D
u (6, 259) #1: u
117
Crypted: 26 = 0x1A
n (6, 260) #1: n
110
Crypted: 65 = 0x41
i (6, 261) #1: i
105
Crypted: 21 = 0x15
f (6, 262) #1: f
102
Crypted: 241 = 0xF1
i (6, 263) #1: i
105
Crypted: 185 = 0xB9

Same than message(s): 8, 1
c (6, 264) #1: c
99
Crypted: 156 = 0x9C
a (6, 265) #1: a
97
Crypted: 229 = 0xE5
t (6, 266) #1: t
116
Crypted: 43 = 0x2B

Same than message(s): 2, 5
i (6, 267) #1: i
105
Crypted: 156 = 0x9C

Same than message(s): 1, 2, 4, 5
o (6, 268) #1: o
111
Crypted: 22 = 0x16
n (6, 269) #1: n
110
Crypted: 228 = 0xE4
  (6, 270) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67

Same than message(s): 2, 4, 5
o (6, 271) #1: o
111
Crypted: 108 = 0x6C
f (6, 272) #1: f
102
Crypted: 13 = 0xD
  (6, 273) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8

Same than message(s): 8, 1, 9
t (6, 274) #1: t
116
Crypted: 12 = 0xC
h (6, 275) #1: h
104
Crypted: 233 = 0xE9
e (6, 276) #1: e
101
Crypted: 36 = 0x24
  (6, 277) #1:
32
Crypted: 117 = 0x75
W (6, 278) #1: W
87
Crypted: 67 = 0x43
o (6, 279) #1: o
111
Crypted: 187 = 0xBB
r (6, 280) #1: r
114
Crypted: 31 = 0x1F
l (6, 281) #1: l
108
Crypted: 251 = 0xFB
d (6, 282) #1: d
100
Crypted: 245 = 0xF5
  (6, 283) #1:
32
Crypted: 243 = 0xF3
W (6, 284) #1: W
87
Crypted: 168 = 0xA8
i (6, 285) #1: i
105
Crypted: 174 = 0xAE
d (6, 286) #1: d
100
Crypted: 221 = 0xDD
e (6, 287) #1: e
101
Crypted: 27 = 0x1B
  (6, 288) #1:
32
Crypted: 160 = 0xA0

Same than message(s): 8, 5
W (6, 289) #1: W
87
Crypted: 227 = 0xE3
e (6, 290) #1: e
101
Crypted: 119 = 0x77
b (6, 291) #1: b
98
Crypted: 101 = 0x65
  (6, 292) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39
a (6, 293) #1: a
97
Crypted: 182 = 0xB6
n (6, 294) #1: n
110
Crypted: 168 = 0xA8
d (6, 295) #1: d
100
Crypted: 68 = 0x44
  (6, 296) #1:
32
Crypted: 173 = 0xAD
f (6, 297) #1: f
102
Crypted: 213 = 0xD5
i (6, 298) #1: i
105
Crypted: 154 = 0x9A
b (6, 299) #1: b
98
Crypted: 109 = 0x6D
e (6, 300) #1: e
101
Crypted: 75 = 0x4B
r (6, 301) #1: r
114
Crypted: 69 = 0x45
- (6, 302) #1: -
45
Crypted: 68 = 0x44
o (6, 303) #1: o
111
Crypted: 184 = 0xB8
p (6, 304) #1: p
112
Crypted: 240 = 0xF0
t (6, 305) #1: t
116
Crypted: 67 = 0x43
i (6, 306) #1: i
105
Crypted: 64 = 0x40
c (6, 307) #1: c
99
Crypted: 56 = 0x38
  (6, 308) #1:
32
Crypted: 59 = 0x3B
c (6, 309) #1: c
99
Crypted: 45 = 0x2D
a (6, 310) #1: a
97
Crypted: 136 = 0x88
b (6, 311) #1: b
98
Crypted: 67 = 0x43
l (6, 312) #1: l
108
Crypted: 219 = 0xDB
e (6, 313) #1: e
101
Crypted: 212 = 0xD4
s (6, 314) #1: s
115
Crypted: 141 = 0x8D
  (6, 315) #1:
32
Crypted: 39 = 0x27

Same than message(s): 2, 5
a (6, 316) #1: a
97
Crypted: 111 = 0x6F
n (6, 317) #1: n
110
Crypted: 248 = 0xF8
d (6, 318) #1: d
100
Crypted: 121 = 0x79
  (6, 319) #1:
32
Crypted: 189 = 0xBD
s (6, 320) #1: s
115
Crypted: 180 = 0xB4
e (6, 321) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43
m (6, 322) #1: m
109
Crypted: 197 = 0xC5
a (6, 323) #1: a
97
Crypted: 210 = 0xD2
n (6, 324) #1: n
110
Crypted: 145 = 0x91
t (6, 325) #1: t
116
Crypted: 206 = 0xCE

Same than message(s): 0, 4
i (6, 326) #1: i
105
Crypted: 152 = 0x98

Same than message(s): 1, 4
c (6, 327) #1: c
99
Crypted: 53 = 0x35
  (6, 328) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 7
c (6, 329) #1: c
99
Crypted: 48 = 0x30
o (6, 330) #1: o
111
Crypted: 90 = 0x5A
n (6, 331) #1: n
110
Crypted: 211 = 0xD3
f (6, 332) #1: f
102
Crypted: 39 = 0x27
i (6, 333) #1: i
105
Crypted: 143 = 0x8F
g (6, 334) #1: g
103
Crypted: 183 = 0xB7
u (6, 335) #1: u
117
Crypted: 16 = 0x10
r (6, 336) #1: r
114
Crypted: 167 = 0xA7
a (6, 337) #1: a
97
Crypted: 16 = 0x10
t (6, 338) #1: t
116
Crypted: 74 = 0x4A
i (6, 339) #1: i
105
Crypted: 149 = 0x95
o (6, 340) #1: o
111
Crypted: 3 = 0x3

Same than message(s): 2, 3
n (6, 341) #1: n
110
Crypted: 199 = 0xC7
s (6, 342) #1: s
115
Crypted: 199 = 0xC7
  (6, 343) #1:
32
Crypted: 241 = 0xF1
h (6, 344) #1: h
104
Crypted: 116 = 0x74
a (6, 345) #1: a
97
Crypted: 212 = 0xD4
v (6, 346) #1: v
118
Crypted: 115 = 0x73
e (6, 347) #1: e
101
Crypted: 159 = 0x9F
  (6, 348) #1:
32
Crypted: 28 = 0x1C

Same than message(s): 0, 3
p (6, 349) #1: p
112
Crypted: 48 = 0x30
a (6, 350) #1: a
97
Crypted: 233 = 0xE9
v (6, 351) #1: v
118
Crypted: 241 = 0xF1
e (6, 352) #1: e
101
Crypted: 50 = 0x32
d (6, 353) #1: d
100
Crypted: 50 = 0x32
  (6, 354) #1:
32
Crypted: 118 = 0x76
t (6, 355) #1: t
116
Crypted: 105 = 0x69

Same than message(s): 9, 4
h (6, 356) #1: h
104
Crypted: 222 = 0xDE
e (6, 357) #1: e
101
Crypted: 247 = 0xF7
  (6, 358) #1:
32
Crypted: 98 = 0x62
w (6, 359) #1: w
119
Crypted: 150 = 0x96
a (6, 360) #1: a
97
Crypted: 152 = 0x98
y (6, 361) #1: y
121
Crypted: 251 = 0xFB
  (6, 362) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
f (6, 363) #1: f
102
Crypted: 64 = 0x40
o (6, 364) #1: o
111
Crypted: 228 = 0xE4
r (6, 365) #1: r
114
Crypted: 150 = 0x96
  (6, 366) #1:
32
Crypted: 118 = 0x76

Same than message(s): 2, 4
t (6, 367) #1: t
116
Crypted: 237 = 0xED
h (6, 368) #1: h
104
Crypted: 17 = 0x11
e (6, 369) #1: e
101
Crypted: 139 = 0x8B
  (6, 370) #1:
32
Crypted: 40 = 0x28
s (6, 371) #1: s
115
Crypted: 217 = 0xD9
i (6, 372) #1: i
105
Crypted: 132 = 0x84
m (6, 373) #1: m
109
Crypted: 240 = 0xF0
u (6, 374) #1: u
117
Crypted: 154 = 0x9A
l (6, 375) #1: l
108
Crypted: 41 = 0x29
a (6, 376) #1: a
97
Crypted: 193 = 0xC1
t (6, 377) #1: t
116
Crypted: 248 = 0xF8
i (6, 378) #1: i
105
Crypted: 131 = 0x83
o (6, 379) #1: o
111
Crypted: 175 = 0xAF
n (6, 380) #1: n
110
Crypted: 172 = 0xAC
  (6, 381) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42

Same than message(s): 0, 4
o (6, 382) #1: o
111
Crypted: 179 = 0xB3
f (6, 383) #1: f
102
Crypted: 163 = 0xA3
  (6, 384) #1:
32
Crypted: 243 = 0xF3
a (6, 385) #1: a
97
Crypted: 197 = 0xC5
g (6, 386) #1: g
103
Crypted: 177 = 0xB1
e (6, 387) #1: e
101
Crypted: 109 = 0x6D

Same than message(s): 0, 1
n (6, 388) #1: n
110
Crypted: 199 = 0xC7
t (6, 389) #1: t
116
Crypted: 50 = 0x32
s (6, 390) #1: s
115
Crypted: 85 = 0x55
  (6, 391) #1:
32
Crypted: 228 = 0xE4
t (6, 392) #1: t
116
Crypted: 192 = 0xC0
h (6, 393) #1: h
104
Crypted: 207 = 0xCF
a (6, 394) #1: a
97
Crypted: 108 = 0x6C
t (6, 395) #1: t
116
Crypted: 170 = 0xAA
  (6, 396) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 2, 4
p (6, 397) #1: p
112
Crypted: 227 = 0xE3
a (6, 398) #1: a
97
Crypted: 212 = 0xD4
v (6, 399) #1: v
118
Crypted: 74 = 0x4A
e (6, 400) #1: e
101
Crypted: 18 = 0x12
d (6, 401) #1: d
100
Crypted: 210 = 0xD2
  (6, 402) #1:
32
Crypted: 44 = 0x2C
t (6, 403) #1: t
116
Crypted: 91 = 0x5B
h (6, 404) #1: h
104
Crypted: 217 = 0xD9
e (6, 405) #1: e
101
Crypted: 189 = 0xBD
  (6, 406) #1:
32
Crypted: 173 = 0xAD
w (6, 407) #1: w
119
Crypted: 177 = 0xB1
a (6, 408) #1: a
97
Crypted: 31 = 0x1F
y (6, 409) #1: y
121
Crypted: 197 = 0xC5
  (6, 410) #1:
32
Crypted: 183 = 0xB7
f (6, 411) #1: f
102
Crypted: 94 = 0x5E
o (6, 412) #1: o
111
Crypted: 153 = 0x99
r (6, 413) #1: r
114
Crypted: 126 = 0x7E
  (6, 414) #1:
32
Crypted: 14 = 0xE
t (6, 415) #1: t
116
Crypted: 215 = 0xD7
h (6, 416) #1: h
104
Crypted: 238 = 0xEE
e (6, 417) #1: e
101
Crypted: 71 = 0x47
  (6, 418) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
d (6, 419) #1: d
100
Crypted: 89 = 0x59
e (6, 420) #1: e
101
Crypted: 125 = 0x7D
v (6, 421) #1: v
118
Crypted: 128 = 0x80
e (6, 422) #1: e
101
Crypted: 198 = 0xC6
l (6, 423) #1: l
108
Crypted: 144 = 0x90
o (6, 424) #1: o
111
Crypted: 177 = 0xB1
p (6, 425) #1: p
112
Crypted: 35 = 0x23
m (6, 426) #1: m
109
Crypted: 88 = 0x58
e (6, 427) #1: e
101
Crypted: 105 = 0x69
n (6, 428) #1: n
110
Crypted: 88 = 0x58
t (6, 429) #1: t
116
Crypted: 172 = 0xAC
  (6, 430) #1:
32
Crypted: 219 = 0xDB
o (6, 431) #1: o
111
Crypted: 20 = 0x14
f (6, 432) #1: f
102
Crypted: 38 = 0x26
  (6, 433) #1:
32
Crypted: 242 = 0xF2
a (6, 434) #1: a
97
Crypted: 158 = 0x9E
r (6, 435) #1: r
114
Crypted: 117 = 0x75
c (6, 436) #1: c
99
Crypted: 56 = 0x38
h (6, 437) #1: h
104
Crypted: 95 = 0x5F
i (6, 438) #1: i
105
Crypted: 177 = 0xB1
t (6, 439) #1: t
116
Crypted: 155 = 0x9B
e (6, 440) #1: e
101
Crypted: 45 = 0x2D
c (6, 441) #1: c
99
Crypted: 77 = 0x4D
t (6, 442) #1: t
116
Crypted: 155 = 0x9B
u (6, 443) #1: u
117
Crypted: 72 = 0x48
r (6, 444) #1: r
114
Crypted: 122 = 0x7A
e (6, 445) #1: e
101
Crypted: 242 = 0xF2
. (6, 446) #1: .
46
Crypted: 77 = 0x4D
  (6, 447) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
(6, 448) #1:
10
Crypted: 27 = 0x1B
7../assignment/team03/message3_h.txt.enc 686Found 686/686 Ð (7, 0) #1: Ð
208
Crypted: 113 = 0x71
  (7, 1) #1:
146
Crypted: 9 = 0x9
  (7, 2) #1:
32
Crypted: 177 = 0xB1
Ñ (7, 3) #1: Ñ
209
Crypted: 188 = 0xBC
  (7, 4) #1:
129
Crypted: 77 = 0x4D
Ð (7, 5) #1: Ð
208
Crypted: 19 = 0x13
µ (7, 6) #1: µ
181
Crypted: 43 = 0x2B
Ð (7, 7) #1: Ð
208
Crypted: 188 = 0xBC
½ (7, 8) #1: ½
189
Crypted: 58 = 0x3A
Ð (7, 9) #1: Ð
208
Crypted: 130 = 0x82
¸ (7, 10) #1: ¸
184
Crypted: 87 = 0x57
  (7, 11) #1:
32
Crypted: 13 = 0xD
Ð (7, 12) #1: Ð
208
Crypted: 223 = 0xDF
² (7, 13) #1: ²
178
Crypted: 133 = 0x85
Ñ (7, 14) #1: Ñ
209
Crypted: 160 = 0xA0
  (7, 15) #1:
139
Crypted: 190 = 0xBE
Ñ (7, 16) #1: Ñ
209
Crypted: 97 = 0x61
  (7, 17) #1:
136
Crypted: 109 = 0x6D
Ð (7, 18) #1: Ð
208
Crypted: 74 = 0x4A
µ (7, 19) #1: µ
181
Crypted: 151 = 0x97
Ð (7, 20) #1: Ð
208
Crypted: 248 = 0xF8
» (7, 21) #1: »
187
Crypted: 21 = 0x15
  (7, 22) #1:
32
Crypted: 210 = 0xD2

Same than message(s): 9, 3
Ñ (7, 23) #1: Ñ
209
Crypted: 255 = 0xFF
  (7, 24) #1:
134
Crypted: 185 = 0xB9
Ð (7, 25) #1: Ð
208
Crypted: 107 = 0x6B
° (7, 26) #1: °
176
Crypted: 113 = 0x71
Ñ (7, 27) #1: Ñ
209
Crypted: 192 = 0xC0
  (7, 28) #1:
128
Crypted: 232 = 0xE8
Ñ (7, 29) #1: Ñ
209
Crypted: 45 = 0x2D
  (7, 30) #1:
140
Crypted: 133 = 0x85
- (7, 31) #1: -
45
Crypted: 235 = 0xEB
Ð (7, 32) #1: Ð
208
Crypted: 131 = 0x83
¾ (7, 33) #1: ¾
190
Crypted: 77 = 0x4D
Ñ (7, 34) #1: Ñ
209
Crypted: 175 = 0xAF
  (7, 35) #1:
130
Crypted: 157 = 0x9D
Ð (7, 36) #1: Ð
208
Crypted: 188 = 0xBC
µ (7, 37) #1: µ
181
Crypted: 238 = 0xEE
Ñ (7, 38) #1: Ñ
209
Crypted: 74 = 0x4A
  (7, 39) #1:
134
Crypted: 177 = 0xB1
. (7, 40) #1: .
46
Crypted: 250 = 0xFA
(7, 41) #1:
10
Crypted: 23 = 0x17
Ð (7, 42) #1: Ð
208
Crypted: 196 = 0xC4
  (7, 43) #1:
146
Crypted: 18 = 0x12
Ñ (7, 44) #1: Ñ
209
Crypted: 138 = 0x8A
  (7, 45) #1:
129
Crypted: 156 = 0x9C
Ð (7, 46) #1: Ð
208
Crypted: 0 = 0x0
µ (7, 47) #1: µ
181
Crypted: 132 = 0x84
  (7, 48) #1:
32
Crypted: 238 = 0xEE
Ð (7, 49) #1: Ð
208
Crypted: 94 = 0x5E
¿ (7, 50) #1: ¿
191
Crypted: 149 = 0x95
Ñ (7, 51) #1: Ñ
209
Crypted: 159 = 0x9F
  (7, 52) #1:
131
Crypted: 135 = 0x87
Ñ (7, 53) #1: Ñ
209
Crypted: 169 = 0xA9
  (7, 54) #1:
129
Crypted: 203 = 0xCB
Ñ (7, 55) #1: Ñ
209
Crypted: 74 = 0x4A
  (7, 56) #1:
130
Crypted: 101 = 0x65
Ð (7, 57) #1: Ð
208
Crypted: 246 = 0xF6
¸ (7, 58) #1: ¸
184
Crypted: 229 = 0xE5
Ð (7, 59) #1: Ð
208
Crypted: 87 = 0x57
» (7, 60) #1: »
187
Crypted: 64 = 0x40
Ð (7, 61) #1: Ð
208
Crypted: 6 = 0x6
¸ (7, 62) #1: ¸
184
Crypted: 142 = 0x8E
Ñ (7, 63) #1: Ñ
209
Crypted: 172 = 0xAC
  (7, 64) #1:
129
Crypted: 146 = 0x92
Ñ (7, 65) #1: Ñ
209
Crypted: 97 = 0x61
  (7, 66) #1:
140
Crypted: 36 = 0x24
  (7, 67) #1:
32
Crypted: 177 = 0xB1
Ð (7, 68) #1: Ð
208
Crypted: 230 = 0xE6
² (7, 69) #1: ²
178
Crypted: 109 = 0x6D
Ð (7, 70) #1: Ð
208
Crypted: 124 = 0x7C
¾ (7, 71) #1: ¾
190
Crypted: 39 = 0x27
  (7, 72) #1:
32
Crypted: 100 = 0x64
Ð (7, 73) #1: Ð
208
Crypted: 100 = 0x64
´ (7, 74) #1: ´
180
Crypted: 56 = 0x38
Ð (7, 75) #1: Ð
208
Crypted: 162 = 0xA2
² (7, 76) #1: ²
178
Crypted: 92 = 0x5C
Ð (7, 77) #1: Ð
208
Crypted: 108 = 0x6C
¾ (7, 78) #1: ¾
190
Crypted: 103 = 0x67
Ñ (7, 79) #1: Ñ
209
Crypted: 168 = 0xA8
  (7, 80) #1:
128
Crypted: 42 = 0x2A
Ð (7, 81) #1: Ð
208
Crypted: 125 = 0x7D
µ (7, 82) #1: µ
181
Crypted: 10 = 0xA
Ñ (7, 83) #1: Ñ
209
Crypted: 253 = 0xFD
  (7, 84) #1:
134
Crypted: 161 = 0xA1
. (7, 85) #1: .
46
Crypted: 141 = 0x8D
(7, 86) #1:
10
Crypted: 53 = 0x35
Ð (7, 87) #1: Ð
208
Crypted: 229 = 0xE5
¦ (7, 88) #1: ¦
166
Crypted: 66 = 0x42
Ð (7, 89) #1: Ð
208
Crypted: 16 = 0x10
° (7, 90) #1: °
176
Crypted: 130 = 0x82
Ñ (7, 91) #1: Ñ
209
Crypted: 95 = 0x5F
  (7, 92) #1:
128
Crypted: 76 = 0x4C
Ñ (7, 93) #1: Ñ
209
Crypted: 129 = 0x81
  (7, 94) #1:
140
Crypted: 235 = 0xEB
  (7, 95) #1:
32
Crypted: 200 = 0xC8
Ð (7, 96) #1: Ð
208
Crypted: 162 = 0xA2
½ (7, 97) #1: ½
189
Crypted: 250 = 0xFA
Ð (7, 98) #1: Ð
208
Crypted: 21 = 0x15
µ (7, 99) #1: µ
181
Crypted: 124 = 0x7C
Ð (7, 100) #1: Ð
208
Crypted: 171 = 0xAB
´ (7, 101) #1: ´
180
Crypted: 32 = 0x20
Ð (7, 102) #1: Ð
208
Crypted: 73 = 0x49
¾ (7, 103) #1: ¾
190
Crypted: 87 = 0x57
Ð (7, 104) #1: Ð
208
Crypted: 219 = 0xDB
» (7, 105) #1: »
187
Crypted: 104 = 0x68
Ð (7, 106) #1: Ð
208
Crypted: 242 = 0xF2
³ (7, 107) #1: ³
179
Crypted: 197 = 0xC5
Ð (7, 108) #1: Ð
208
Crypted: 47 = 0x2F
¾ (7, 109) #1: ¾
190
Crypted: 237 = 0xED
  (7, 110) #1:
32
Crypted: 242 = 0xF2
Ñ (7, 111) #1: Ñ
209
Crypted: 133 = 0x85
  (7, 112) #1:
129
Crypted: 233 = 0xE9
Ð (7, 113) #1: Ð
208
Crypted: 238 = 0xEE
¾ (7, 114) #1: ¾
190
Crypted: 251 = 0xFB
Ð (7, 115) #1: Ð
208
Crypted: 250 = 0xFA
± (7, 116) #1: ±
177
Crypted: 131 = 0x83
Ð (7, 117) #1: Ð
208
Crypted: 223 = 0xDF
¸ (7, 118) #1: ¸
184
Crypted: 243 = 0xF3
Ñ (7, 119) #1: Ñ
209
Crypted: 175 = 0xAF
  (7, 120) #1:
128
Crypted: 198 = 0xC6
Ð (7, 121) #1: Ð
208
Crypted: 46 = 0x2E
° (7, 122) #1: °
176
Crypted: 219 = 0xDB
Ð (7, 123) #1: Ð
208
Crypted: 20 = 0x14
» (7, 124) #1: »
187
Crypted: 144 = 0x90
Ñ (7, 125) #1: Ñ
209
Crypted: 40 = 0x28
  (7, 126) #1:
129
Crypted: 102 = 0x66
Ñ (7, 127) #1: Ñ
209
Crypted: 116 = 0x74
  (7, 128) #1:
143
Crypted: 183 = 0xB7
: (7, 129) #1: :
58
Crypted: 57 = 0x39
(7, 130) #1:
10
Crypted: 30 = 0x1E
Ð (7, 131) #1: Ð
208
Crypted: 95 = 0x5F
  (7, 132) #1:
146
Crypted: 131 = 0x83
  (7, 133) #1:
32
Crypted: 53 = 0x35
Ñ (7, 134) #1: Ñ
209
Crypted: 196 = 0xC4
  (7, 135) #1:
130
Crypted: 251 = 0xFB
Ð (7, 136) #1: Ð
208
Crypted: 228 = 0xE4
¾ (7, 137) #1: ¾
190
Crypted: 55 = 0x37
Ñ (7, 138) #1: Ñ
209
Crypted: 63 = 0x3F
  (7, 139) #1:
130
Crypted: 163 = 0xA3
  (7, 140) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39

Same than message(s): 9, 6
Ð (7, 141) #1: Ð
208
Crypted: 124 = 0x7C
(7, 142) #1: ¶
182
Crypted: 157 = 0x9D
Ð (7, 143) #1: Ð
208
Crypted: 16 = 0x10
µ (7, 144) #1: µ
181
Crypted: 48 = 0x30
  (7, 145) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
Ð (7, 146) #1: Ð
208
Crypted: 199 = 0xC7
² (7, 147) #1: ²
178
Crypted: 250 = 0xFA
Ð (7, 148) #1: Ð
208
Crypted: 166 = 0xA6
µ (7, 149) #1: µ
181
Crypted: 150 = 0x96
Ñ (7, 150) #1: Ñ
209
Crypted: 5 = 0x5
  (7, 151) #1:
135
Crypted: 194 = 0xC2
Ð (7, 152) #1: Ð
208
Crypted: 77 = 0x4D
µ (7, 153) #1: µ
181
Crypted: 235 = 0xEB
Ñ (7, 154) #1: Ñ
209
Crypted: 118 = 0x76
  (7, 155) #1:
128
Crypted: 105 = 0x69
  (7, 156) #1:
32
Crypted: 154 = 0x9A
Ð (7, 157) #1: Ð
208
Crypted: 48 = 0x30
¾ (7, 158) #1: ¾
190
Crypted: 139 = 0x8B
Ð (7, 159) #1: Ð
208
Crypted: 40 = 0x28
± (7, 160) #1: ±
177
Crypted: 93 = 0x5D
Ð (7, 161) #1: Ð
208
Crypted: 202 = 0xCA
² (7, 162) #1: ²
178
Crypted: 208 = 0xD0
Ð (7, 163) #1: Ð
208
Crypted: 202 = 0xCA
µ (7, 164) #1: µ
181
Crypted: 170 = 0xAA
Ð (7, 165) #1: Ð
208
Crypted: 48 = 0x30
½ (7, 166) #1: ½
189
Crypted: 185 = 0xB9
Ñ (7, 167) #1: Ñ
209
Crypted: 232 = 0xE8
  (7, 168) #1:
135
Crypted: 146 = 0x92
Ð (7, 169) #1: Ð
208
Crypted: 246 = 0xF6
° (7, 170) #1: °
176
Crypted: 176 = 0xB0
Ð (7, 171) #1: Ð
208
Crypted: 17 = 0x11
» (7, 172) #1: »
187
Crypted: 33 = 0x21
Ñ (7, 173) #1: Ñ
209
Crypted: 121 = 0x79
  (7, 174) #1:
129
Crypted: 187 = 0xBB
Ñ (7, 175) #1: Ñ
209
Crypted: 5 = 0x5
  (7, 176) #1:
143
Crypted: 168 = 0xA8
. (7, 177) #1: .
46
Crypted: 170 = 0xAA
(7, 178) #1:
10
Crypted: 50 = 0x32
Ð (7, 179) #1: Ð
208
Crypted: 96 = 0x60
¦ (7, 180) #1: ¦
166
Crypted: 140 = 0x8C
Ð (7, 181) #1: Ð
208
Crypted: 23 = 0x17
° (7, 182) #1: °
176
Crypted: 185 = 0xB9
Ñ (7, 183) #1: Ñ
209
Crypted: 48 = 0x30
  (7, 184) #1:
128
Crypted: 42 = 0x2A
Ñ (7, 185) #1: Ñ
209
Crypted: 180 = 0xB4
  (7, 186) #1:
140
Crypted: 250 = 0xFA
  (7, 187) #1:
32
Crypted: 53 = 0x35
Ð (7, 188) #1: Ð
208
Crypted: 142 = 0x8E
¡ (7, 189) #1: ¡
161
Crypted: 241 = 0xF1
Ð (7, 190) #1: Ð
208
Crypted: 110 = 0x6E
° (7, 191) #1: °
176
Crypted: 199 = 0xC7
Ð (7, 192) #1: Ð
208
Crypted: 181 = 0xB5
» (7, 193) #1: »
187
Crypted: 100 = 0x64
Ñ (7, 194) #1: Ñ
209
Crypted: 37 = 0x25
  (7, 195) #1:
130
Crypted: 255 = 0xFF
Ð (7, 196) #1: Ð
208
Crypted: 165 = 0xA5
° (7, 197) #1: °
176
Crypted: 36 = 0x24
Ð (7, 198) #1: Ð
208
Crypted: 248 = 0xF8
½ (7, 199) #1: ½
189
Crypted: 79 = 0x4F
  (7, 200) #1:
32
Crypted: 252 = 0xFC
Ð (7, 201) #1: Ð
208
Crypted: 106 = 0x6A
· (7, 202) #1: ·
183
Crypted: 166 = 0xA6
Ð (7, 203) #1: Ð
208
Crypted: 91 = 0x5B
° (7, 204) #1: °
176
Crypted: 239 = 0xEF
  (7, 205) #1:
32
Crypted: 208 = 0xD0

Same than message(s): 0, 8
Ð (7, 206) #1: Ð
208
Crypted: 184 = 0xB8
¿ (7, 207) #1: ¿
191
Crypted: 184 = 0xB8
Ð (7, 208) #1: Ð
208
Crypted: 67 = 0x43
¸ (7, 209) #1: ¸
184
Crypted: 58 = 0x3A
Ñ (7, 210) #1: Ñ
209
Crypted: 67 = 0x43
  (7, 211) #1:
128
Crypted: 218 = 0xDA
  (7, 212) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 2, 5
Ñ (7, 213) #1: Ñ
209
Crypted: 152 = 0x98
  (7, 214) #1:
135
Crypted: 108 = 0x6C
Ð (7, 215) #1: Ð
208
Crypted: 6 = 0x6
µ (7, 216) #1: µ
181
Crypted: 169 = 0xA9
Ñ (7, 217) #1: Ñ
209
Crypted: 201 = 0xC9
  (7, 218) #1:
129
Crypted: 18 = 0x12
Ñ (7, 219) #1: Ñ
209
Crypted: 179 = 0xB3
  (7, 220) #1:
130
Crypted: 164 = 0xA4
Ð (7, 221) #1: Ð
208
Crypted: 5 = 0x5
½ (7, 222) #1: ½
189
Crypted: 24 = 0x18
Ð (7, 223) #1: Ð
208
Crypted: 66 = 0x42
¾ (7, 224) #1: ¾
190
Crypted: 118 = 0x76
Ð (7, 225) #1: Ð
208
Crypted: 103 = 0x67
¹ (7, 226) #1: ¹
185
Crypted: 47 = 0x2F
(7, 227) #1:
10
Crypted: 77 = 0x4D
Ð (7, 228) #1: Ð
208
Crypted: 53 = 0x35
¡ (7, 229) #1: ¡
161
Crypted: 65 = 0x41
Ð (7, 230) #1: Ð
208
Crypted: 49 = 0x31
µ (7, 231) #1: µ
181
Crypted: 246 = 0xF6
Ð (7, 232) #1: Ð
208
Crypted: 146 = 0x92
» (7, 233) #1: »
187
Crypted: 148 = 0x94
  (7, 234) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33

Same than message(s): 5, 6
Ñ (7, 235) #1: Ñ
209
Crypted: 132 = 0x84
  (7, 236) #1:
129
Crypted: 90 = 0x5A
  (7, 237) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 9, 6
Ñ (7, 238) #1: Ñ
209
Crypted: 102 = 0x66
  (7, 239) #1:
134
Crypted: 247 = 0xF7
Ð (7, 240) #1: Ð
208
Crypted: 213 = 0xD5
° (7, 241) #1: °
176
Crypted: 169 = 0xA9
Ñ (7, 242) #1: Ñ
209
Crypted: 152 = 0x98
  (7, 243) #1:
128
Crypted: 16 = 0x10
Ð (7, 244) #1: Ð
208
Crypted: 252 = 0xFC
¸ (7, 245) #1: ¸
184
Crypted: 141 = 0x8D
Ñ (7, 246) #1: Ñ
209
Crypted: 91 = 0x5B
  (7, 247) #1:
134
Crypted: 151 = 0x97
Ð (7, 248) #1: Ð
208
Crypted: 105 = 0x69
µ (7, 249) #1: µ
181
Crypted: 130 = 0x82
Ð (7, 250) #1: Ð
208
Crypted: 253 = 0xFD
¹ (7, 251) #1: ¹
185
Crypted: 218 = 0xDA
  (7, 252) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29

Same than message(s): 1, 2
Ð (7, 253) #1: Ð
208
Crypted: 218 = 0xDA
¼ (7, 254) #1: ¼
188
Crypted: 137 = 0x89
Ð (7, 255) #1: Ð
208
Crypted: 194 = 0xC2
¾ (7, 256) #1: ¾
190
Crypted: 89 = 0x59
Ð (7, 257) #1: Ð
208
Crypted: 115 = 0x73
» (7, 258) #1: »
187
Crypted: 246 = 0xF6
Ð (7, 259) #1: Ð
208
Crypted: 191 = 0xBF
¾ (7, 260) #1: ¾
190
Crypted: 145 = 0x91
Ð (7, 261) #1: Ð
208
Crypted: 172 = 0xAC
´ (7, 262) #1: ´
180
Crypted: 35 = 0x23
Ð (7, 263) #1: Ð
208
Crypted: 0 = 0x0
¾ (7, 264) #1: ¾
190
Crypted: 65 = 0x41
Ð (7, 265) #1: Ð
208
Crypted: 84 = 0x54
¹ (7, 266) #1: ¹
185
Crypted: 230 = 0xE6
; (7, 267) #1: ;
59
Crypted: 206 = 0xCE
(7, 268) #1:
10
Crypted: 115 = 0x73
Ð (7, 269) #1: Ð
208
Crypted: 90 = 0x5A
  (7, 270) #1:
144
Crypted: 215 = 0xD7
  (7, 271) #1:
32
Crypted: 35 = 0x23
Ð (7, 272) #1: Ð
208
Crypted: 187 = 0xBB
¿ (7, 273) #1: ¿
191
Crypted: 71 = 0x47
Ð (7, 274) #1: Ð
208
Crypted: 168 = 0xA8
¾ (7, 275) #1: ¾
190
Crypted: 63 = 0x3F
Ñ (7, 276) #1: Ñ
209
Crypted: 144 = 0x90
  (7, 277) #1:
130
Crypted: 215 = 0xD7
Ð (7, 278) #1: Ð
208
Crypted: 196 = 0xC4
¾ (7, 279) #1: ¾
190
Crypted: 106 = 0x6A
Ð (7, 280) #1: Ð
208
Crypted: 189 = 0xBD
¼ (7, 281) #1: ¼
188
Crypted: 43 = 0x2B
  (7, 282) #1:
32
Crypted: 177 = 0xB1
Ñ (7, 283) #1: Ñ
209
Crypted: 2 = 0x2
  (7, 284) #1:
135
Crypted: 120 = 0x78
Ð (7, 285) #1: Ð
208
Crypted: 23 = 0x17
µ (7, 286) #1: µ
181
Crypted: 12 = 0xC
Ñ (7, 287) #1: Ñ
209
Crypted: 175 = 0xAF
  (7, 288) #1:
129
Crypted: 1 = 0x1
Ñ (7, 289) #1: Ñ
209
Crypted: 101 = 0x65
  (7, 290) #1:
130
Crypted: 144 = 0x90
Ð (7, 291) #1: Ð
208
Crypted: 215 = 0xD7
½ (7, 292) #1: ½
189
Crypted: 164 = 0xA4
Ñ (7, 293) #1: Ñ
209
Crypted: 6 = 0x6
  (7, 294) #1:
139
Crypted: 77 = 0x4D
Ð (7, 295) #1: Ð
208
Crypted: 240 = 0xF0
µ (7, 296) #1: µ
181
Crypted: 56 = 0x38
  (7, 297) #1:
32
Crypted: 147 = 0x93

Same than message(s): 8, 9
Ð (7, 298) #1: Ð
208
Crypted: 35 = 0x23
³ (7, 299) #1: ³
179
Crypted: 188 = 0xBC
Ð (7, 300) #1: Ð
208
Crypted: 254 = 0xFE
¾ (7, 301) #1: ¾
190
Crypted: 137 = 0x89
Ñ (7, 302) #1: Ñ
209
Crypted: 184 = 0xB8
  (7, 303) #1:
129
Crypted: 86 = 0x56
Ñ (7, 304) #1: Ñ
209
Crypted: 81 = 0x51
  (7, 305) #1:
130
Crypted: 181 = 0xB5
Ð (7, 306) #1: Ð
208
Crypted: 249 = 0xF9
¸ (7, 307) #1: ¸
184
Crypted: 227 = 0xE3
(7, 308) #1:
10
Crypted: 17 = 0x11
Ð (7, 309) #1: Ð
208
Crypted: 158 = 0x9E
  (7, 310) #1:
157
Crypted: 116 = 0x74
Ð (7, 311) #1: Ð
208
Crypted: 241 = 0xF1
° (7, 312) #1: °
176
Crypted: 7 = 0x7
  (7, 313) #1:
32
Crypted: 145 = 0x91
Ð (7, 314) #1: Ð
208
Crypted: 46 = 0x2E
º (7, 315) #1: º
186
Crypted: 189 = 0xBD
Ñ (7, 316) #1: Ñ
209
Crypted: 223 = 0xDF
  (7, 317) #1:
128
Crypted: 22 = 0x16
Ð (7, 318) #1: Ð
208
Crypted: 205 = 0xCD
¾ (7, 319) #1: ¾
190
Crypted: 35 = 0x23
Ð (7, 320) #1: Ð
208
Crypted: 23 = 0x17
² (7, 321) #1: ²
178
Crypted: 148 = 0x94
Ð (7, 322) #1: Ð
208
Crypted: 120 = 0x78
° (7, 323) #1: °
176
Crypted: 3 = 0x3
Ñ (7, 324) #1: Ñ
209
Crypted: 46 = 0x2E
  (7, 325) #1:
130
Crypted: 56 = 0x38
Ñ (7, 326) #1: Ñ
209
Crypted: 32 = 0x20
  (7, 327) #1:
140
Crypted: 218 = 0xDA
  (7, 328) #1:
32
Crypted: 77 = 0x4D

Same than message(s): 1, 6
Ñ (7, 329) #1: Ñ
209
Crypted: 130 = 0x82
  (7, 330) #1:
129
Crypted: 180 = 0xB4
Ð (7, 331) #1: Ð
208
Crypted: 109 = 0x6D
» (7, 332) #1: »
187
Crypted: 250 = 0xFA
Ð (7, 333) #1: Ð
208
Crypted: 54 = 0x36
¾ (7, 334) #1: ¾
190
Crypted: 110 = 0x6E
Ð (7, 335) #1: Ð
208
Crypted: 181 = 0xB5
½ (7, 336) #1: ½
189
Crypted: 104 = 0x68
Ð (7, 337) #1: Ð
208
Crypted: 161 = 0xA1
¾ (7, 338) #1: ¾
190
Crypted: 128 = 0x80
Ð (7, 339) #1: Ð
208
Crypted: 44 = 0x2C
² (7, 340) #1: ²
178
Crypted: 222 = 0xDE
Ð (7, 341) #1: Ð
208
Crypted: 121 = 0x79
¾ (7, 342) #1: ¾
190
Crypted: 10 = 0xA
Ð (7, 343) #1: Ð
208
Crypted: 1 = 0x1
¹ (7, 344) #1: ¹
185
Crypted: 165 = 0xA5
  (7, 345) #1:
32
Crypted: 149 = 0x95
Ð (7, 346) #1: Ð
208
Crypted: 213 = 0xD5
º (7, 347) #1: º
186
Crypted: 64 = 0x40
Ð (7, 348) #1: Ð
208
Crypted: 236 = 0xEC
¾ (7, 349) #1: ¾
190
Crypted: 254 = 0xFE
Ñ (7, 350) #1: Ñ
209
Crypted: 89 = 0x59
  (7, 351) #1:
129
Crypted: 6 = 0x6
Ñ (7, 352) #1: Ñ
209
Crypted: 134 = 0x86
  (7, 353) #1:
130
Crypted: 212 = 0xD4
Ð (7, 354) #1: Ð
208
Crypted: 134 = 0x86
¸ (7, 355) #1: ¸
184
Crypted: 165 = 0xA5
(7, 356) #1:
10
Crypted: 188 = 0xBC
Ð (7, 357) #1: Ð
208
Crypted: 66 = 0x42
  (7, 358) #1:
159
Crypted: 221 = 0xDD
Ð (7, 359) #1: Ð
208
Crypted: 49 = 0x31
¾ (7, 360) #1: ¾
190
Crypted: 71 = 0x47
Ð (7, 361) #1: Ð
208
Crypted: 82 = 0x52
» (7, 362) #1: »
187
Crypted: 195 = 0xC3
Ð (7, 363) #1: Ð
208
Crypted: 246 = 0xF6
¾ (7, 364) #1: ¾
190
Crypted: 53 = 0x35
Ð (7, 365) #1: Ð
208
Crypted: 52 = 0x34
(7, 366) #1: ¶
182
Crypted: 224 = 0xE0
Ð (7, 367) #1: Ð
208
Crypted: 73 = 0x49
¸ (7, 368) #1: ¸
184
Crypted: 193 = 0xC1
Ð (7, 369) #1: Ð
208
Crypted: 62 = 0x3E
» (7, 370) #1: »
187
Crypted: 179 = 0xB3
Ð (7, 371) #1: Ð
208
Crypted: 122 = 0x7A
¸ (7, 372) #1: ¸
184
Crypted: 85 = 0x55
  (7, 373) #1:
32
Crypted: 189 = 0xBD

Same than message(s): 2, 4
Ð (7, 374) #1: Ð
208
Crypted: 63 = 0x3F
¼ (7, 375) #1: ¼
188
Crypted: 249 = 0xF9
Ð (7, 376) #1: Ð
208
Crypted: 112 = 0x70
¾ (7, 377) #1: ¾
190
Crypted: 50 = 0x32
Ð (7, 378) #1: Ð
208
Crypted: 58 = 0x3A
» (7, 379) #1: »
187
Crypted: 123 = 0x7B
Ð (7, 380) #1: Ð
208
Crypted: 18 = 0x12
¾ (7, 381) #1: ¾
190
Crypted: 220 = 0xDC
Ð (7, 382) #1: Ð
208
Crypted: 12 = 0xC
´ (7, 383) #1: ´
180
Crypted: 113 = 0x71
Ñ (7, 384) #1: Ñ
209
Crypted: 2 = 0x2
  (7, 385) #1:
139
Crypted: 47 = 0x2F
Ñ (7, 386) #1: Ñ
209
Crypted: 7 = 0x7
  (7, 387) #1:
133
Crypted: 141 = 0x8D
(7, 388) #1:
10
Crypted: 163 = 0xA3
Ð (7, 389) #1: Ð
208
Crypted: 150 = 0x96
  (7, 390) #1:
152
Crypted: 190 = 0xBE
  (7, 391) #1:
32
Crypted: 228 = 0xE4
Ð (7, 392) #1: Ð
208
Crypted: 100 = 0x64
¾ (7, 393) #1: ¾
190
Crypted: 25 = 0x19
Ñ (7, 394) #1: Ñ
209
Crypted: 220 = 0xDC
  (7, 395) #1:
129
Crypted: 95 = 0x5F
Ñ (7, 396) #1: Ñ
209
Crypted: 104 = 0x68
  (7, 397) #1:
130
Crypted: 17 = 0x11
Ð (7, 398) #1: Ð
208
Crypted: 101 = 0x65
° (7, 399) #1: °
176
Crypted: 140 = 0x8C
Ð (7, 400) #1: Ð
208
Crypted: 167 = 0xA7
² (7, 401) #1: ²
178
Crypted: 4 = 0x4
Ð (7, 402) #1: Ð
208
Crypted: 220 = 0xDC
¸ (7, 403) #1: ¸
184
Crypted: 151 = 0x97
Ð (7, 404) #1: Ð
208
Crypted: 97 = 0x61
» (7, 405) #1: »
187
Crypted: 99 = 0x63
Ð (7, 406) #1: Ð
208
Crypted: 93 = 0x5D
¸ (7, 407) #1: ¸
184
Crypted: 126 = 0x7E
  (7, 408) #1:
32
Crypted: 94 = 0x5E
Ð (7, 409) #1: Ð
208
Crypted: 108 = 0x6C
¾ (7, 410) #1: ¾
190
Crypted: 41 = 0x29
Ð (7, 411) #1: Ð
208
Crypted: 232 = 0xE8
´ (7, 412) #1: ´
180
Crypted: 66 = 0x42
Ð (7, 413) #1: Ð
208
Crypted: 220 = 0xDC
½ (7, 414) #1: ½
189
Crypted: 147 = 0x93
Ð (7, 415) #1: Ð
208
Crypted: 115 = 0x73
¸ (7, 416) #1: ¸
184
Crypted: 62 = 0x3E
Ñ (7, 417) #1: Ñ
209
Crypted: 243 = 0xF3
  (7, 418) #1:
133
Crypted: 222 = 0xDE
. (7, 419) #1: .
46
Crypted: 19 = 0x13
(7, 420) #1:
10
Crypted: 18 = 0x12
Ð (7, 421) #1: Ð
208
Crypted: 38 = 0x26
  (7, 422) #1:
146
Crypted: 49 = 0x31
  (7, 423) #1:
32
Crypted: 220 = 0xDC
Ð (7, 424) #1: Ð
208
Crypted: 14 = 0xE
º (7, 425) #1: º
186
Crypted: 233 = 0xE9
Ñ (7, 426) #1: Ñ
209
Crypted: 228 = 0xE4
  (7, 427) #1:
131
Crypted: 143 = 0x8F
Ñ (7, 428) #1: Ñ
209
Crypted: 231 = 0xE7
  (7, 429) #1:
133
Crypted: 93 = 0x5D
Ð (7, 430) #1: Ð
208
Crypted: 43 = 0x2B
½ (7, 431) #1: ½
189
Crypted: 198 = 0xC6
Ð (7, 432) #1: Ð
208
Crypted: 144 = 0x90
µ (7, 433) #1: µ
181
Crypted: 103 = 0x67
  (7, 434) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF
Ð (7, 435) #1: Ð
208
Crypted: 215 = 0xD7
· (7, 436) #1: ·
183
Crypted: 236 = 0xEC
Ð (7, 437) #1: Ð
208
Crypted: 231 = 0xE7
» (7, 438) #1: »
187
Crypted: 99 = 0x63
Ð (7, 439) #1: Ð
208
Crypted: 63 = 0x3F
¸ (7, 440) #1: ¸
184
Crypted: 240 = 0xF0
Ñ (7, 441) #1: Ñ
209
Crypted: 255 = 0xFF
  (7, 442) #1:
130
Crypted: 109 = 0x6D
Ñ (7, 443) #1: Ñ
209
Crypted: 236 = 0xEC
  (7, 444) #1:
129
Crypted: 137 = 0x89
Ñ (7, 445) #1: Ñ
209
Crypted: 70 = 0x46
  (7, 446) #1:
143
Crypted: 236 = 0xEC
  (7, 447) #1:
32
Crypted: 88 = 0x58
Ð (7, 448) #1: Ð
208
Crypted: 193 = 0xC1
¿ (7, 449) #1: ¿
191
Crypted: 106 = 0x6A
Ð (7, 450) #1: Ð
208
Crypted: 109 = 0x6D
¾ (7, 451) #1: ¾
190
Crypted: 241 = 0xF1
Ð (7, 452) #1: Ð
208
Crypted: 79 = 0x4F
² (7, 453) #1: ²
178
Crypted: 24 = 0x18
Ð (7, 454) #1: Ð
208
Crypted: 124 = 0x7C
° (7, 455) #1: °
176
Crypted: 63 = 0x3F
Ñ (7, 456) #1: Ñ
209
Crypted: 98 = 0x62
  (7, 457) #1:
128
Crypted: 13 = 0xD
Ð (7, 458) #1: Ð
208
Crypted: 168 = 0xA8
¸ (7, 459) #1: ¸
184
Crypted: 124 = 0x7C
Ñ (7, 460) #1: Ñ
209
Crypted: 203 = 0xCB
  (7, 461) #1:
133
Crypted: 5 = 0x5
Ð (7, 462) #1: Ð
208
Crypted: 202 = 0xCA
° (7, 463) #1: °
176
Crypted: 130 = 0x82
, (7, 464) #1: ,
44
Crypted: 123 = 0x7B
(7, 465) #1:
10
Crypted: 78 = 0x4E
Ð (7, 466) #1: Ð
208
Crypted: 221 = 0xDD
  (7, 467) #1:
159
Crypted: 76 = 0x4C
Ð (7, 468) #1: Ð
208
Crypted: 214 = 0xD6
» (7, 469) #1: »
187
Crypted: 175 = 0xAF
Ð (7, 470) #1: Ð
208
Crypted: 25 = 0x19
° (7, 471) #1: °
176
Crypted: 177 = 0xB1
Ñ (7, 472) #1: Ñ
209
Crypted: 201 = 0xC9
  (7, 473) #1:
135
Crypted: 108 = 0x6C
Ð (7, 474) #1: Ð
208
Crypted: 196 = 0xC4
µ (7, 475) #1: µ
181
Crypted: 97 = 0x61
Ñ (7, 476) #1: Ñ
209
Crypted: 189 = 0xBD
  (7, 477) #1:
130
Crypted: 30 = 0x1E
  (7, 478) #1:
32
Crypted: 94 = 0x5E
Ñ (7, 479) #1: Ñ
209
Crypted: 171 = 0xAB
  (7, 480) #1:
131
Crypted: 177 = 0xB1
  (7, 481) #1:
32
Crypted: 174 = 0xAE
Ñ (7, 482) #1: Ñ
209
Crypted: 22 = 0x16
  (7, 483) #1:
129
Crypted: 188 = 0xBC
Ñ (7, 484) #1: Ñ
209
Crypted: 138 = 0x8A
  (7, 485) #1:
130
Crypted: 187 = 0xBB
Ð (7, 486) #1: Ð
208
Crypted: 81 = 0x51
° (7, 487) #1: °
176
Crypted: 164 = 0xA4
Ð (7, 488) #1: Ð
208
Crypted: 151 = 0x97
½ (7, 489) #1: ½
189
Crypted: 91 = 0x5B
Ð (7, 490) #1: Ð
208
Crypted: 234 = 0xEA
º (7, 491) #1: º
186
Crypted: 252 = 0xFC
Ð (7, 492) #1: Ð
208
Crypted: 228 = 0xE4
° (7, 493) #1: °
176
Crypted: 120 = 0x78
  (7, 494) #1:
32
Crypted: 67 = 0x43
Ñ (7, 495) #1: Ñ
209
Crypted: 181 = 0xB5
  (7, 496) #1:
130
Crypted: 181 = 0xB5
Ð (7, 497) #1: Ð
208
Crypted: 7 = 0x7
º (7, 498) #1: º
186
Crypted: 50 = 0x32
Ð (7, 499) #1: Ð
208
Crypted: 252 = 0xFC
° (7, 500) #1: °
176
Crypted: 25 = 0x19
Ñ (7, 501) #1: Ñ
209
Crypted: 41 = 0x29
  (7, 502) #1:
135
Crypted: 144 = 0x90
Ð (7, 503) #1: Ð
208
Crypted: 61 = 0x3D
¸ (7, 504) #1: ¸
184
Crypted: 98 = 0x62
Ñ (7, 505) #1: Ñ
209
Crypted: 176 = 0xB0
  (7, 506) #1:
133
Crypted: 90 = 0x5A
Ð (7, 507) #1: Ð
208
Crypted: 148 = 0x94
° (7, 508) #1: °
176
Crypted: 30 = 0x1E
  (7, 509) #1:
32
Crypted: 72 = 0x48
- (7, 510) #1: -
45
Crypted: 156 = 0x9C
(7, 511) #1:
10
Crypted: 8 = 0x8
Ð (7, 512) #1: Ð
208
Crypted: 183 = 0xB7
  (7, 513) #1:
152
Crypted: 149 = 0x95
  (7, 514) #1:
32
Crypted: 108 = 0x6C
Ð (7, 515) #1: Ð
208
Crypted: 68 = 0x44
· (7, 516) #1: ·
183
Crypted: 122 = 0x7A
Ð (7, 517) #1: Ð
208
Crypted: 236 = 0xEC
° (7, 518) #1: °
176
Crypted: 236 = 0xEC
Ð (7, 519) #1: Ð
208
Crypted: 67 = 0x43
² (7, 520) #1: ²
178
Crypted: 108 = 0x6C
Ð (7, 521) #1: Ð
208
Crypted: 39 = 0x27
¸ (7, 522) #1: ¸
184
Crypted: 213 = 0xD5
Ð (7, 523) #1: Ð
208
Crypted: 218 = 0xDA
´ (7, 524) #1: ´
180
Crypted: 29 = 0x1D
Ñ (7, 525) #1: Ñ
209
Crypted: 250 = 0xFA
  (7, 526) #1:
131
Crypted: 227 = 0xE3
Ñ (7, 527) #1: Ñ
209
Crypted: 37 = 0x25
  (7, 528) #1:
142
Crypted: 230 = 0xE6
Ñ (7, 529) #1: Ñ
209
Crypted: 150 = 0x96
  (7, 530) #1:
130
Crypted: 118 = 0x76
  (7, 531) #1:
32
Crypted: 171 = 0xAB
Ð (7, 532) #1: Ð
208
Crypted: 163 = 0xA3
¾ (7, 533) #1: ¾
190
Crypted: 149 = 0x95
Ð (7, 534) #1: Ð
208
Crypted: 99 = 0x63
½ (7, 535) #1: ½
189
Crypted: 94 = 0x5E
Ð (7, 536) #1: Ð
208
Crypted: 229 = 0xE5
µ (7, 537) #1: µ
181
Crypted: 246 = 0xF6
(7, 538) #1:
10
Crypted: 136 = 0x88
Ð (7, 539) #1: Ð
208
Crypted: 112 = 0x70
  (7, 540) #1:
147
Crypted: 209 = 0xD1
Ð (7, 541) #1: Ð
208
Crypted: 181 = 0xB5
¾ (7, 542) #1: ¾
190
Crypted: 66 = 0x42
Ñ (7, 543) #1: Ñ
209
Crypted: 177 = 0xB1
  (7, 544) #1:
129
Crypted: 227 = 0xE3
Ñ (7, 545) #1: Ñ
209
Crypted: 245 = 0xF5
  (7, 546) #1:
131
Crypted: 224 = 0xE0
Ð (7, 547) #1: Ð
208
Crypted: 17 = 0x11
´ (7, 548) #1: ´
180
Crypted: 77 = 0x4D
Ð (7, 549) #1: Ð
208
Crypted: 219 = 0xDB
° (7, 550) #1: °
176
Crypted: 132 = 0x84
Ñ (7, 551) #1: Ñ
209
Crypted: 101 = 0x65
  (7, 552) #1:
128
Crypted: 13 = 0xD
Ð (7, 553) #1: Ð
208
Crypted: 111 = 0x6F
µ (7, 554) #1: µ
181
Crypted: 69 = 0x45
Ð (7, 555) #1: Ð
208
Crypted: 71 = 0x47
² (7, 556) #1: ²
178
Crypted: 105 = 0x69
Ð (7, 557) #1: Ð
208
Crypted: 95 = 0x5F
¾ (7, 558) #1: ¾
190
Crypted: 140 = 0x8C
Ð (7, 559) #1: Ð
208
Crypted: 241 = 0xF1
¹ (7, 560) #1: ¹
185
Crypted: 54 = 0x36
  (7, 561) #1:
32
Crypted: 245 = 0xF5
Ð (7, 562) #1: Ð
208
Crypted: 225 = 0xE1
(7, 563) #1: ¶
182
Crypted: 24 = 0x18
Ð (7, 564) #1: Ð
208
Crypted: 56 = 0x38
µ (7, 565) #1: µ
181
Crypted: 151 = 0x97
Ð (7, 566) #1: Ð
208
Crypted: 105 = 0x69
½ (7, 567) #1: ½
189
Crypted: 73 = 0x49
Ð (7, 568) #1: Ð
208
Crypted: 6 = 0x6
µ (7, 569) #1: µ
181
Crypted: 83 = 0x53
. (7, 570) #1: .
46
Crypted: 135 = 0x87
(7, 571) #1:
10
Crypted: 222 = 0xDE
Ð (7, 572) #1: Ð
208
Crypted: 2 = 0x2
  (7, 573) #1:
144
Crypted: 55 = 0x37
  (7, 574) #1:
32
Crypted: 32 = 0x20
Ñ (7, 575) #1: Ñ
209
Crypted: 248 = 0xF8
  (7, 576) #1:
134
Crypted: 63 = 0x3F
Ð (7, 577) #1: Ð
208
Crypted: 227 = 0xE3
° (7, 578) #1: °
176
Crypted: 134 = 0x86
Ñ (7, 579) #1: Ñ
209
Crypted: 254 = 0xFE
  (7, 580) #1:
128
Crypted: 167 = 0xA7
Ð (7, 581) #1: Ð
208
Crypted: 157 = 0x9D
¸ (7, 582) #1: ¸
184
Crypted: 163 = 0xA3
Ñ (7, 583) #1: Ñ
209
Crypted: 115 = 0x73
  (7, 584) #1:
134
Crypted: 30 = 0x1E
Ð (7, 585) #1: Ð
208
Crypted: 169 = 0xA9
° (7, 586) #1: °
176
Crypted: 66 = 0x42
  (7, 587) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8
Ð (7, 588) #1: Ð
208
Crypted: 38 = 0x26
¼ (7, 589) #1: ¼
188
Crypted: 182 = 0xB6
Ð (7, 590) #1: Ð
208
Crypted: 45 = 0x2D
¾ (7, 591) #1: ¾
190
Crypted: 193 = 0xC1
Ð (7, 592) #1: Ð
208
Crypted: 207 = 0xCF
» (7, 593) #1: »
187
Crypted: 224 = 0xE0
Ð (7, 594) #1: Ð
208
Crypted: 189 = 0xBD
¾ (7, 595) #1: ¾
190
Crypted: 252 = 0xFC
Ð (7, 596) #1: Ð
208
Crypted: 236 = 0xEC
´ (7, 597) #1: ´
180
Crypted: 254 = 0xFE
Ð (7, 598) #1: Ð
208
Crypted: 137 = 0x89
° (7, 599) #1: °
176
Crypted: 46 = 0x2E
Ñ (7, 600) #1: Ñ
209
Crypted: 205 = 0xCD
  (7, 601) #1:
143
Crypted: 73 = 0x49
, (7, 602) #1: ,
44
Crypted: 40 = 0x28
(7, 603) #1:
10
Crypted: 175 = 0xAF
Ð (7, 604) #1: Ð
208
Crypted: 148 = 0x94
  (7, 605) #1:
148
Crypted: 150 = 0x96
Ð (7, 606) #1: Ð
208
Crypted: 78 = 0x4E
µ (7, 607) #1: µ
181
Crypted: 111 = 0x6F
Ð (7, 608) #1: Ð
208
Crypted: 99 = 0x63
» (7, 609) #1: »
187
Crypted: 211 = 0xD3
Ð (7, 610) #1: Ð
208
Crypted: 26 = 0x1A
° (7, 611) #1: °
176
Crypted: 128 = 0x80
  (7, 612) #1:
32
Crypted: 95 = 0x5F
Ð (7, 613) #1: Ð
208
Crypted: 89 = 0x59
² (7, 614) #1: ²
178
Crypted: 19 = 0x13
Ð (7, 615) #1: Ð
208
Crypted: 6 = 0x6
´ (7, 616) #1: ´
180
Crypted: 1 = 0x1
Ð (7, 617) #1: Ð
208
Crypted: 253 = 0xFD
° (7, 618) #1: °
176
Crypted: 7 = 0x7
Ð (7, 619) #1: Ð
208
Crypted: 143 = 0x8F
» (7, 620) #1: »
187
Crypted: 145 = 0x91
Ñ (7, 621) #1: Ñ
209
Crypted: 69 = 0x45
  (7, 622) #1:
140
Crypted: 207 = 0xCF
  (7, 623) #1:
32
Crypted: 2 = 0x2
Ð (7, 624) #1: Ð
208
Crypted: 115 = 0x73
½ (7, 625) #1: ½
189
Crypted: 102 = 0x66
Ð (7, 626) #1: Ð
208
Crypted: 234 = 0xEA
µ (7, 627) #1: µ
181
Crypted: 132 = 0x84
  (7, 628) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33
Ð (7, 629) #1: Ð
208
Crypted: 109 = 0x6D
¾ (7, 630) #1: ¾
190
Crypted: 103 = 0x67
Ñ (7, 631) #1: Ñ
209
Crypted: 141 = 0x8D
  (7, 632) #1:
130
Crypted: 161 = 0xA1
Ð (7, 633) #1: Ð
208
Crypted: 139 = 0x8B
» (7, 634) #1: »
187
Crypted: 19 = 0x13
Ð (7, 635) #1: Ð
208
Crypted: 54 = 0x36
° (7, 636) #1: °
176
Crypted: 50 = 0x32
Ð (7, 637) #1: Ð
208
Crypted: 136 = 0x88
³ (7, 638) #1: ³
179
Crypted: 120 = 0x78
Ð (7, 639) #1: Ð
208
Crypted: 14 = 0xE
° (7, 640) #1: °
176
Crypted: 153 = 0x99
Ñ (7, 641) #1: Ñ
209
Crypted: 23 = 0x17
  (7, 642) #1:
143
Crypted: 211 = 0xD3
, (7, 643) #1: ,
44
Crypted: 196 = 0xC4
(7, 644) #1:
10
Crypted: 154 = 0x9A
Ð (7, 645) #1: Ð
208
Crypted: 202 = 0xCA
¡ (7, 646) #1: ¡
161
Crypted: 31 = 0x1F
  (7, 647) #1:
32
Crypted: 218 = 0xDA
Ð (7, 648) #1: Ð
208
Crypted: 178 = 0xB2
¿ (7, 649) #1: ¿
191
Crypted: 247 = 0xF7
Ð (7, 650) #1: Ð
208
Crypted: 12 = 0xC
µ (7, 651) #1: µ
181
Crypted: 187 = 0xBB
Ñ (7, 652) #1: Ñ
209
Crypted: 57 = 0x39
  (7, 653) #1:
128
Crypted: 116 = 0x74
Ð (7, 654) #1: Ð
208
Crypted: 91 = 0x5B
² (7, 655) #1: ²
178
Crypted: 249 = 0xF9
Ð (7, 656) #1: Ð
208
Crypted: 129 = 0x81
¾ (7, 657) #1: ¾
190
Crypted: 160 = 0xA0
Ð (7, 658) #1: Ð
208
Crypted: 105 = 0x69
¹ (7, 659) #1: ¹
185
Crypted: 161 = 0xA1
  (7, 660) #1:
32
Crypted: 131 = 0x83
Ð (7, 661) #1: Ð
208
Crypted: 166 = 0xA6
½ (7, 662) #1: ½
189
Crypted: 46 = 0x2E
Ð (7, 663) #1: Ð
208
Crypted: 191 = 0xBF
¾ (7, 664) #1: ¾
190
Crypted: 227 = 0xE3
Ñ (7, 665) #1: Ñ
209
Crypted: 29 = 0x1D
  (7, 666) #1:
135
Crypted: 163 = 0xA3
Ð (7, 667) #1: Ð
208
Crypted: 116 = 0x74
¸ (7, 668) #1: ¸
184
Crypted: 74 = 0x4A
  (7, 669) #1:
32
Crypted: 16 = 0x10
Ð (7, 670) #1: Ð
208
Crypted: 231 = 0xE7
¿ (7, 671) #1: ¿
191
Crypted: 131 = 0x83
Ð (7, 672) #1: Ð
208
Crypted: 239 = 0xEF
¾ (7, 673) #1: ¾
190
Crypted: 202 = 0xCA
Ð (7, 674) #1: Ð
208
Crypted: 111 = 0x6F
½ (7, 675) #1: ½
189
Crypted: 196 = 0xC4
Ð (7, 676) #1: Ð
208
Crypted: 3 = 0x3
µ (7, 677) #1: µ
181
Crypted: 185 = 0xB9
Ñ (7, 678) #1: Ñ
209
Crypted: 246 = 0xF6
  (7, 679) #1:
129
Crypted: 219 = 0xDB
Ð (7, 680) #1: Ð
208
Crypted: 137 = 0x89
» (7, 681) #1: »
187
Crypted: 14 = 0xE
Ð (7, 682) #1: Ð
208
Crypted: 76 = 0x4C
° (7, 683) #1: °
176
Crypted: 168 = 0xA8
. (7, 684) #1: .
46
Crypted: 111 = 0x6F
(7, 685) #1:
10
Crypted: 189 = 0xBD
8../assignment/team03/message3_i.txt.enc 334Found 334/334 K (8, 0) #1: K
75
Crypted: 234 = 0xEA
r (8, 1) #1: r
114
Crypted: 233 = 0xE9
y (8, 2) #1: y
121
Crypted: 232 = 0xE8
p (8, 3) #1: p
112
Crypted: 29 = 0x1D
t (8, 4) #1: t
116
Crypted: 184 = 0xB8
o (8, 5) #1: o
111
Crypted: 172 = 0xAC
g (8, 6) #1: g
103
Crypted: 249 = 0xF9
r (8, 7) #1: r
114
Crypted: 30 = 0x1E
a (8, 8) #1: a
97
Crypted: 230 = 0xE6
f (8, 9) #1: f
102
Crypted: 52 = 0x34
i (8, 10) #1: i
105
Crypted: 134 = 0x86
e (8, 11) #1: e
101
Crypted: 72 = 0x48
  (8, 12) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F

Same than message(s): 3, 4
j (8, 13) #1: j
106
Crypted: 93 = 0x5D
e (8, 14) #1: e
101
Crypted: 20 = 0x14
  (8, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 9, 2, 3, 5
u (8, 16) #1: u
117
Crypted: 197 = 0xC5
m (8, 17) #1: m
109
Crypted: 136 = 0x88
Ä (8, 18) #1: Ä
196
Crypted: 94 = 0x5E
  (8, 19) #1:
155
Crypted: 185 = 0xB9
n (8, 20) #1: n
110
Crypted: 70 = 0x46
à (8, 21) #1: Ã
195
Crypted: 109 = 0x6D
  (8, 22) #1:
173
Crypted: 95 = 0x5F
  (8, 23) #1:
32
Crypted: 14 = 0xE
k (8, 24) #1: k
107
Crypted: 84 = 0x54
o (8, 25) #1: o
111
Crypted: 212 = 0xD4
m (8, 26) #1: m
109
Crypted: 172 = 0xAC
u (8, 27) #1: u
117
Crypted: 100 = 0x64
n (8, 28) #1: n
110
Crypted: 6 = 0x6
i (8, 29) #1: i
105
Crypted: 149 = 0x95
k (8, 30) #1: k
107
Crypted: 98 = 0x62
o (8, 31) #1: o
111
Crypted: 169 = 0xA9
v (8, 32) #1: v
118
Crypted: 37 = 0x25
a (8, 33) #1: a
97
Crypted: 146 = 0x92
t (8, 34) #1: t
116
Crypted: 10 = 0xA
  (8, 35) #1:
32
Crypted: 63 = 0x3F
v (8, 36) #1: v
118
Crypted: 26 = 0x1A
  (8, 37) #1:
32
Crypted: 123 = 0x7B
p (8, 38) #1: p
112
Crypted: 235 = 0xEB
Å (8, 39) #1: Å
197
Crypted: 242 = 0xF2
  (8, 40) #1:
153
Crypted: 77 = 0x4D
à (8, 41) #1: Ã
195
Crypted: 222 = 0xDE
  (8, 42) #1:
173
Crypted: 185 = 0xB9
t (8, 43) #1: t
116
Crypted: 244 = 0xF4
o (8, 44) #1: o
111
Crypted: 52 = 0x34
m (8, 45) #1: m
109
Crypted: 112 = 0x70
n (8, 46) #1: n
110
Crypted: 190 = 0xBE
o (8, 47) #1: o
111
Crypted: 94 = 0x5E
s (8, 48) #1: s
115
Crypted: 189 = 0xBD
t (8, 49) #1: t
116
Crypted: 250 = 0xFA

Same than message(s): 0, 4
i (8, 50) #1: i
105
Crypted: 67 = 0x43
  (8, 51) #1:
32
Crypted: 110 = 0x6E
p (8, 52) #1: p
112
Crypted: 116 = 0x74
r (8, 53) #1: r
114
Crypted: 10 = 0xA
o (8, 54) #1: o
111
Crypted: 37 = 0x25
t (8, 55) #1: t
116
Crypted: 239 = 0xEF
i (8, 56) #1: i
105
Crypted: 142 = 0x8E
v (8, 57) #1: v
118
Crypted: 80 = 0x50
n (8, 58) #1: n
110
Crypted: 51 = 0x33
à (8, 59) #1: Ã
195
Crypted: 68 = 0x44
  (8, 60) #1:
173
Crypted: 86 = 0x56
k (8, 61) #1: k
107
Crypted: 189 = 0xBD
a (8, 62) #1: a
97
Crypted: 87 = 0x57
. (8, 63) #1: .
46
Crypted: 83 = 0x53
  (8, 64) #1:
32
Crypted: 51 = 0x33
T (8, 65) #1: T
84
Crypted: 228 = 0xE4
a (8, 66) #1: a
97
Crypted: 201 = 0xC9
t (8, 67) #1: t
116
Crypted: 229 = 0xE5
o (8, 68) #1: o
111
Crypted: 89 = 0x59
  (8, 69) #1:
32
Crypted: 255 = 0xFF
v (8, 70) #1: v
118
Crypted: 218 = 0xDA
Ä (8, 71) #1: Ä
196
Crypted: 93 = 0x5D
  (8, 72) #1:
155
Crypted: 223 = 0xDF
d (8, 73) #1: d
100
Crypted: 208 = 0xD0
a (8, 74) #1: a
97
Crypted: 237 = 0xED
  (8, 75) #1:
32
Crypted: 82 = 0x52
j (8, 76) #1: j
106
Crypted: 132 = 0x84
e (8, 77) #1: e
101
Crypted: 217 = 0xD9

Same than message(s): 1, 5
  (8, 78) #1:
32
Crypted: 249 = 0xF9

Same than message(s): 4, 6
z (8, 79) #1: z
122
Crypted: 3 = 0x3
à (8, 80) #1: Ã
195
Crypted: 105 = 0x69
¡ (8, 81) #1: ¡
161
Crypted: 12 = 0xC
k (8, 82) #1: k
107
Crypted: 212 = 0xD4
l (8, 83) #1: l
108
Crypted: 64 = 0x40
a (8, 84) #1: a
97
Crypted: 70 = 0x46
d (8, 85) #1: d
100
Crypted: 199 = 0xC7
e (8, 86) #1: e
101
Crypted: 90 = 0x5A
m (8, 87) #1: m
109
Crypted: 88 = 0x58
  (8, 88) #1:
32
Crypted: 196 = 0xC4

Same than message(s): 1, 6
m (8, 89) #1: m
109
Crypted: 173 = 0xAD
o (8, 90) #1: o
111
Crypted: 93 = 0x5D
d (8, 91) #1: d
100
Crypted: 234 = 0xEA
e (8, 92) #1: e
101
Crypted: 169 = 0xA9
r (8, 93) #1: r
114
Crypted: 34 = 0x22
n (8, 94) #1: n
110
Crypted: 9 = 0x9
à (8, 95) #1: Ã
195
Crypted: 43 = 0x2B
  (8, 96) #1:
173
Crypted: 223 = 0xDF
  (8, 97) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67
p (8, 98) #1: p
112
Crypted: 181 = 0xB5
o (8, 99) #1: o
111
Crypted: 166 = 0xA6

Same than message(s): 9, 2
Ä (8, 100) #1: Ä
196
Crypted: 191 = 0xBF
  (8, 101) #1:
141
Crypted: 25 = 0x19
à (8, 102) #1: Ã
195
Crypted: 90 = 0x5A
  (8, 103) #1:
173
Crypted: 68 = 0x44
t (8, 104) #1: t
116
Crypted: 127 = 0x7F
a (8, 105) #1: a
97
Crypted: 178 = 0xB2
Ä (8, 106) #1: Ä
196
Crypted: 230 = 0xE6
  (8, 107) #1:
141
Crypted: 251 = 0xFB
o (8, 108) #1: o
111
Crypted: 144 = 0x90
v (8, 109) #1: v
118
Crypted: 37 = 0x25
à (8, 110) #1: Ã
195
Crypted: 17 = 0x11
© (8, 111) #1: ©
169
Crypted: 253 = 0xFD
  (8, 112) #1:
32
Crypted: 72 = 0x48
b (8, 113) #1: b
98
Crypted: 92 = 0x5C
e (8, 114) #1: e
101
Crypted: 32 = 0x20
z (8, 115) #1: z
122
Crypted: 80 = 0x50
p (8, 116) #1: p
112
Crypted: 66 = 0x42
e (8, 117) #1: e
101
Crypted: 106 = 0x6A
Ä (8, 118) #1: Ä
196
Crypted: 143 = 0x8F
  (8, 119) #1:
141
Crypted: 243 = 0xF3
n (8, 120) #1: n
110
Crypted: 40 = 0x28
o (8, 121) #1: o
111
Crypted: 145 = 0x91
s (8, 122) #1: s
115
Crypted: 24 = 0x18
t (8, 123) #1: t
116
Crypted: 176 = 0xB0
i (8, 124) #1: i
105
Crypted: 66 = 0x42
. (8, 125) #1: .
46
Crypted: 215 = 0xD7
  (8, 126) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7

Same than message(s): 0, 1
B (8, 127) #1: B
66
Crypted: 231 = 0xE7
e (8, 128) #1: e
101
Crypted: 93 = 0x5D
z (8, 129) #1: z
122
Crypted: 121 = 0x79
p (8, 130) #1: p
112
Crypted: 100 = 0x64
e (8, 131) #1: e
101
Crypted: 234 = 0xEA
Ä (8, 132) #1: Ä
196
Crypted: 213 = 0xD5
  (8, 133) #1:
141
Crypted: 152 = 0x98
n (8, 134) #1: n
110
Crypted: 123 = 0x7B

Same than message(s): 1, 4
o (8, 135) #1: o
111
Crypted: 22 = 0x16
s (8, 136) #1: s
115
Crypted: 71 = 0x47
t (8, 137) #1: t
116
Crypted: 253 = 0xFD

Same than message(s): 0, 1
n (8, 138) #1: n
110
Crypted: 128 = 0x80
à (8, 139) #1: Ã
195
Crypted: 226 = 0xE2
  (8, 140) #1:
173
Crypted: 180 = 0xB4
  (8, 141) #1:
32
Crypted: 140 = 0x8C
v (8, 142) #1: v
118
Crypted: 93 = 0x5D
à (8, 143) #1: Ã
195
Crypted: 3 = 0x3
½ (8, 144) #1: ½
189
Crypted: 56 = 0x38
z (8, 145) #1: z
122
Crypted: 210 = 0xD2
k (8, 146) #1: k
107
Crypted: 124 = 0x7C
u (8, 147) #1: u
117
Crypted: 61 = 0x3D
m (8, 148) #1: m
109
Crypted: 27 = 0x1B
n (8, 149) #1: n
110
Crypted: 77 = 0x4D
à (8, 150) #1: Ã
195
Crypted: 23 = 0x17
  (8, 151) #1:
173
Crypted: 232 = 0xE8
c (8, 152) #1: c
99
Crypted: 254 = 0xFE
i (8, 153) #1: i
105
Crypted: 55 = 0x37
  (8, 154) #1:
32
Crypted: 135 = 0x87

Same than message(s): 9, 3, 4
v (8, 155) #1: v
118
Crypted: 159 = 0x9F
y (8, 156) #1: y
121
Crypted: 195 = 0xC3
t (8, 157) #1: t
116
Crypted: 148 = 0x94
v (8, 158) #1: v
118
Crypted: 67 = 0x43
o (8, 159) #1: o
111
Crypted: 151 = 0x97
Å (8, 160) #1: Å
197
Crypted: 41 = 0x29
  (8, 161) #1:
153
Crypted: 131 = 0x83
i (8, 162) #1: i
105
Crypted: 11 = 0xB
t (8, 163) #1: t
116
Crypted: 110 = 0x6E
  (8, 164) #1:
32
Crypted: 63 = 0x3F

Same than message(s): 1, 5
b (8, 165) #1: b
98
Crypted: 130 = 0x82
e (8, 166) #1: e
101
Crypted: 97 = 0x61
z (8, 167) #1: z
122
Crypted: 67 = 0x43
p (8, 168) #1: p
112
Crypted: 101 = 0x65
e (8, 169) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43

Same than message(s): 9, 3
Ä (8, 170) #1: Ä
196
Crypted: 196 = 0xC4
  (8, 171) #1:
141
Crypted: 76 = 0x4C
n (8, 172) #1: n
110
Crypted: 244 = 0xF4
o (8, 173) #1: o
111
Crypted: 199 = 0xC7
s (8, 174) #1: s
115
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 2, 5
t (8, 175) #1: t
116
Crypted: 160 = 0xA0
n (8, 176) #1: n
110
Crypted: 73 = 0x49
à (8, 177) #1: Ã
195
Crypted: 71 = 0x47
  (8, 178) #1:
173
Crypted: 149 = 0x95
  (8, 179) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90

Same than message(s): 1, 2
a (8, 180) #1: a
97
Crypted: 75 = 0x4B

Same than message(s): 0, 4, 6
l (8, 181) #1: l
108
Crypted: 171 = 0xAB
g (8, 182) #1: g
103
Crypted: 110 = 0x6E
o (8, 183) #1: o
111
Crypted: 142 = 0x8E
r (8, 184) #1: r
114
Crypted: 216 = 0xD8
i (8, 185) #1: i
105
Crypted: 12 = 0xC
t (8, 186) #1: t
116
Crypted: 2 = 0x2
m (8, 187) #1: m
109
Crypted: 120 = 0x78
y (8, 188) #1: y
121
Crypted: 39 = 0x27
. (8, 189) #1: .
46
Crypted: 126 = 0x7E
  (8, 190) #1:
32
Crypted: 158 = 0x9E
E (8, 191) #1: E
69
Crypted: 50 = 0x32
x (8, 192) #1: x
120
Crypted: 29 = 0x1D
i (8, 193) #1: i
105
Crypted: 182 = 0xB6
s (8, 194) #1: s
115
Crypted: 135 = 0x87
t (8, 195) #1: t
116
Crypted: 9 = 0x9
u (8, 196) #1: u
117
Crypted: 0 = 0x0
j (8, 197) #1: j
106
Crypted: 254 = 0xFE
e (8, 198) #1: e
101
Crypted: 77 = 0x4D
  (8, 199) #1:
32
Crypted: 210 = 0xD2
m (8, 200) #1: m
109
Crypted: 177 = 0xB1
n (8, 201) #1: n
110
Crypted: 212 = 0xD4
o (8, 202) #1: o
111
Crypted: 126 = 0x7E
h (8, 203) #1: h
104
Crypted: 227 = 0xE3
o (8, 204) #1: o
111
Crypted: 48 = 0x30
  (8, 205) #1:
32
Crypted: 208 = 0xD0

Same than message(s): 0, 7
t (8, 206) #1: t
116
Crypted: 28 = 0x1C
a (8, 207) #1: a
97
Crypted: 102 = 0x66
k (8, 208) #1: k
107
Crypted: 248 = 0xF8
o (8, 209) #1: o
111
Crypted: 237 = 0xED
v (8, 210) #1: v
118
Crypted: 228 = 0xE4
à (8, 211) #1: Ã
195
Crypted: 153 = 0x99
½ (8, 212) #1: ½
189
Crypted: 174 = 0xAE
c (8, 213) #1: c
99
Crypted: 42 = 0x2A
h (8, 214) #1: h
104
Crypted: 131 = 0x83
  (8, 215) #1:
32
Crypted: 246 = 0xF6

Same than message(s): 0, 5
a (8, 216) #1: a
97
Crypted: 125 = 0x7D
l (8, 217) #1: l
108
Crypted: 116 = 0x74
g (8, 218) #1: g
103
Crypted: 244 = 0xF4
o (8, 219) #1: o
111
Crypted: 13 = 0xD
r (8, 220) #1: r
114
Crypted: 84 = 0x54
i (8, 221) #1: i
105
Crypted: 188 = 0xBC
t (8, 222) #1: t
116
Crypted: 209 = 0xD1
m (8, 223) #1: m
109
Crypted: 255 = 0xFF
Å (8, 224) #1: Å
197
Crypted: 13 = 0xD
¯ (8, 225) #1: ¯
175
Crypted: 24 = 0x18
, (8, 226) #1: ,
44
Crypted: 186 = 0xBA
  (8, 227) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67
n (8, 228) #1: n
110
Crypted: 139 = 0x8B
e (8, 229) #1: e
101
Crypted: 133 = 0x85
j (8, 230) #1: j
106
Crypted: 139 = 0x8B
z (8, 231) #1: z
122
Crypted: 57 = 0x39
n (8, 232) #1: n
110
Crypted: 44 = 0x2C
à (8, 233) #1: Ã
195
Crypted: 236 = 0xEC
¡ (8, 234) #1: ¡
161
Crypted: 178 = 0xB2
m (8, 235) #1: m
109
Crypted: 56 = 0x38
Ä (8, 236) #1: Ä
196
Crypted: 31 = 0x1F
  (8, 237) #1:
155
Crypted: 34 = 0x22
j (8, 238) #1: j
106
Crypted: 221 = 0xDD
Å (8, 239) #1: Å
197
Crypted: 180 = 0xB4
¡ (8, 240) #1: ¡
161
Crypted: 164 = 0xA4
à (8, 241) #1: Ã
195
Crypted: 218 = 0xDA
  (8, 242) #1:
173
Crypted: 228 = 0xE4
  (8, 243) #1:
32
Crypted: 176 = 0xB0
j (8, 244) #1: j
106
Crypted: 70 = 0x46
e (8, 245) #1: e
101
Crypted: 80 = 0x50
  (8, 246) #1:
32
Crypted: 170 = 0xAA

Same than message(s): 4, 5
Å (8, 247) #1: Å
197
Crypted: 212 = 0xD4
¡ (8, 248) #1: ¡
161
Crypted: 24 = 0x18
i (8, 249) #1: i
105
Crypted: 94 = 0x5E
f (8, 250) #1: f
102
Crypted: 75 = 0x4B
r (8, 251) #1: r
114
Crypted: 17 = 0x11
o (8, 252) #1: o
111
Crypted: 102 = 0x66
v (8, 253) #1: v
118
Crypted: 124 = 0x7C
à (8, 254) #1: Ã
195
Crypted: 246 = 0xF6
¡ (8, 255) #1: ¡
161
Crypted: 179 = 0xB3
n (8, 256) #1: n
110
Crypted: 137 = 0x89
à (8, 257) #1: Ã
195
Crypted: 96 = 0x60
  (8, 258) #1:
173
Crypted: 224 = 0xE0
. (8, 259) #1: .
46
Crypted: 65 = 0x41
  (8, 260) #1:
32
Crypted: 15 = 0xF

Same than message(s): 1, 3, 5
Å (8, 261) #1: Å
197
Crypted: 185 = 0xB9
  (8, 262) #1:
160
Crypted: 55 = 0x37
i (8, 263) #1: i
105
Crypted: 185 = 0xB9

Same than message(s): 1, 6
f (8, 264) #1: f
102
Crypted: 153 = 0x99
r (8, 265) #1: r
114
Crypted: 246 = 0xF6
o (8, 266) #1: o
111
Crypted: 48 = 0x30
v (8, 267) #1: v
118
Crypted: 131 = 0x83
à (8, 268) #1: Ã
195
Crypted: 186 = 0xBA
¡ (8, 269) #1: ¡
161
Crypted: 43 = 0x2B
n (8, 270) #1: n
110
Crypted: 41 = 0x29
à (8, 271) #1: Ã
195
Crypted: 192 = 0xC0
  (8, 272) #1:
173
Crypted: 198 = 0xC6
  (8, 273) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8

Same than message(s): 1, 9, 6
n (8, 274) #1: n
110
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 9, 4
à (8, 275) #1: Ã
195
Crypted: 66 = 0x42
¡ (8, 276) #1: ¡
161
Crypted: 224 = 0xE0
m (8, 277) #1: m
109
Crypted: 56 = 0x38
  (8, 278) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34
p (8, 279) #1: p
112
Crypted: 164 = 0xA4
o (8, 280) #1: o
111
Crypted: 2 = 0x2
s (8, 281) #1: s
115
Crypted: 228 = 0xE4
k (8, 282) #1: k
107
Crypted: 250 = 0xFA
y (8, 283) #1: y
121
Crypted: 170 = 0xAA
t (8, 284) #1: t
116
Crypted: 139 = 0x8B
u (8, 285) #1: u
117
Crypted: 178 = 0xB2
j (8, 286) #1: j
106
Crypted: 211 = 0xD3
e (8, 287) #1: e
101
Crypted: 27 = 0x1B
  (8, 288) #1:
32
Crypted: 160 = 0xA0

Same than message(s): 5, 6
z (8, 289) #1: z
122
Crypted: 206 = 0xCE
p (8, 290) #1: p
112
Crypted: 98 = 0x62
Å (8, 291) #1: Å
197
Crypted: 194 = 0xC2
¯ (8, 292) #1: ¯
175
Crypted: 182 = 0xB6
s (8, 293) #1: s
115
Crypted: 164 = 0xA4
o (8, 294) #1: o
111
Crypted: 169 = 0xA9
b (8, 295) #1: b
98
Crypted: 66 = 0x42
, (8, 296) #1: ,
44
Crypted: 161 = 0xA1
  (8, 297) #1:
32
Crypted: 147 = 0x93

Same than message(s): 9, 7
j (8, 298) #1: j
106
Crypted: 153 = 0x99
a (8, 299) #1: a
97
Crypted: 110 = 0x6E
k (8, 300) #1: k
107
Crypted: 69 = 0x45
  (8, 301) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17

Same than message(s): 1, 2
p (8, 302) #1: p
112
Crypted: 25 = 0x19
Å (8, 303) #1: Å
197
Crypted: 18 = 0x12
  (8, 304) #1:
153
Crypted: 25 = 0x19
e (8, 305) #1: e
101
Crypted: 82 = 0x52
n (8, 306) #1: n
110
Crypted: 71 = 0x47
à (8, 307) #1: Ã
195
Crypted: 152 = 0x98
© (8, 308) #1: ©
169
Crypted: 178 = 0xB2
s (8, 309) #1: s
115
Crypted: 61 = 0x3D
t (8, 310) #1: t
116
Crypted: 157 = 0x9D
  (8, 311) #1:
32
Crypted: 1 = 0x1

Same than message(s): 0, 1, 5
d (8, 312) #1: d
100
Crypted: 211 = 0xD3
Å (8, 313) #1: Å
197
Crypted: 116 = 0x74
¯ (8, 314) #1: ¯
175
Crypted: 81 = 0x51
v (8, 315) #1: v
118
Crypted: 113 = 0x71
Ä (8, 316) #1: Ä
196
Crypted: 202 = 0xCA
  (8, 317) #1:
155
Crypted: 13 = 0xD
r (8, 318) #1: r
114
Crypted: 111 = 0x6F
n (8, 319) #1: n
110
Crypted: 243 = 0xF3
à (8, 320) #1: Ã
195
Crypted: 4 = 0x4
© (8, 321) #1: ©
169
Crypted: 143 = 0x8F
  (8, 322) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
i (8, 323) #1: i
105
Crypted: 218 = 0xDA
n (8, 324) #1: n
110
Crypted: 145 = 0x91
f (8, 325) #1: f
102
Crypted: 220 = 0xDC
o (8, 326) #1: o
111
Crypted: 158 = 0x9E
r (8, 327) #1: r
114
Crypted: 36 = 0x24
m (8, 328) #1: m
109
Crypted: 0 = 0x0
a (8, 329) #1: a
97
Crypted: 50 = 0x32
c (8, 330) #1: c
99
Crypted: 86 = 0x56
e (8, 331) #1: e
101
Crypted: 216 = 0xD8
. (8, 332) #1: .
46
Crypted: 111 = 0x6F
(8, 333) #1:
10
Crypted: 236 = 0xEC
9../assignment/team03/message3_j.txt.enc 361Found 361/361 U (9, 0) #1: U
85
Crypted: 244 = 0xF4
n (9, 1) #1: n
110
Crypted: 245 = 0xF5
t (9, 2) #1: t
116
Crypted: 229 = 0xE5
i (9, 3) #1: i
105
Crypted: 4 = 0x4
l (9, 4) #1: l
108
Crypted: 160 = 0xA0
  (9, 5) #1:
32
Crypted: 227 = 0xE3
I (9, 6) #1: I
73
Crypted: 215 = 0xD7
  (9, 7) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C
d (9, 8) #1: d
100
Crypted: 227 = 0xE3
o (9, 9) #1: o
111
Crypted: 61 = 0x3D
, (9, 10) #1: ,
44
Crypted: 195 = 0xC3
  (9, 11) #1:
32
Crypted: 13 = 0xD
I (9, 12) #1: I
73
Crypted: 70 = 0x46
' (9, 13) #1: '
39
Crypted: 16 = 0x10
m (9, 14) #1: m
109
Crypted: 28 = 0x1C
  (9, 15) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 8, 2, 3, 5
h (9, 16) #1: h
104
Crypted: 216 = 0xD8
o (9, 17) #1: o
111
Crypted: 138 = 0x8A
p (9, 18) #1: p
112
Crypted: 234 = 0xEA
i (9, 19) #1: i
105
Crypted: 75 = 0x4B
n (9, 20) #1: n
110
Crypted: 70 = 0x46
g (9, 21) #1: g
103
Crypted: 201 = 0xC9
  (9, 22) #1:
32
Crypted: 210 = 0xD2

Same than message(s): 3, 7
y (9, 23) #1: y
121
Crypted: 87 = 0x57
o (9, 24) #1: o
111
Crypted: 80 = 0x50
u (9, 25) #1: u
117
Crypted: 206 = 0xCE
  (9, 26) #1:
32
Crypted: 225 = 0xE1
w (9, 27) #1: w
119
Crypted: 102 = 0x66
i (9, 28) #1: i
105
Crypted: 1 = 0x1
l (9, 29) #1: l
108
Crypted: 144 = 0x90
l (9, 30) #1: l
108
Crypted: 101 = 0x65
  (9, 31) #1:
32
Crypted: 230 = 0xE6
k (9, 32) #1: k
107
Crypted: 56 = 0x38
n (9, 33) #1: n
110
Crypted: 157 = 0x9D
o (9, 34) #1: o
111
Crypted: 17 = 0x11
w (9, 35) #1: w
119
Crypted: 104 = 0x68
  (9, 36) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C

Same than message(s): 2, 5
w (9, 37) #1: w
119
Crypted: 44 = 0x2C
h (9, 38) #1: h
104
Crypted: 243 = 0xF3
a (9, 39) #1: a
97
Crypted: 86 = 0x56
t (9, 40) #1: t
116
Crypted: 160 = 0xA0
  (9, 41) #1:
32
Crypted: 61 = 0x3D
I (9, 42) #1: I
73
Crypted: 93 = 0x5D
  (9, 43) #1:
32
Crypted: 160 = 0xA0
m (9, 44) #1: m
109
Crypted: 54 = 0x36
e (9, 45) #1: e
101
Crypted: 120 = 0x78
a (9, 46) #1: a
97
Crypted: 177 = 0xB1
n (9, 47) #1: n
110
Crypted: 95 = 0x5F
(9, 48) #1:
10
Crypted: 196 = 0xC4
B (9, 49) #1: B
66
Crypted: 204 = 0xCC
e (9, 50) #1: e
101
Crypted: 79 = 0x4F
c (9, 51) #1: c
99
Crypted: 45 = 0x2D

Same than message(s): 0, 4
a (9, 52) #1: a
97
Crypted: 101 = 0x65
u (9, 53) #1: u
117
Crypted: 13 = 0xD
s (9, 54) #1: s
115
Crypted: 57 = 0x39
e (9, 55) #1: e
101
Crypted: 254 = 0xFE
  (9, 56) #1:
32
Crypted: 199 = 0xC7
I (9, 57) #1: I
73
Crypted: 111 = 0x6F
' (9, 58) #1: '
39
Crypted: 122 = 0x7A
m (9, 59) #1: m
109
Crypted: 234 = 0xEA
  (9, 60) #1:
32
Crypted: 219 = 0xDB
e (9, 61) #1: e
101
Crypted: 179 = 0xB3
a (9, 62) #1: a
97
Crypted: 87 = 0x57
s (9, 63) #1: s
115
Crypted: 14 = 0xE
y (9, 64) #1: y
121
Crypted: 106 = 0x6A
  (9, 65) #1:
32
Crypted: 144 = 0x90
c (9, 66) #1: c
99
Crypted: 203 = 0xCB
o (9, 67) #1: o
111
Crypted: 254 = 0xFE
m (9, 68) #1: m
109
Crypted: 91 = 0x5B
e (9, 69) #1: e
101
Crypted: 186 = 0xBA
, (9, 70) #1: ,
44
Crypted: 128 = 0x80
  (9, 71) #1:
32
Crypted: 185 = 0xB9
e (9, 72) #1: e
101
Crypted: 33 = 0x21
a (9, 73) #1: a
97
Crypted: 213 = 0xD5
s (9, 74) #1: s
115
Crypted: 255 = 0xFF
y (9, 75) #1: y
121
Crypted: 11 = 0xB
  (9, 76) #1:
32
Crypted: 206 = 0xCE
g (9, 77) #1: g
103
Crypted: 219 = 0xDB
o (9, 78) #1: o
111
Crypted: 182 = 0xB6
(9, 79) #1:
10
Crypted: 115 = 0x73
F (9, 80) #1: F
70
Crypted: 236 = 0xEC
o (9, 81) #1: o
111
Crypted: 194 = 0xC2
r (9, 82) #1: r
114
Crypted: 205 = 0xCD
e (9, 83) #1: e
101
Crypted: 73 = 0x49
v (9, 84) #1: v
118
Crypted: 81 = 0x51
e (9, 85) #1: e
101
Crypted: 198 = 0xC6
r (9, 86) #1: r
114
Crypted: 77 = 0x4D
  (9, 87) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
t (9, 88) #1: t
116
Crypted: 144 = 0x90
r (9, 89) #1: r
114
Crypted: 178 = 0xB2
u (9, 90) #1: u
117
Crypted: 71 = 0x47
s (9, 91) #1: s
115
Crypted: 253 = 0xFD
t (9, 92) #1: t
116
Crypted: 184 = 0xB8
i (9, 93) #1: i
105
Crypted: 57 = 0x39
n (9, 94) #1: n
110
Crypted: 9 = 0x9
g (9, 95) #1: g
103
Crypted: 143 = 0x8F
  (9, 96) #1:
32
Crypted: 82 = 0x52
w (9, 97) #1: w
119
Crypted: 48 = 0x30
h (9, 98) #1: h
104
Crypted: 173 = 0xAD
o (9, 99) #1: o
111
Crypted: 166 = 0xA6

Same than message(s): 8, 2
  (9, 100) #1:
32
Crypted: 91 = 0x5B
w (9, 101) #1: w
119
Crypted: 227 = 0xE3
e (9, 102) #1: e
101
Crypted: 252 = 0xFC
  (9, 103) #1:
32
Crypted: 201 = 0xC9
a (9, 104) #1: a
97
Crypted: 106 = 0x6A
r (9, 105) #1: r
114
Crypted: 161 = 0xA1
e (9, 106) #1: e
101
Crypted: 71 = 0x47
(9, 107) #1:
10
Crypted: 124 = 0x7C
T (9, 108) #1: T
84
Crypted: 171 = 0xAB
h (9, 109) #1: h
104
Crypted: 59 = 0x3B
e (9, 110) #1: e
101
Crypted: 183 = 0xB7
  (9, 111) #1:
32
Crypted: 116 = 0x74
s (9, 112) #1: s
115
Crypted: 27 = 0x1B
c (9, 113) #1: c
99
Crypted: 93 = 0x5D
a (9, 114) #1: a
97
Crypted: 36 = 0x24
r (9, 115) #1: r
114
Crypted: 88 = 0x58
s (9, 116) #1: s
115
Crypted: 65 = 0x41

Same than message(s): 2, 6
  (9, 117) #1:
32
Crypted: 47 = 0x2F
o (9, 118) #1: o
111
Crypted: 36 = 0x24
f (9, 119) #1: f
102
Crypted: 24 = 0x18
  (9, 120) #1:
32
Crypted: 102 = 0x66
y (9, 121) #1: y
121
Crypted: 135 = 0x87
o (9, 122) #1: o
111
Crypted: 4 = 0x4
u (9, 123) #1: u
117
Crypted: 177 = 0xB1
r (9, 124) #1: r
114
Crypted: 89 = 0x59
  (9, 125) #1:
32
Crypted: 217 = 0xD9
l (9, 126) #1: l
108
Crypted: 139 = 0x8B
o (9, 127) #1: o
111
Crypted: 202 = 0xCA
v (9, 128) #1: v
118
Crypted: 78 = 0x4E
e (9, 129) #1: e
101
Crypted: 102 = 0x66
  (9, 130) #1:
32
Crypted: 52 = 0x34
r (9, 131) #1: r
114
Crypted: 253 = 0xFD
e (9, 132) #1: e
101
Crypted: 116 = 0x74
m (9, 133) #1: m
109
Crypted: 120 = 0x78
i (9, 134) #1: i
105
Crypted: 124 = 0x7C
n (9, 135) #1: n
110
Crypted: 23 = 0x17
d (9, 136) #1: d
100
Crypted: 80 = 0x50
  (9, 137) #1:
32
Crypted: 169 = 0xA9
m (9, 138) #1: m
109
Crypted: 131 = 0x83
e (9, 139) #1: e
101
Crypted: 68 = 0x44
  (9, 140) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39

Same than message(s): 6, 7
o (9, 141) #1: o
111
Crypted: 195 = 0xC3
f (9, 142) #1: f
102
Crypted: 77 = 0x4D
  (9, 143) #1:
32
Crypted: 224 = 0xE0

Same than message(s): 0, 4, 6
u (9, 144) #1: u
117
Crypted: 240 = 0xF0
s (9, 145) #1: s
115
Crypted: 219 = 0xDB
(9, 146) #1:
10
Crypted: 29 = 0x1D
H (9, 147) #1: H
72
Crypted: 0 = 0x0
e (9, 148) #1: e
101
Crypted: 19 = 0x13
' (9, 149) #1: '
39
Crypted: 4 = 0x4
s (9, 150) #1: s
115
Crypted: 167 = 0xA7
  (9, 151) #1:
32
Crypted: 101 = 0x65

Same than message(s): 2, 3, 5
s (9, 152) #1: s
115
Crypted: 238 = 0xEE
o (9, 153) #1: o
111
Crypted: 49 = 0x31
  (9, 154) #1:
32
Crypted: 135 = 0x87

Same than message(s): 8, 3, 4
s (9, 155) #1: s
115
Crypted: 154 = 0x9A
t (9, 156) #1: t
116
Crypted: 206 = 0xCE
a (9, 157) #1: a
97
Crypted: 129 = 0x81
c (9, 158) #1: c
99
Crypted: 86 = 0x56
k (9, 159) #1: k
107
Crypted: 147 = 0x93
e (9, 160) #1: e
101
Crypted: 137 = 0x89

Same than message(s): 2, 4
d (9, 161) #1: d
100
Crypted: 126 = 0x7E
  (9, 162) #1:
32
Crypted: 66 = 0x42
t (9, 163) #1: t
116
Crypted: 110 = 0x6E
h (9, 164) #1: h
104
Crypted: 119 = 0x77
a (9, 165) #1: a
97
Crypted: 129 = 0x81
t (9, 166) #1: t
116
Crypted: 112 = 0x70
  (9, 167) #1:
32
Crypted: 25 = 0x19

Same than message(s): 1, 2, 6
h (9, 168) #1: h
104
Crypted: 125 = 0x7D
e (9, 169) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43

Same than message(s): 8, 3
  (9, 170) #1:
32
Crypted: 32 = 0x20

Same than message(s): 3, 4, 5
k (9, 171) #1: k
107
Crypted: 170 = 0xAA
n (9, 172) #1: n
110
Crypted: 244 = 0xF4
o (9, 173) #1: o
111
Crypted: 199 = 0xC7
w (9, 174) #1: w
119
Crypted: 77 = 0x4D
s (9, 175) #1: s
115
Crypted: 167 = 0xA7
, (9, 176) #1: ,
44
Crypted: 11 = 0xB
  (9, 177) #1:
32
Crypted: 164 = 0xA4
w (9, 178) #1: w
119
Crypted: 79 = 0x4F
h (9, 179) #1: h
104
Crypted: 216 = 0xD8
e (9, 180) #1: e
101
Crypted: 79 = 0x4F
n (9, 181) #1: n
110
Crypted: 169 = 0xA9
  (9, 182) #1:
32
Crypted: 41 = 0x29
h (9, 183) #1: h
104
Crypted: 137 = 0x89
e (9, 184) #1: e
101
Crypted: 207 = 0xCF

Same than message(s): 1, 3
  (9, 185) #1:
32
Crypted: 69 = 0x45
g (9, 186) #1: g
103
Crypted: 17 = 0x11
o (9, 187) #1: o
111
Crypted: 122 = 0x7A
e (9, 188) #1: e
101
Crypted: 59 = 0x3B
s (9, 189) #1: s
115
Crypted: 35 = 0x23
  (9, 190) #1:
32
Crypted: 158 = 0x9E
b (9, 191) #1: b
98
Crypted: 21 = 0x15
a (9, 192) #1: a
97
Crypted: 4 = 0x4
c (9, 193) #1: c
99
Crypted: 188 = 0xBC
k (9, 194) #1: k
107
Crypted: 159 = 0x9F
  (9, 195) #1:
32
Crypted: 93 = 0x5D

Same than message(s): 3, 4, 6
t (9, 196) #1: t
116
Crypted: 1 = 0x1
o (9, 197) #1: o
111
Crypted: 251 = 0xFB
  (9, 198) #1:
32
Crypted: 8 = 0x8

Same than message(s): 2, 6
h (9, 199) #1: h
104
Crypted: 154 = 0x9A
i (9, 200) #1: i
105
Crypted: 181 = 0xB5
s (9, 201) #1: s
115
Crypted: 201 = 0xC9
  (9, 202) #1:
32
Crypted: 49 = 0x31
(9, 203) #1:
10
Crypted: 129 = 0x81
A (9, 204) #1: A
65
Crypted: 30 = 0x1E
n (9, 205) #1: n
110
Crypted: 158 = 0x9E
d (9, 206) #1: d
100
Crypted: 12 = 0xC
  (9, 207) #1:
32
Crypted: 39 = 0x27
I (9, 208) #1: I
73
Crypted: 218 = 0xDA
' (9, 209) #1: '
39
Crypted: 165 = 0xA5
m (9, 210) #1: m
109
Crypted: 255 = 0xFF
  (9, 211) #1:
32
Crypted: 122 = 0x7A
s (9, 212) #1: s
115
Crypted: 96 = 0x60
o (9, 213) #1: o
111
Crypted: 38 = 0x26
  (9, 214) #1:
32
Crypted: 203 = 0xCB
d (9, 215) #1: d
100
Crypted: 178 = 0xB2
i (9, 216) #1: i
105
Crypted: 117 = 0x75

Same than message(s): 2, 6
z (9, 217) #1: z
122
Crypted: 98 = 0x62
z (9, 218) #1: z
122
Crypted: 233 = 0xE9
y (9, 219) #1: y
121
Crypted: 27 = 0x1B
, (9, 220) #1: ,
44
Crypted: 10 = 0xA
  (9, 221) #1:
32
Crypted: 245 = 0xF5
d (9, 222) #1: d
100
Crypted: 193 = 0xC1
o (9, 223) #1: o
111
Crypted: 253 = 0xFD
n (9, 224) #1: n
110
Crypted: 166 = 0xA6
' (9, 225) #1: '
39
Crypted: 144 = 0x90
t (9, 226) #1: t
116
Crypted: 226 = 0xE2
  (9, 227) #1:
32
Crypted: 103 = 0x67
k (9, 228) #1: k
107
Crypted: 142 = 0x8E
n (9, 229) #1: n
110
Crypted: 142 = 0x8E
o (9, 230) #1: o
111
Crypted: 142 = 0x8E
w (9, 231) #1: w
119
Crypted: 52 = 0x34
  (9, 232) #1:
32
Crypted: 98 = 0x62
w (9, 233) #1: w
119
Crypted: 88 = 0x58
h (9, 234) #1: h
104
Crypted: 123 = 0x7B
a (9, 235) #1: a
97
Crypted: 52 = 0x34
t (9, 236) #1: t
116
Crypted: 175 = 0xAF
  (9, 237) #1:
32
Crypted: 153 = 0x99

Same than message(s): 6, 7
h (9, 238) #1: h
104
Crypted: 223 = 0xDF
i (9, 239) #1: i
105
Crypted: 24 = 0x18
t (9, 240) #1: t
116
Crypted: 113 = 0x71
  (9, 241) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39
m (9, 242) #1: m
109
Crypted: 36 = 0x24
e (9, 243) #1: e
101
Crypted: 245 = 0xF5
, (9, 244) #1: ,
44
Crypted: 0 = 0x0
  (9, 245) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15

Same than message(s): 0, 3
b (9, 246) #1: b
98
Crypted: 232 = 0xE8
u (9, 247) #1: u
117
Crypted: 100 = 0x64
t (9, 248) #1: t
116
Crypted: 205 = 0xCD
  (9, 249) #1:
32
Crypted: 23 = 0x17
I (9, 250) #1: I
73
Crypted: 100 = 0x64
' (9, 251) #1: '
39
Crypted: 68 = 0x44
l (9, 252) #1: l
108
Crypted: 101 = 0x65
l (9, 253) #1: l
108
Crypted: 102 = 0x66
  (9, 254) #1:
32
Crypted: 21 = 0x15
b (9, 255) #1: b
98
Crypted: 112 = 0x70
e (9, 256) #1: e
101
Crypted: 130 = 0x82
  (9, 257) #1:
32
Crypted: 131 = 0x83
a (9, 258) #1: a
97
Crypted: 44 = 0x2C
l (9, 259) #1: l
108
Crypted: 3 = 0x3
r (9, 260) #1: r
114
Crypted: 93 = 0x5D
i (9, 261) #1: i
105
Crypted: 21 = 0x15
g (9, 262) #1: g
103
Crypted: 240 = 0xF0
h (9, 263) #1: h
104
Crypted: 184 = 0xB8
t (9, 264) #1: t
116
Crypted: 139 = 0x8B
(9, 265) #1:
10
Crypted: 142 = 0x8E
T (9, 266) #1: T
84
Crypted: 11 = 0xB
h (9, 267) #1: h
104
Crypted: 157 = 0x9D
e (9, 268) #1: e
101
Crypted: 28 = 0x1C
r (9, 269) #1: r
114
Crypted: 248 = 0xF8
e (9, 270) #1: e
101
Crypted: 34 = 0x22
' (9, 271) #1: '
39
Crypted: 36 = 0x24
s (9, 272) #1: s
115
Crypted: 24 = 0x18
  (9, 273) #1:
32
Crypted: 216 = 0xD8

Same than message(s): 8, 1, 6
n (9, 274) #1: n
110
Crypted: 22 = 0x16

Same than message(s): 8, 4
o (9, 275) #1: o
111
Crypted: 238 = 0xEE
  (9, 276) #1:
32
Crypted: 97 = 0x61
p (9, 277) #1: p
112
Crypted: 37 = 0x25
l (9, 278) #1: l
108
Crypted: 120 = 0x78
a (9, 279) #1: a
97
Crypted: 181 = 0xB5
c (9, 280) #1: c
99
Crypted: 14 = 0xE
e (9, 281) #1: e
101
Crypted: 242 = 0xF2
  (9, 282) #1:
32
Crypted: 177 = 0xB1
t (9, 283) #1: t
116
Crypted: 167 = 0xA7
o (9, 284) #1: o
111
Crypted: 144 = 0x90
  (9, 285) #1:
32
Crypted: 231 = 0xE7

Same than message(s): 0, 5
g (9, 286) #1: g
103
Crypted: 222 = 0xDE
o (9, 287) #1: o
111
Crypted: 17 = 0x11
(9, 288) #1:
10
Crypted: 138 = 0x8A
O (9, 289) #1: O
79
Crypted: 251 = 0xFB
n (9, 290) #1: n
110
Crypted: 124 = 0x7C
e (9, 291) #1: e
101
Crypted: 98 = 0x62
  (9, 292) #1:
32
Crypted: 57 = 0x39
b (9, 293) #1: b
98
Crypted: 181 = 0xB5
l (9, 294) #1: l
108
Crypted: 170 = 0xAA
o (9, 295) #1: o
111
Crypted: 79 = 0x4F
w (9, 296) #1: w
119
Crypted: 250 = 0xFA
  (9, 297) #1:
32
Crypted: 147 = 0x93

Same than message(s): 8, 7
f (9, 298) #1: f
102
Crypted: 149 = 0x95
r (9, 299) #1: r
114
Crypted: 125 = 0x7D
o (9, 300) #1: o
111
Crypted: 65 = 0x41
m (9, 301) #1: m
109
Crypted: 90 = 0x5A
  (9, 302) #1:
32
Crypted: 73 = 0x49

Same than message(s): 0, 4, 5
c (9, 303) #1: c
99
Crypted: 180 = 0xB4
a (9, 304) #1: a
97
Crypted: 225 = 0xE1
v (9, 305) #1: v
118
Crypted: 65 = 0x41
i (9, 306) #1: i
105
Crypted: 64 = 0x40
n (9, 307) #1: n
110
Crypted: 53 = 0x35
g (9, 308) #1: g
103
Crypted: 124 = 0x7C
  (9, 309) #1:
32
Crypted: 110 = 0x6E
i (9, 310) #1: i
105
Crypted: 128 = 0x80
n (9, 311) #1: n
110
Crypted: 79 = 0x4F
(9, 312) #1:
10
Crypted: 189 = 0xBD
J (9, 313) #1: J
74
Crypted: 251 = 0xFB
u (9, 314) #1: u
117
Crypted: 139 = 0x8B
s (9, 315) #1: s
115
Crypted: 116 = 0x74
t (9, 316) #1: t
116
Crypted: 122 = 0x7A
  (9, 317) #1:
32
Crypted: 182 = 0xB6
l (9, 318) #1: l
108
Crypted: 113 = 0x71
i (9, 319) #1: i
105
Crypted: 244 = 0xF4
k (9, 320) #1: k
107
Crypted: 172 = 0xAC
e (9, 321) #1: e
101
Crypted: 67 = 0x43
  (9, 322) #1:
32
Crypted: 136 = 0x88
a (9, 323) #1: a
97
Crypted: 210 = 0xD2
  (9, 324) #1:
32
Crypted: 223 = 0xDF
p (9, 325) #1: p
112
Crypted: 202 = 0xCA
r (9, 326) #1: r
114
Crypted: 131 = 0x83
a (9, 327) #1: a
97
Crypted: 55 = 0x37
y (9, 328) #1: y
121
Crypted: 20 = 0x14
e (9, 329) #1: e
101
Crypted: 54 = 0x36
r (9, 330) #1: r
114
Crypted: 71 = 0x47

Same than message(s): 0, 1
  (9, 331) #1:
32
Crypted: 157 = 0x9D

Same than message(s): 2, 5
y (9, 332) #1: y
121
Crypted: 56 = 0x38
o (9, 333) #1: o
111
Crypted: 137 = 0x89
u (9, 334) #1: u
117
Crypted: 165 = 0xA5
  (9, 335) #1:
32
Crypted: 69 = 0x45
k (9, 336) #1: k
107
Crypted: 190 = 0xBE
n (9, 337) #1: n
110
Crypted: 31 = 0x1F
o (9, 338) #1: o
111
Crypted: 81 = 0x51
w (9, 339) #1: w
119
Crypted: 139 = 0x8B
  (9, 340) #1:
32
Crypted: 76 = 0x4C
I (9, 341) #1: I
73
Crypted: 224 = 0xE0
' (9, 342) #1: '
39
Crypted: 147 = 0x93
l (9, 343) #1: l
108
Crypted: 189 = 0xBD
l (9, 344) #1: l
108
Crypted: 112 = 0x70
  (9, 345) #1:
32
Crypted: 149 = 0x95
t (9, 346) #1: t
116
Crypted: 113 = 0x71
a (9, 347) #1: a
97
Crypted: 155 = 0x9B
k (9, 348) #1: k
107
Crypted: 87 = 0x57
e (9, 349) #1: e
101
Crypted: 37 = 0x25
  (9, 350) #1:
32
Crypted: 168 = 0xA8
y (9, 351) #1: y
121
Crypted: 254 = 0xFE
o (9, 352) #1: o
111
Crypted: 56 = 0x38
u (9, 353) #1: u
117
Crypted: 35 = 0x23
  (9, 354) #1:
32
Crypted: 118 = 0x76
t (9, 355) #1: t
116
Crypted: 105 = 0x69

Same than message(s): 4, 6
h (9, 356) #1: h
104
Crypted: 222 = 0xDE
e (9, 357) #1: e
101
Crypted: 247 = 0xF7
r (9, 358) #1: r
114
Crypted: 48 = 0x30
e (9, 359) #1: e
101
Crypted: 132 = 0x84
(9, 360) #1:
10
Crypted: 243 = 0xF3
0:
Moscow is the capital of Russia. It is the biggest city of the Russian Federation.
Moscow is standing on the Moscow river. The city is situated in the West of Russia.
It is more than 2.5 square kilometers, more than 15 million people live in its urban area.
Moscow is situated in UTC+3 time zone.
Among the most famous tourist attractions of Moscow you can find
the Moscow Kremlin, the Red Square, the Cathedral of Christ the Saviour and Bolshoi Theater.
Do not forget to try some vodka when you'll visit Moscow.
1:
Are you trying to break my cryptosystem?
Do you know that reading other people's letters is not very nice and not polite?
I am not doing that knind of things! Shame on you! Shame, shame, shame!
Who on earth gets into my personal life like that? And why are you doing it?
Is someone forcing you? No? If not, then what the hell is wrong with you?
My messages to Charles are strictly confidential! Only me, Charles and the NSA can read this e-mails..
What are you trying to do?
So, dear hacker, stop it right now!
Best regards,
Alice.
2:
I like animated cartoons!
South park is a cartoon that is going on for a long time now. They are showing their 20th season right now.
It is very funny, they often find interesting ways to talk about contreversial topics of our society
including popular culture, politics and just trendy subjects.
main characters in this show are 4 little boys. Their names are
Stan Marsh, Kyle Broflovski, Kenny McCormick and Eric Cartman.
3:
The analysis of Markov models has visualized architecture, and current trends suggest that the refinement of fiber-optic cables will soon emerge. Here, we demonstrate the emulation of e-commerce, which embodies the natural principles of e-voting technology. In our research, we investigate how A* search can be applied to the visualization of DHTs.
4:
Web browsers and forward-error correction, while technical in theory, have not until recently been considered typical. given the current status of perfect epistemologies, steganographers urgently desire the understanding of sensor networks, which embodies the compelling principles of cyberinformatics. We describe an application for the practical unification of the memory bus and RPCs, which we call GAUGE.
5:
Recent advances in signed archetypes and autonomous technology connect in order to achieve the Ethernet [9]. In this position paper, we demonstrate the synthesis of DHTs. This discussion might seem unexpected but is supported by prior work in the field. We use real-time configurations to show that I/O automata can be made signed, "smart", and "smart".
6:
The implications of ubiquitous theory have been far-reaching and pervasive. An important challenge in cryptography is the evaluation of DNS. in our research, we verify the appropriate unification of symmetric encryption and telephony. As a result, the robust unification of the World Wide Web and fiber-optic cables and semantic configurations have paved the way for the simulation of agents that paved the way for the development of architecture.
7:
В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха -
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.
8:
Kryptografie je umění komunikovat v přítomnosti protivníka. Tato věda je základem moderní počítačové bezpečnosti. Bezpečnostní výzkumníci vytvořit bezpečnostní algoritmy. Existuje mnoho takových algoritmů, nejznámější je šifrování. Šifrování nám poskytuje způsob, jak přenést důvěrné informace.
9:
Until I do, I'm hoping you will know what I mean
Because I'm easy come, easy go
Forever trusting who we are
The scars of your love remind me of us
He's so stacked that he knows, when he goes back to his
And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright
There's no place to go
One blow from caving in
Just like a prayer you know I'll take you there
Useful resources: